News

POST TAGGED AS

တင္ဒါ

28-Aug-2018

ရန္ကုန္ တင္ဒါ
တင္ဒါကိစၥသည္ အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား
ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၂၇

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏တင္ဒါကိစၥသည္ အစိုးရအတြက္စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 2 တြင္ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တင္ဒါကိစၥ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးစီးႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ျပည္သူအေနႏွင့္ မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေတြ႔ပါက အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ေစလိုေၾကာင္း အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားရွိပါက တိတိက်က်ျဖင့္ အစိုးရဌာနကို အသိေပးေစလိုၿပီး အေရးယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ပေပ်ာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

“တကယ္ပဲ (လာဘ္) မေပးလို႔ အလုပ္မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ကို တရားဝင္ေျပာလို႔ရပါတယ္။ တိုင္လို႔ရပါတယ္။ကၽြန္မတို႔ အေရးယူမွာပါ။ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္သူမရွိရင္ အေရးယူရတာ ခက္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို မႀကိဳက္သည္ကို ၾကားသိရေသာေၾကာင့္ ၎အေနႏွင့္ ဝမ္းသာရၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈမရွိပါက အစိုးရသည္လည္း ေအာင္ျမင္သည့္ အစိုးရျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင႐ြက္ေစလိုေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ေဒၚလာေဈးႏွင့္ပက္သတ္၍ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွင္းျပထားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစိုးရ၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးထားၿပီျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ေဒၚလာေဈး အတက္အက်ျဖစ္သည့္ ကိစၥသည္ ျမန္မာႏွင့္မဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း၊ ေဒၚလာေဈး တက္ျခင္းသည္ ျပည္ပမွစတင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥအားလံုးကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းက ကိုင္တြယ္မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈသည္ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိသည့္အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ဂယက္႐ိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ေဒၚလာကို မလိုအပ္ဘဲ တန္ဖိုးထားျခင္းသည္လည္း လူတိုင္းလူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။ 

ေဒၚလာ ေငြေၾကးလွည့္လည္မႈ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ထုတ္ကုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သြင္းကုန္အစားထိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဝင္း (UMFCCI  ဥကၠ႒) က ေထာက္ျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရသည့္ အေျခအေနထိရွိေနၿပီး ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမႇင့္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္သေဘာရွိၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာရန္အတြက္ ျပန္လည္ဆြဲေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေမာင္ဝိတ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းသည္ ၁၃ က်ပ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား တြက္ေျခမကိုက္သည့္ အေျခအေန ရွိလာေၾကာင္း၊ ယင္းႏႈန္းကို ၉ က်ပ္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၈ က်ပ္ႏႈန္းအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေျခပစၥည္းဝယ္ယူရာတြင္ အခြန္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ေနရသည့္ ကိစၥတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေလွ်ာ့၍ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ႏွစ္အျဖစ္ ထားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ အေျခပစၥည္းဝယ္ယူရာတြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာ္လည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဆာင္ေနရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြႏွင့္ ဝယ္ယူသူကို ယင္းအခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပလိုေၾကာင္း ဦးေမာင္ဝိတ္က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ စတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမတည္ေငြ၏ အခြန္ေဆာင္ထားရသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း (ေငြျဖဴအျဖစ္သက္ေသခံ) ကို ျပထားရန္လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြအတြက္ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္စာ႐ြက္ စာတမ္းျပစရာမလိုသည္ကို ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း ျပစရာမလိုဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းတင္ျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရအေနႏွင့္ လုပ္ေပးႏိုင္သည္မ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနား အၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုသည့္ကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

S-01FOLLOW US