News

POST TAGGED AS

တပ္မေတာ္

12-Aug-2017

တပ္မေတာ္
တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေျခလွမ္းသစ္
စိုးရိမ္မႈေတြ ျမင့္တက္လာေနတဲ့ အေနာက္တံခါး လုံၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဘက္က လိုအပ္တဲ့ အစီအမံေတြ ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း သမား႐ိုးက် ေျဖရွင္းခ်က္ေတြပဲ ေပးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ တပ္မေတာ္က သမား႐ိုးက် မဟုတ္တဲ့ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုကို လွမ္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ အင္အားအႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္တဲ့ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ANP ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ANP ဟာ ပါတီေတြ ေပါင္းစည္းတာ ျပန္လည္လမ္းခြဲတာ စတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ရွိေပမယ့္ လတ္တေလာ အေျခအေနမွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္အင္အား အမ်ားစ ုရထားတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဆယ့္ေလးခုအနက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနနဲ႔ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု ဆုံး႐ႈံးခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္လာခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဟာ အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရတဲ့ ANP ပါတီရဲ႕ ျပည္သူလူထု အားေပးေထာက္ခံမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားတဲ့ အာဏာကို အျပည့္အဝ က်င့္သုံးကာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို NLD စိတ္ႀကဳိက္ ခန္႔အပ္ခဲ့လို႔ NLD ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚထားတဲ့ သေဘာထားကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႔ တန္းတူညီမွ်ခြင့္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္အရ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ အင္အားႀကီးပါတီကို ေနရာေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္တဲ့ အခြင့္အာဏာကိုပဲ အျပည့္အဝ က်င့္သုံးၿပီး အမတ္အမ်ားစု ေ႐ြးေကာက္ခံရတဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီႀကီးရဲ႕ လူထုေထာက္ခံမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ NDSC အစည္းအေဝးကို တစ္ႀကိမ္မွ ေခၚယူခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုမွာ ေျဖၾကားဖူးပါတယ္။ အဲဒီေျဖၾကားခ်က္ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း NDSC အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရတာ မရွိခဲ့ေသးပါဘူး။ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္မွသာ လုံၿခံဳေရး အထူးအစည္းအေဝး ဆိုတာမ်ဳိးကို အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေခၚယူက်င္းပေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္အႀကီးအကဲေတြ၊ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ NDSC ကို ပုံမွန္ေခၚယူစည္းေဝးတာမ်ဳိး မလုပ္ဘူးဆိုရင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုံၿခံဳေရး ကိစၥေတြကို ဘယ္လိုမ်ား ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၾကသလဲ ဆိုတာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒမ်ားနဲ႔အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္က စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာၾကားေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္သေလာက္သာ ျပည္သူေတြ သိခြင့္ရတဲ့ လုံၿခံဳေရး အထူးအစည္းအေဝး ဆိုတာေတြနဲ႔တင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္လူႀကီးမင္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနႏိုင္ၾကပါၿပီလား ဆိုတာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ 

ၾသဂုတ္လ ကိုးရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ANP ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဟာ အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ အစိုးရ ဦးေဆာင္တဲ့ လုံၿခံဳေရး အထူးအစည္းအေဝးေတြနဲ႔တင္  မလုံေလာက္ေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္သလိုပါပဲ။ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး ကိစၥေတြအတြက္ NDSC အစည္းအေဝးကို ပုံမွန္က်င္းပၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုေကာင္းလိုမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုတာမ်ဳိး၊ သတင္းစကား ပါးတာမ်ဳိးေတာ့ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အထူးအစည္းအေဝးေတြမွာ တပ္မေတာ္က တက္တက္ႂကြႂကြ တက္ေရာက္ေနတာ ေတြ႔ရၿပီး တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို စစ္သားတို႔ရဲ႕ ေလးစား႐ိုေသမႈမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ဆံေနခဲ့ၾကတာကို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ သတိထားမိပါတယ္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနတဲ့ တစ္ရက္တည္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ဦးစီးၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံၿခံဳေရး အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝး ႏွစ္ခုလုံးရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ တက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္းအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ အစည္းအေဝးမွာ တပ္မေတာ္ဝန္ႀကီး သုံးဦး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕၊ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္၊ ေခတၱရဲခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္လုံဝန္ႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္က အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဆင့္အျမင့္ဆုံး ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီး သုံးဦးနဲ႔အတူ အျခားအရာရွိႀကီး ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ 

ရခိုင္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီႀကီး တစ္ခုနဲ႔ အခုလို တိုက္႐ိုက္ဖိတ္ေခၚ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းရဲ႕ ပါးလိုတဲ့ သတင္းစကားက ဘာမ်ားျဖစ္မွာပါလိမ့္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ မလုံေလာက္ဘူး ဆိုတာကို လွစ္ဟေဖာ္ျပလိုက္တာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို အျပည့္အဝ ခံယူလိုက္နာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးအတြက္ မိမိတို႔ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္မယ္လို႔ ယူဆတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔လည္း အျခားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သတင္းစကား ပါးလိုတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားအၿပီး လာလတၱံ႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ရခိုင္ေဒသ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မည္သို႔မည္ပုံ ထူးျခားေျပာင္းလဲလာမလဲ ဆိုတာကေတာ့ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါေၾကာင္း . . .။

ဗိုလ္ေကာင္းFOLLOW US