News

POST TAGGED AS

တကၠသိုလ္

26-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တကၠသိုလ္ ၁၇ ခုတြင္ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။
24-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ ထိုသုံးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ဘယ္အလုပ္လုပ္ ထြန္းေပါက္မည္။ ယင္းသုံးျဖာတြင္လည္း ဝါသနာသည္ အေခါင္အခ်ဳပ္။ ဝါသနာပါေသာ အလုပ္၊ ပညာရပ္၊ နယ္ပယ္သာဆိုလွ်င္ ေစတနာပိုမည္။ ေစတနာပိုလွ်င္ အနစ္နာခံႏိုင္သည္။ မည္မွ်ပင္ပန္းပင္ပန္း သည္းခံႏိုင္သည္။ အလုပ္အရည္အေသြး ပိုေကာင္းရန္ ကာယအား၊ ဉာဏအား ပိုထည့္မည္၊ အခ်ိန္ကုန္သည္ကို သိပင္သိလိုက္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရြးရမည္ဆိုလွ်င္ ဝါသနာပါရာကို ဦးစားေပး ေရြးေစလိုသည္။
19-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ တိုးတက္ေရး၊ ဆရာမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေရး လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ တကၠသိုလ္ ပါခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီက က႑ငါးခု လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။
05-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း အခ်ဳိ႕သည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသျဖင့္ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပ၍ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၌ တကၠသိုလ္သို႔ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦး လာေရာက္တက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ ဘြဲ႔ယူရန္သက္သက္ လာေရာက္ရမည့္ ေနရာေလာဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။
21-May-2017 tagged as တကၠသိုလ္
တကၠသိုလ္ ဆိုသည္မွာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ က်မ္းႀကီး က်မ္းခိုင္မ်ားၾကားတြင္ အိပ္ငိုက္ေနရမည့္ ဌာနႀကီးတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေအာက္ေျခႏွင့္အထက္ ေပါင္းစည္းေရး၊ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အနာဂတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
06-May-2017 tagged as တကၠသိုလ္
ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားတဲ့အတြက္ စာေရးသူအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတိုင္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ သူ႔ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္းေတြ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးေလ့ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ အေျခအေနပိုနီးစပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲကာလ ဘယ္လိုေတြလုပ္ၾကလဲ၊ လက္ရွိကာလ ဘယ္လိုေတြသြားေနလဲဆိုတာပိုၿပီး ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။
06-Apr-2017 tagged as တကၠသိုလ္
တကၠသိုလ္၏ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္လိုေသာ အိမ္ရွင္စိတ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနရမည္။ ဤေနရာတြင္ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားေၾကာင့္ တကၠသိုလ္အခ်ဳိ႕ အရည္အေသြး တည္ေဆာက္သူ အမာခံမ်ား ေလ်ာ့နည္းျခင္းအေပၚ အျပစ္ဆိုလာၾကသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္၍ ယင္းတကၠသိုလ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး မာစတာပလန္(မူၾကမ္း) တစ္ခု ယခုႏွစ္ဇူလိုင္လအတြင္း အၿပီးေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဖိုးေကာင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ သလို စက္မႈပညာရပ္ေတြမွာ ထူးခၽြန္ထင္ရွားတဲ့ ပညာရွင္ေတြ အမ်ားႀကီး ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက GTI ေက်ာင္းႀကီးက သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ ျပန္ေျပာင္း ေအာက္ေမ့မွတ္သားဖြယ္ မွတ္တမ္းတခ်ိဳ႕ကို ရွာေဖြစုစည္းၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။