News

24-Nov-2016

ဆရာ
ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (Multimedia Classroom)
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး မူဝါဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအဆင့္ ရွိေစေရး ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ေရး အခ်က္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွာမူ ‘ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္’ ဟု ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Multimedia Classroom မ်ား တည္ေထာင္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အေတြးအေခၚ၊ အေျမာ္အျမင္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ပစၥည္းမလုံေလာက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း၊ သင္ၾကားခ်ိန္ မရျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု အမွန္တကယ္ သင္ၾကားခြင့္ မရရွိၾကေပ။ အဆိုပါ အစီအစဥ္ သင္ၾကားေရး ဆရာမ်ားလည္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလိုက္ သင္ၾကားခြင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိျခင္း၊ မရရွိျခင္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။ လက္ေတြ႔အေျခအေနမွန္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနသည္မ်ား အေၾကာင္း ဆရာမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွ တစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“အခမဲ့ပညာေရး စနစ္မွာ ေငြေၾကး လုံးဝမေကာက္ခံရေတာ့ သိပ္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး”
ဦးဇာနည္ႏိုင္ (အလယ္တန္းျပ (မီဒီယာ)၊ အထက (၂) သာေကတ)

Multimedia Classroom ေတြကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ နာမည္ႀကီး အထက္တန္းေက်ာင္း အခ်ဳိ႕မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္က Apple CRT (Cathode Ray Tube) အမ်ဳိးအစားေတြကို ခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ Media Room စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕ကို ရက္တိုသင္တန္းပို႔ခ်ၿပီး အသုံးျပဳေစခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေလာက္က စၿပီး မာလ္တီမီဒီယာ အတတ္ပညာ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ (ပညာေရး) PGDMA မ်ားကို စေခၚၿပီး သင္တန္းကာလ တစ္ႏွစ္ ပို႔ခ်ေပးၿပီး မီဒီယာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအထိ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တာဆိုရင္ အခုအပတ္စဥ္ ၁၇ ထိ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ 

Media Room မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါး ရွိလာေပမယ့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ကေလးမ်ား တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္နည္းပါးပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ နည္းပါးရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ စက္အခ်ဳိး၊ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိး၊ မီဒီယာ ဆရာအခ်ဳိး မလုံေလာက္၊ မမွ်တလို႔ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာ အထက္တန္းနဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္း အမ်ားစုမွာ မီဒီယာ သင္ၾကားေပးဖို႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခန္႔ထားေပးေပမယ့္ ေက်ာင္းရဲ႕အေျခအေနအရ ဘာသာရပ္ ဆရာမ လုံေလာက္တဲ့အခါမွာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ေပးရပါတယ္။ 

႐ုံးအဖြဲ႔ရဲ႕ အလုပ္မ်ားစြာလည္း စာသင္ခ်ိန္ကိုဖ်က္ၿပီး လုပ္ေပးရပါတယ္။ ၿမဳိ႕နယ္႐ုံးကို ဘာစာပို႔ရမယ္ ဆိုတာနဲ႔ စာသင္တာကိုရပ္ၿပီး ေျပး႐ိုက္ရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ၿမဳိ႕နယ္႐ုံးက On Duty ထုတ္ၿပီး ေခၚတဲ့အခါမွာလည္း သြားရတာမို႔ သင္တဲ့ဘက္မွာ ထိေရာက္မႈ အားနည္းေနတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္း အမ်ားစုမွာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးမွ ငါးလုံးခန္႔ အထိသာ ရွိတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြဆို ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး ရွိေပမယ့္ ရွိတဲ့တစ္လုံးကလည္း ပ်က္ေနတာမို႔ Real Object အေနနဲ႔ျပဖို႔က လြဲလို႔ က်န္တာ ဘာမွလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးနဲ႔အညီ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ခ်ေပးႏိုင္ရန္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အဲလို မခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း ေက်ာင္းအုပ္မ်ားနဲ႔ မိဘဆရာအသင္း ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါမွာ အလွဴေငြ အနည္းငယ္ေကာက္ခြင့္ ရၿပီး ဝယ္ယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျပႆနာဟာ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခုက အခမဲ့ပညာေရး စနစ္မွာ ေငြေၾကး လုံးဝမေကာက္ခံရေတာ့ သိပ္ေတာ့အဆင္မေျပဘူး။ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတာကလည္း မီဒီယာ သင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ႐ုံးအလုပ္နဲ႔ ၿမဳိ႕နယ္႐ုံးေတြ မွာေစခိုင္းထားတာမ်ဳိးကို မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ကေလးမ်ားကိုသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္ေတြ႔သင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိအေနအထားအရ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး၊ ႏွစ္လုံးေလာက္နဲ႔ လက္ေတြ႔သင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာမို႔ စာေတြ႔ကိုပဲ ဦးစားေပး သင္ရပါတယ္။ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ မရွိတဲ့ စကားလုံး အေခၚအေဝၚေတြကို အလြတ္လိုက္မွတ္ေနရတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ အျဖစ္ကလည္း တကယ္ကို ရင္ေလးစရာပါ။ ရွိတဲ့စက္က နည္းတာမို႔ ကေလးေတြကို ေပးကိုင္ခိုင္းတဲ့အခါ ပ်က္စီးမွာကို စိတ္ပူတာမို႔ ေပးမကိုင္ေစဘဲ ဆရာကပဲ ဦးေဆာင္လုပ္ျပရပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးကို ဘယ္ကေလးမွ စိတ္ဝင္စားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း မသင္လို႔ မရတာမို႔ လက္ေတြ႔ထက္ စာေတြ႔ကိုပဲ ဦးစားေပး သင္ေနရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ Multimedia Classroom တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ မီဒီယာဆရာ၊ ဆရာမတိုင္းရဲ႕ ရင္ထဲက ဆႏၵစိတ္ကူးပါပဲ။                    

“ကြန္ပ်ဴတာ ရွိေပမယ့္ မီးအေျခအေနေၾကာင့္ မီးစက္ႏိႈးဖို႔ ဆီကုန္မွာျဖစ္လို႔ ေက်ာင္းအုပ္က သင္ၾကားခြင့္ မေပးတာမ်ဳိး”
ေဒၚဆုျမတ္သူ (အလယ္တန္းျပ၊ အထက ခင္ဦး)

Multimedia Classroom ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရျခင္း အေၾကာင္းက တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ တိက်မ မရွိတဲ့ မူဝါဒေတြေၾကာင့္ပါ။ Multimedia Classroom ေတြအတြက္ ျပည့္စုံေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ မရွိပါဘူး။ E-Learning Center ေတြအတြက္ ပစၥည္းသစ္ေတြ ခ်မေပးတာမ်ဳိးေပါ့။ ဟိုတစ္ေလာက လိုအပ္ပစၥည္း စာရင္းေတာင္းလို႔ တင္လိုက္ရေသးတယ္။ ခုထိေတာ့ ဘာမွက်မလာေသးပါဘူး။ အခုလက္ရွိမွာ e-Learning Center ကို ခဏထားၿပီး Computer Aided Instruction Room (ကြန္ပ်ဴတာခန္း) ေတြကို အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့လည္း ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ CAI ခန္း မရွိဘူး။ အခန္းရွိလည္း ကြန္ပ်ဴတာ မရွိဘူး။ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းမွာလည္း ၁၀ လုံး၊ ၁၅ လုံးထက္ မပိုပါဘူး။ ကြၽန္မ ေက်ာင္းမွာဆို သင္ၾကားေပးရမယ့္ ေက်ာင္းသားဦးေရက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာက ၆ လုံးပဲ ရွိတယ္။ လက္ရွိ ျမင္ေတြ႔ေနရတာကေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ အမ်ားစုက ေက်ာင္းအစီအစဥ္နဲ႔ အလွဴရွင္ေတြ လွဴထားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္အတြက္ တိက်တဲ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မရွိပါဘူး။ ဒီႏွစ္မွာမွ DBE - ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ ဆိုၿပီး Facebook Page တစ္ခု လုပ္ေပးလာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါကလည္း ကြၽန္မတို႔လို PGDMA ဆရာ၊ ဆရာမေတြ စုေပါင္းေရးဆြဲထားတာမို႔ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ သင္႐ိုးတစ္ခု မဟုတ္ပါေသးဘူး။ 

Multimedia Classroom ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈ အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါမယ္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာဆို ကြန္ပ်ဴတာခ်ိန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲမေပးပါဘူး။ ဆိုေတာ့ အဲဒီလို ေက်ာင္းေတြမွာဆို လက္ေတြ႔မေျပာနဲ႔ စာေတြ႔ေတာင္ မသင္ရေတာ့ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ရွိေပမယ့္ မီးအေျခအေနေၾကာင့္ မီးစက္ႏိႈးဖို႔ ဆီကုန္မွာျဖစ္လို႔ ေက်ာင္းအုပ္က သင္ၾကားခြင့္ မေပးတာမ်ဳိး၊ ကြန္ပ်ဴတာ ရွိတယ္၊ မီးလည္းရတယ္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနမွာ ကေလးေတြကိုင္ရင္ ပ်က္သြားလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး သင္ၾကားခြင့္ မျပဳတာမ်ဳိး စတဲ့ အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ 

ေနာက္ၿပီး Multimedia Classroom ေတြရဲ႕ Instructors ေတြ ျဖစ္တဲ့ PGDMA ဘြဲ႔ရ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားဖို႔ လိုပါမယ္။ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုကေန ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္၊ Educational Theory, Method, Psychology ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို စနစ္တက် သင္ၾကားေပးၿပီး Post Graduated Diploma in Multimedia Arts (Education) ဘြဲ႔ရ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၃၀၀ ခန္႔ ေမြးထုတ္ေပးပါတယ္။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူရာမွာ သင္တန္းၿပီးဆုံးရင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွာ အလယ္တန္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္မယ္ဆိုၿပီး ေခၚခဲ့ေပမယ့္ ၿမဳိ႕နယ္ပညာ႐ုံးေတြမွာ တာဝန္ခ်ထားျခင္း ခံရတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါက ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အေျခအေနတစ္ခုပါ။ လက္ေတြ႔သင္စရာပစၥည္း မရွိရင္ ကေလးေတြစိတ္ထဲ နည္းပညာေတြကို စိမ္းသက္မေနေအာင္ စာေတြ႔သင္ေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ၿမဳိ႕နယ္႐ုံးမွာ တာဝန္က်သြားတာ၊ ေက်ာင္းကို တာဝန္က်သူ တခ်ဳိ႕မွာလည္း ႐ုံးဝန္ထမ္းစာရင္းထဲ ထည့္ခံရတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ 

အလယ္တန္းျပ (ပညာရွင္အဆင့္ ၂) ဆိုတဲ့ Order စာ႐ြက္ ကိုင္လာတဲ့သူေတြကို ႐ုံးအဖြဲ႔ထဲ ထည့္ပစ္တဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္က အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ ညံ့ဖ်င္းလွပါတယ္။ ဒါဟာ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ တက္ႂကြတဲ့ ေျခလွမ္းေတြကို ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္လိုက္တာပါပဲ။ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ရွိတဲ့ PGDMA ဘြဲ႔ရ ဆရာ၊ ဆရာမ စုစုေပါင္းဟာ တစ္ေသာင္းေတာင္ မရွိေသးပါဘူး။ ရမွတ္ကို အေျခခံတဲ့ စာေမးပြဲစနစ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ကို စာေမးပြဲမွာ ထည့္သြင္းေျဖၾကားေစျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္ျပ ဆရာေတြရဲ႕ အေရးမပါတဲ့ ဘာသာရပ္ဆိုတဲ့ ခြဲျခားမႈကို ခံရပါေသးတယ္။ 

အခုဆိုရင္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕မွာ Tablets ေတြ အသုံးျပဳၿပီး ICT ေက်ာင္းေတြအျဖစ္ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအစီအစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္ေနပါသလား။ လူႀကီးေတြ ေသခ်ာကြင္းဆင္း ေလ့လာရဲ႕လား။ ကြၽန္မတို႔ ျပန္ၾကားေနရတဲ့ သတင္းေတြအရေတာ့ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္သင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ သင္ေထာက္ကူ ဖန္တီးရာမွာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ Multimedia Instructor ေတြ အေနနဲ႔ ကေလးေတြကို ICT အသုံးျပဳၿပီး သင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ သင္ေထာက္ကူေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေပမယ့္ ဘာသာရပ္ သင္ဆရာေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈ မရွိရင္ ဘယ္လိုမွ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေကာင္း ထြက္မလာပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ PGDMA ဆရာေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ေမးခြန္းထုတ္သံေတြ ၾကားပါတယ္။ သူတို႔ကို ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္က က်င္းပေနတဲ့ Educational ICT Project Competition ၿပဳိင္ပြဲမွာ PGDMA ဆရာေတြ ရဲ႕ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို ေလ့လာပါလို႔ပဲ တုံ႔ျပန္ခ်င္ပါတယ္။

အားလုံးကို ၿခံဳေျပာရရင္ Multimedia Classroom ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ေက်ာင္းအုပ္ရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈ လိုမယ္။ ဘာသာရပ္သင္ ဆရာေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈ လိုမယ္။ PGDMA ဆရာေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာနဲ႔အမီ လိုက္ႏိုင္ေအာင္  သင္တန္းေတြေပးဖို႔ လိုပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကေတာ့ အဓိက လိုအပ္ပါတယ္။ အေသးသုံးစရိတ္မွာ စာၾကည့္တိုက္အတြက္ သီးသန္႔ေခါင္းစဥ္ ရွိေပမယ့္ Multimedia Room ေတြ အတြက္က်ေတာ့ မရွိဘူး ေပါ့ေနာ္။ ဒါက ပစၥည္းဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းမႈမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ေခတ္မီသင္ၾကား သင္ယူမႈ ပုံစံသစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုရင္ ပညာေရးက တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ Multimedia Classroom ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။   

ေနဇာေက်ာ္FOLLOW US