News

POST TAGGED AS

တပ္မေတာ္

ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပည္မသို႔ ကူးစက္မလာေစေရး
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးမွ ျပည္သူမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျပႆနာသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းညီေနာင္မ်ားႏွင့္ ၁၀ စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ျပႆနာကဲ့သို႔ မ႐ိုးစင္းလွပါ။ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ေနသည့္ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုး ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ေနာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္၌ မည္သည့္ အစိုးရတက္လာလာ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္ေနမည့္ ေရရွည္ျပႆနာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခုအေနႏွင့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ တူရကီ၊ ဩစေၾတးလ် စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အျပစ္မဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈအေပၚ စာနာနားလည္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာသံ႐ံုးမ်ားမွ ေၾကညာခ်က္မ်ား အသီးသီး ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္မူ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ဆက္လက္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ ဖိအားေပးေနဦးမည့္ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ပို၍ ဆိုး႐ြားလာစရာသာရွိသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ေမာင္ေတာ ျပႆနာသည္ သမား႐ိုးက် ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ကြယ္၌ လက္မည္းႀကီးမ်ား မ်ားစြာရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္တစ္ခုမွာ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေမာင္ေတာ၌သာ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ဟု တထစ္ခ် မေျပာႏိုင္ေပ။ ျပည္မသို႔ပါ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထိုးေဖာက္ စိမ့္ဝင္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း မျဖစ္မေန ထည့္ထြက္ထားရန္ လိုသည္။ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရးစနစ္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပး လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ရပ္အျဖစ္ အၿမဲတပ္လွန္႔ သတိျပဳကာကြယ္ေနသည့္ၾကားမွ ႀကံဳေတြ႔ေနရေပသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္အခ်ိန္၌ မေမွ်ာ္လင့္အပ္ေသာ ျပည္မတစ္ေနရာရာ၌ ႀကံဳေတြ႔လာရပါက ျပည္သူအမ်ားစုအေနႏွင့္ မလံုၿခံဳေတာ့ေသာ အေျခအေနေအာက္မွ မတည္ၿငိမ္မႈ အေျခအေနသို႔ ႐ုတ္ျခည္း ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ တည္ေဆာက္စ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းၿပီး၊ အနာဂတ္ လွပသာယာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး၊ ေဒသခံမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးတို႔အား အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္မ၌လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္စရာအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္မေန မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အထူး အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ-

၁။ ျပည္မေန အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအၾကား နားလည္ခ်စ္ၾကည္မႈ ပိုအားေကာင္းေနေစေရး၊

၂။ သံသယရွိစရာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းမွသည္ ျပည္တြင္း ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေရး၊

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ သံသယရွိစရာ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေရး။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေဒၚလာ ၃၀ဝ၀ ခန္႔ႏွင့္အထက္ ညီမွ်ေသာ ေငြလႊဲမ်ားအား အထူး စိစစ္သတင္းပို႔ေရး၊

၄။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ရန္။ ဥပမာ - မသကၤာစရာ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေက်ာပိုးအိတ္ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ားအား ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ လူစုလူေဝး ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရန္၊

၅။ ျပည္မ၌ ေငြသိန္းေပါင္း ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ကုန္က်သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္မ်ား ထြင္းထုတည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီပြဲေတာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပြဲေတာ္ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေခတၲ ဆိုင္းငံ့ရပ္တန္႔ကာ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြ၊ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ၿခံစည္း႐ိုးအား အျပည့္အဝ လံုၿခံဳစြာ အၿပီးသတ္ခတ္ေရး၊

၆။ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အထူး လစာခံစားခြင့္မ်ား တိုးျမႇင့္၍ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၊ တပ္မေတာ္တို႔မွ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးေနေသာ္လည္း ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ခြင့္ရွိသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းႏွင့္အတူ သတင္းေထာက္မ်ားအား လံုၿခံဳစြာ၊ လြတ္လပ္စြာ ကြင္းဆင္း သတင္းရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေရး၊

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ရပ္မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ဟု ယူဆမိေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ယာယီေရတိုခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕သာ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာမူ အစိုးရလက္ထဲ၌ အဆင္သင့္ ရွိထားၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ေမာင္ေတာေဒသ ေအးခ်မ္းေရးမွသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ေအးခ်မ္းေရးဆီသို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၌ တာဝန္ရွိပါသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္FOLLOW US