News

POST TAGGED AS

တိုက္ႀကီး

စီးပြားေရးညီလာခံႀကီး က်င္းပေစလို
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစသည့္ မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွလာသလို အခ်ိဳ႕မွာ ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွလာသည္လည္း ရွိသည္။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ေဝဖန္ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ စိတ္ပူပင္ၾကသျဖင့္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အႀကံေပးေျပာဆိုၾကျခင္းမ်ားရွိသလို အခ်ိဳ႕မွာမူ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးသေဘာ၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ သေဘာျဖင့္ ႐ႈတ္ခ်ေဝဖန္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုၾကသည္မ်ား ရွိသည္။

အဆိုပါ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားအနက္ စီးပြားေရးေလာကမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးေဆာင္းပါးရွင္မ်ားက ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းေနသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရသည္မွာ မေကာင္းဟူ၍လည္းေကာင္း မိမိတို႔ ေလ့လာဖတ္မွတ္သင္ၾကားခဲ့ရသည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသေဘာတရားမ်ားကို ကိုးကား၍တစ္နည္း၊ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္က လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည့္ စီးပြားေရး ေျခခင္းလက္ခင္း သာသာယာယာရွိမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ တစ္ဖံု ေရးသားေျပာဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာဆိုခ်က္

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မည္သို႔ပင္ေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကမူ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး ၁/၂၀၁၈ ၌ “လက္ရွိ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔မတိုးတက္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္နဲ႔ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေတြမွာ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္လာျခင္းနဲ႔အတူ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈေတြ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ အျခားဝန္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြအရ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္”ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သလို... “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလိုအပ္ေနသည့္ စီးပြားေရးအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္လတ္ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑တိုးတက္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္မည့္ အလားအလာမ်ားရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ လမ္းကြန္ရက္မ်ားေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲေရးကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီကို ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားခ်က္

အဆိုပါအစည္းအေဝး၌ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္မွာ “အားလံုးကိုၿခံဳၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔တိုးတက္မႈ မရွိဘူးလားဆိုေတာ့ တိုးတက္မႈရွိပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ကထက္စာရင္ တိုးတက္ပါတယ္။ တိုးတက္မႈက အမွန္ေျပာရရင္ တခ်ိဳ႕ထင္တာထက္မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက ထင္တာထက္ျမန္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈကလည္း ထင္တာထက္ျမန္ဆန္ပါတယ္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြက ကၽြန္မတို႔ကို ေျပာထားတာရွိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကိန္းဂဏန္းေတြ ဘယ္ကရၾကသလဲ

အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းဆိုေသာ္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေလ့လာသံုးသပ္ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္စကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ “နည္းနည္းေတာ့ လြဲေနတယ္”ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ သူတို႔ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ေျမျပင္အေျခအေနအရ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သလို၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကလည္း သူတို႔ သိရွိေလ့လာထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ သံုးသပ္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ တာဝန္ရွိသူ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲတို႔သည္လည္း ၎တို႔ တရားဝင္ ရရွိ/တြက္ခ်က္ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္သာ အေျချပဳ၍ ေျပာဆိုသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔အသီးသီးက အေျခခံသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သည့္ေနရာကရရွိသည္၊ မည္သူတို႔ ျပဳစုသည္၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကသာလွ်င္ အမွန္တရားကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္မယ္ဆိုလွ်င္

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လမ္းရွိ ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္အအံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကြန္ဖရင့္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔ဗဟုသုတေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြ၊ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အသင့္ရွိတဲ့ ေစတနာေတြကို စုေပါင္းၾကဖို႔ မ်ားစြာပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲရမည့္ေနရာမွာ လူႀကီးမင္းတို႔ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚရျခင္းမွာလည္း လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဉာဏ္ပညာ၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အက်ိဳးရွိရာရွိေၾကာင္းမ်ားကို ရရွိဖို႔ရန္ ရည္မွန္းၿပီး ဖိတ္ေခၚရျခင္းျဖစ္ပါသည္”ဟူ၍ ပဏာမ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဆက္လက္၍ “အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္သို႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ရမလဲဆိုလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္လို႔ျဖစ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး၊ လတ္တေလာ အက်ိဳးေပးမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ အက်ိဳးရွိမည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းေတြႏွင့္ မ်ားစြာမပတ္သက္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာကိုလိုခ်င္သလဲလို႔ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားဆိုင္းမေနရဘဲ အက်ိဳးခံစားရမည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေရးဆြဲဖို႔လိုပါသည္”ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့သလို...၊ “လူႀကီးမင္းတို႔ ေရးဆြဲျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္သည္ လြန္မင္းစြာ က်ပ္တည္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွနံဓားထစ္ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းတရားအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ရႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ေစရပါမည္။ ၎ျပင္ လူႀကီးမင္းတို႔ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေရာက္လတၱံ႔ေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္သူအေနမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သာမန္လူစားအေနမ်ိဳးျဖင့္ စစ္ေဆးေစာေၾကာေစလိုပါသည္။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ဖူးပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မ်ားစြာပဲအသံုးက်ပါသည္။ တိုင္ပင္လည္း တိုင္ပင္ထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူႀကီးမင္းတို႔ကို သတိေပးလိုသည္မွာ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြဟာ အမွားမရွိႏိုင္ဘူးဟု မထင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြသည္လည္း သာမန္ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္ေတြဟာလည္း အမွားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပဲ။ အမွန္ကေတာ့ အဆိုးအေကာင္း ေဝခြဲတတ္ေသာ သာမန္လူစားတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အႀကံဉာဏ္၊ ဗဟုသုတမ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမည့္ အမႈကိစၥေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္စကားေျပာတိုင္း ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးဖူးပါသည္။ ယခုလည္း ထပ္မံ၍ သတိေပးလိုပါသည္”ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး စတင္၍ ေအာက္သို႔ထိုးစိုက္က်ဆင္းသြားရျခင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသူအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ အဂတိတရားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ အျငင္းပြားသူနည္းၾကမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပို၍တိက်ေအာင္ဆိုရလွ်င္ ဗဟိုဦးစီး - စီးပြားေရးစီမံကိန္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ဆိုသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းမ်ားကို အေပၚကခ်မွတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုမူ ေအာက္ေျခမွ ယူေသာ္လည္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုး၍ ေဖာ္ျပရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုး၍မေဖာ္ျပႏိုင္ပါက အေရးယူျခင္းခံရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပၾကရပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို နာမည္ဖ်က္သည္မွာ တစ္ပါတီစနစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပို၍ရွင္းေအာင္ဆိုရလွ်င္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္တြင္ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္သည္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကို မေအာင္ျမင္ဟု မၾကားလို၊ မျမင္လိုပါ။ ထိုအခါ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္သည္ ဘယာဂတိဟူေသာ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ အမွန္တရားကိုဖံုးကြယ္ကာ စာရင္းဇယားမ်ားကို လိမ္ညာတင္ျပၾကရာမွသည္ တိုင္းျပည္သည္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ထိုအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ေတြ႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ယခင္က ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါသည္)။

ထပ္ဆင့္လိမ္ညာေစခဲ့သည့္ နဝတႏွင့္ နယကေခတ္

နဝတေခတ္ဦးပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသူတို႔ စတင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ “ၿပီးခဲ့သည့္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ စာရင္းဇယားမ်ားကို အမွန္အတိုင္းမတင္ျပဘဲ လိမ္ညာတင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စာရင္းဇယားမ်ားကို လိမ္ညာ၍တင္ျပျခင္းမျပဳဘဲ အမွန္အတိုင္း တင္ျပၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ စာရင္းဇယားမ်ားကို လိမ္ညာတင္ျပသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါက အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားရွိပါကလည္း အမွန္အတိုင္းတင္ျပေစလိုေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေအာက္ေျခက အမွန္အတိုင္းတင္ျပသည့္အခါတြင္မူ အမွန္တကယ္ လက္သင့္ခံ မခံကိုမူ ကိုယ္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ႏွစ္ခုကို ဥပမာေပး၍ တင္ျပလိုပါသည္။ (ယခင္က အေသးစိတ္တင္ျပဖူးပါသည္)။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရစဥ္က ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ တာဝန္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္လာေရာက္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို အသီးသီးတာဝန္ခြဲေဝ၍ ေအာက္ေျခသို႔ဆင္းကာ စာရင္းဇယားမ်ားကို ေကာက္ယူေစပါသည္။ အမွန္တကယ္ရွိေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကို ေကာက္ယူျပဳစု တင္ျပေသာအခါ မူလရွိရင္းစြဲစာရင္းထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ေဒါသအႀကီးအက်ယ္ထြက္ကာ “ခင္ဗ်ားတို႔က အရင္တုန္းကအက်င့္ေတြ မေပ်ာက္ၾကေသးဘူး၊ အခုအခ်ိန္အထိ စာရင္းဇယားေတြကို လိမ္ညာတင္ျပေနၾကတုန္းပဲ”ဟု ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းကာ စာရင္းဇယားမ်ားကို ျပန္လည္၍ေကာက္ယူေစပါသည္။

ထိုအခါ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကိုပင္ အနည္းငယ္ ျပန္ျပဳစု၍ တင္ျပသည့္အခါမွသာ “ေအး... စာရင္းဆိုတာ ဒီလိုစနစ္တက် ေကာက္ရတယ္”ဟူ၍ ေျပာဆိုခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုကို စပါးစိုက္ဧက ၅၀၀ တိုးျမႇင့္ခိုင္းရာ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ရွိသူက ၎၏ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားေပါမ်ားသည္ျဖစ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပရာ “ေအး ... မင္းမလုပ္ႏိုင္ရင္လဲ လုပ္ႏိုင္တဲ့အေကာင္ကို ထားရတာေပါ့ကြာ”ဟုဆိုကာ တာဝန္မေက်ေၾကာင္း စာေရးတင္သျဖင့္ ၎အရာရွိ္မွာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားရပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုက စာရင္းဇယားအမွန္ကို ေကာက္ယူတင္ျပသျဖင့္ စပါးစိုက္ဧက မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသြားရာ ၎အား စာရင္းဇယား လိမ္ညာတင္ျပသည္ဟုဆိုကာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေစခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က နယက ေလးလပတ္အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ တိုင္းမွဴးခ်င္း GDP ၿပိဳင္ၾကရာ ဧရာဝတီတိုင္းက ပထမရရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းက ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါ့သည္။ ထိုအခါ ေဒါသပုန္ထၿပီး GDP တက္ေစရန္အတြက္ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း၏ၿခံထဲတြင္ ေနၾကာပင္တစ္ပင္ပဲ စိုက္စိုက္၊ ႏွစ္ပင္ပဲ စိုက္စိုက္၊ ၾကက္ဘယ္ႏွေကာင္ေမြးေမြး၊ ဝက္ဘယ္ႏွေကာင္ေမြးေမြး စာရင္းေကာင္ယူတင္ျပရမည္ဟု ဆိုလာပါသည္။ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကလည္း ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားသို႔ အဆိုပါလမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရာ ရပ္/ေက်းတို႔က နံၾကားေထာက္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပလာေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေပးခဲ့ရပါသည္။

ဤသည္ကား နဝတ/နယက ေခတ္က စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနကို သိသာျမင္သာေစရန္ အၾကမ္းဖ်င္းမွ်သာ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သူေဌးေတြေမြးထုတ္ခဲ့တဲ့ နဝတ/နယက

နဝတ/နယက ေခတ္တြင္လည္း မဆလေခတ္မွာကဲ့သို႔ပင္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ ထြက္ကုန္အျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးအမ်ားအျပားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ နဝတေခတ္အစတြင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္မွာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သတၱဳ၊ ေရနံ စသည့္ သဘာဝတြင္းထြက္ရတနာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ခြင့္၊ ထုတ္လုပ္ခြင့္ စသည္တို႔အား တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးခဲ့ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူတို႔ကိုသာ အစီးေရမ်ားစြာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပါမစ္တစ္ေစာင္သည္ မူလကား တန္ဖိုးထက္ အဆမ်ားစြာ ျမင့္တက္ကာ ပါမစ္ထုတ္ေပးသူေရာ၊ တစ္ဆင့္ရရွိသူပါ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို မတန္တဆ သက္သာေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်/ငွားရမ္းေပးခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း နယက ေခတ္ကုန္လြန္သြားေသာအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခ႐ိုနီဟူေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္မရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားမႀကိဳက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္သူကလက္မခံသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္အတူ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမရွိသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ကို အေမြအျဖစ္ရရွိလိုက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က ထုတ္ကုန္မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထြက္ကုန္အျဖစ္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အသက္ဆက္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုေသာ္ လူနာကလည္း မ်က္ျဖဴဆိုက္ေန၊ အသက္ဆက္စရာ ေဆးဝါးမရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ရွိေနပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က အခြင့္အေရးအရလည္းေကာင္း၊ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ေရာင္းခ်ရာမွလည္းေကာင္း စီးပြားျဖစ္ကာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသူတို႔သည္ ယခုအခါ ဘာမွ်မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိျဖစ္ေနရာမွ ၎တို႔ထံမွ တညီတညာတည္း ထြက္လာသည့္စကားသံမွာ “ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ စီးပြားေရးလုပ္လို႔ကိုင္လို႔ မေကာင္းဘူး”ဟူေသာ အသံပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္တြင္ အခြင့္အေရးရခဲ့သူမ်ား၊ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ အခြင့္အေရးမရေတာ့သူမ်ားကလည္း သံေယာင္လိုက္၍ ေျပာၾက၊ ဆိုၾက၊ ေရးၾက၊ သားၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ဖတ္႐ႈေနရပါသည္။

ဘယ္သူကမွန္သလဲ

ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေဆာင္းပါးအစတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔၏ ေျပာစကား၊ ဆိုစကားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္တို႔၏ ေျပာစကားတို႔ကို မည္သူကမွန္ကန္သည္ဟူ၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔သည္ မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းတို႔ကို အေျချပဳ၍၊ အေျခခံ၍ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အားမနာတမ္းေဖာ္ထုတ္၍ ဆန္းစစ္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ အလားတူပင္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ အဆိုအမိန္႔ႏွင့္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကိုလည္း မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သံုးသပ္ၾကရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည့္ “လူႀကီးမင္းတို႔ကို သတိေပးလိုသည္မွာ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြဟာ အမွားမရွိႏိုင္ဘူးဟု မထင္ၾကေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြသည္လည္း သာမန္ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္ေတြဟာလည္း အမွားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပဲ။ အမွန္ကေတာ့ အဆိုးအေကာင္းေဝခြဲတတ္ေသာ သာမန္လူစားတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အႀကံဉာဏ္၊ ဗဟုသုတမ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမည့္ အမႈကိစၥေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္”ဟူသည့္ အခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

စီးပြားေရးညီလာခံႀကီး က်င္းပေစလို

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ နကန္းတစ္လံုးမွ်မသိရွိေသာ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပလိုသည္မွာ “အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ နယ္ပယ္စံုမွ အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားအတိုင္းေျပာရလွ်င္) ခ်က္ခ်င္းလုပ္လို႔ျဖစ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး၊ လတ္တေလာအက်ိဳးေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး” ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပေစလိုပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္...။

သိန္းထက္ေအာင္FOLLOW US