News

POST TAGGED AS

တိုင္းရင္းသား

Cherry FM မွ အဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး ရွမ္းအသင္းကိုးသင္းႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ေရာက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ႐ိုးရာသႀကၤန္ကို ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္း႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မွ ပြဲစီစဥ္သူ ဦးဆိုင္းေအာင္ေခဆင့္က ေျပာၾကားသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ သေဘၤာေကြ႔ေက်း႐ြာသစ္ထူေထာင္ကာ ေနထိုင္ၾကေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အင္းဒင္ေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုင္းရာ ယင္းရြာ၌ ဆင္႐ိုင္းအႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ရ၍ မေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားကေျပာသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔ (ျပည္ေထာင္စုေန႔)အထိ က်င္းပမည့္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရထံမွ သိရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္ (ျပည္ေထာင္စုေန႔) အထိ က်င္းပမည့္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရထံမွ သိရသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ “ပ်ဴမ်ိဳးႏြယ္စု (ေခၚ) ေတာင္သားလူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးစာရင္းတြင္ လူမ်ိဳးအမည္ ကုတ္နံပါတ္ရရွိေရး အဆို”ကို မေကြးတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအေျခအေနႏွင့္ စိတၲေဗဒအေျခအေနမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း သုေတသနစစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
စာေရးသူအေနႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ အဆိုျပဳလႊာကို ခံတြင္းမေတြ႔ႏိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈကို အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ဤကိစၥမွာ စကားလံုး ျပႆနာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ စကားလံုးထက္ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ‘မူ’ ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္သည္။ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ေခါင္းစဥ္ပါ အခ်က္ငါးခ်က္လံုး မဆိုႏွင့္ နံပါတ္ (၃) အခ်က္မွ်ႏွင့္ပင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အဆိုပါ နံပါတ္ (၃) အခ်က္ကို စာဖတ္သူမ်ား ‘ဆဝါး’ ႏိုင္ရန္ မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယခုလို ... ‘တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ ရွိေစရမည္။’
ခြဲေရးတြဲေရး ျပႆနာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးက႑မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဓိက သက္ဆိုင္ေနသည္လည္းျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိုးရိမ္သံမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားခဲ့ရသည္။ ထိုစိုးရိမ္သံမ်ားႏွင့္ စကားလုံး လြန္ဆြဲပြဲမ်ားကို ေနာက္ထပ္လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမင္ၾကရေပဦးမည္။
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းအခိ်ဳ႕တြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးေနသည့္ ေဒသခံ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတြင္ သင္ၾကားေရးလက္ေထာက္ အျဖစ္ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္သြားရန္ ရွိေနေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
တပ္မေတာ္က အျခားမည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကိုမွ လက္သင့္မခံႏိုင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္ဘက္အစု အေနႏွင့္ NCA မူေဘာင္က အခြင့္အာဏာ ေပးထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အားလုံးကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႐ုန္းကန္ရေပလိမ့္မည္။