News

POST TAGGED AS

တယ္လီေနာ

ပညာေရးက႑ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ကူညီမႈျဖင့္ ေႏြရာသီကာလတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္းမ်ား ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ရန္ တယ္လီေနာႏွင့္ KMD တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း တယ္လီေနာထံမွ သိရသည္။