News

POST TAGGED AS

တိုက္ခန္း

05-Nov-2016 tagged as တိုက္ခန္း
ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ ေျမရွင္ အက်ဳိးတူ ေဆာက္လုပ္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္မေဆာက္လုပ္ဘဲ ရပ္နားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ေျမရွင္မ်ားသည္ အသိသက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ) ထံမွ သိရွိရသည္။
28-Jul-2016 tagged as တိုက္ခန္း
ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္သည့္ သိန္း ၁၂၀ ႏွင့္သိန္း ၇၀ ၾကားရွိ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္း ၂၂၀၈ ခန္းကို အိမ္ပိုင္မရွိသူမ်ား