News

POST TAGGED AS

တရုတ္

30-Apr-2017 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မိန္းတိန္ၿမဳိ႕တြင္ ၄၃ ရက္ၾကာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၇၂ ဦးကို ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လား႐ိႈးၿမဳိ႕မွတစ္ဆင့္ ေနရပ္ေဒသ အသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း လား႐ိႈးၿမဳိ႕ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
30-Apr-2017 tagged as နည္းပညာ တရုတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းျဖစ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ က်ားက်ားအမည္ရွိ အမ်ဳိးသမီး အလွပေဂး စက္႐ုပ္မေလးႏွင့္ အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးတို႔၏ ပထမဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးကို ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားက တစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ေၾကာင္း The Star သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အၿမဲပင္တေစ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေပ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NLD အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အၾကား ထိလြယ္ရွလြယ္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (စစ္တပ္က ခြဲထြက္ေရးဝါဒီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္သေဘာထားၿပီး ယင္းအုပ္စုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈကို စစ္တပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္အျဖစ္ ခံယူထားသည္) တစ္နည္းဆိုပါက အကယ္၍ စစ္တပ္က NLD အစိုးရကို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အေပးအယူ လုပ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္မည္ဆိုပါက ၎အေနႏွင့္ (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္) ရရွိမည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္လာဖြယ္ ရွိသည္။
NLD အစိုးရသစ္မွာမူ တ႐ုတ္ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားကို ဆက္လက္ ပံ့ပိုးသြားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း စီးပြားေရး အာဂ်င္ဒါ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးခံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အပါအဝင္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ေဘဂ်င္း၏ အကူအညီကိုရယူမည္ ေလာ အစရွိသည့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေစေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အခ်က္ႀကီးႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ပက္ပင္းႀကံဳေတြ႔ရေလသည္။
အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ပစ္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င့္ဖ်င္က သမၼတထရမ့္ႏွင့္ ဖုန္းေျပာရာတြင္ အုပ္စုအားလံုး သည္းခံၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ေဘဂ်င္းအေနႏွင့္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း ဟူသည္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ မူတည္မည္ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တူညီမႈ ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲမႈ ရွိ၊ မရွိ ဟူသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါလိမ့္မည္။
24-Apr-2017 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားမွ မၾကာခဏ ကာကြယ္ေပးေနသည္မွာ ထိုသို႔ေသာ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏိုင္သည္။
23-Apr-2017 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလးခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္သာ ရွင္းလိုက္ႏိုင္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာသည္ ထင္သည္ထက္ ျမန္စြာ ၿပီးသြားႏိုင္သည္။ ရွင္းလည္းရွင္းရမည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ယခုမရွင္းႏိုင္က ေနာင္တ႐ုတ္ ယခုထက္ ႀကီးထြားလာလွ်င္၊ ယခုတ႐ုတ္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ေမာ္စီတုန္း ေခတ္ကကဲ့သို႔ ေတာ္လွန္ေရးကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔လိုသည့္ ေထာင္လႊားေသာ တ႐ုတ္ျဖစ္လာလွ်င္ ျမန္မာအတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။ ရွင္းတာက ဟုတ္ၿပီ။ ဘယ္လိုရွင္းမလဲ။ How။ မည္သို႔နည္း။
ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး စစ္ေအးကာလဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္ကာလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။