News

POST TAGGED AS

ဆိတ္သမင္

ေနျပည္ေတာ္ ဆာဖာရီတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မွ အာဖရိက ဆိတ္သမင္မ်ိဳးစိတ္သစ္ ၇ ေကာင္ကုိ ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းရာ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။