News

POST TAGGED AS

တရားဥပေဒ

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အမႈမ်ား အာမခံ ရရွိရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္အထိ ထားရွိရန္ သူရဦးေရႊမန္း ေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
05-Apr-2017 tagged as တရားဥပေဒ
တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေအာက္ေျခအဆင့္၌ ရွိေနေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
05-Apr-2017 tagged as တရားဥပေဒ
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ရန္ႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တရားသူႀကီးမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ေျပာသည္။
17-Mar-2017 tagged as တရားဥပေဒ
ျပည္သူအမ်ား လိုခ်င္ေတာင့္တေနသည့္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ အရာမ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေကာင္းစြာ မေပၚထြန္းေသးသည္မွာ ထင္ရွားေနၿပီး ထိုအရာကို ျပည္သူအမ်ားကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာ ထားေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
15-Jan-2017 tagged as တရားဥပေဒ
အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ Greenpeace ေခၚ ႏုိင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးက အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ သစ္ေတာမ်ား၏ Shapefile ေခၚ အေသးစိတ္ေျမပုံကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ေစရန္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား ဗဟိုတရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားအတြက္ အထူးအားတက္ဖြယ္ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။
22-Oct-2016 tagged as တရားဥပေဒ
ဒီမွာ တရားမဝင္ သြားတဲ့ ေရာက္လာတဲ့ လူေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ကာကြယ္ေပးမလဲ။ အခု ေနာက္ဆံုးရတဲ့ စာရင္းအရဆိုရင္ မဲေဆာက္ အပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတ္ခ႐ိုင္မွာ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္တဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား ေလးသိန္းေက်ာ္မွာ အေထာက္အထားရွိတဲ့ လူက ေျခာက္ေသာင္းပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါ နမူနာ တစ္ခုပါ။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းမီးတိုင္မ်ား၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား အားလုံးတြင္ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
02-Oct-2016 tagged as တရားဥပေဒ
မိမိတို႔ႏုိင္ငံမွ ဥပေဒကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကမွ မလိုက္နာႏိုင္လွ်င္ မေလးစားႏိုင္လွ်င္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း ေလးစားမည္ မဟုတ္။ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတစ္ခု၏ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းကို ေဖာ္ညႊန္းေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တရားဥပေဒေလးစားမႈကို မိမိတို႔ ျပည္သူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွလည္း လိုက္နာၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥ၊ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပါတီဘက္မွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ အၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။