News

POST TAGGED AS

တင္သြင္းခြင့္

ျပည္တြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဖုန္းတင္သြင္းမႈ မ်ားျပားေနျခင္းကို ပေပ်ာက္ေစရန္ တရားမဝင္ တင္သြင္းသည့္ဖုန္းႏွင့္ တရားဝင္ တင္သြင္းသည့္ ဖုန္းဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။