News

POST TAGGED AS

ဆန္

24-Mar-2017 tagged as ဆန္
ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္စမွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ တင္ပို႔ထားကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းခန္႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
23-Mar-2017 tagged as ဆန္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားရာ ယင္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွသာ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရ၏ ဆန္အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
20-Feb-2017 tagged as ဆန္
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းကို တရားဝင္ ေရာင္းခ်ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ကမ္းလွမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
10-Feb-2017 tagged as ဆန္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရန္ စာရင္းေပးထားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂၉ ခုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆန္အရည္အေသြး စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႔က ယခုလအတြင္း လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
02-Feb-2017 tagged as ဆန္
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၇၅,၆၆၀ မက္ထရစ္တန္ကို ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအထိ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
29-Jan-2017 tagged as ဆန္ သီရိလကၤာ
သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစကာ ဧၿပီလအထိ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္း တင္ပို႔ရန္အတြက္ ကနဦး ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
14-Jan-2017 tagged as ဆန္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လအထိ သုံးလအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
28-Dec-2016 tagged as ဆန္
စပါးေစ်း ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရက ေတာင္သူမ်ားထံမွ စပါး ဝယ္ယူမည့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
22-Dec-2016 tagged as ဆန္
ျပည္တြင္း၌ ဆန္လက္က်န္မ်ားသည့္အတြက္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ဧည့္မထဆန္ ၂၅ မတ္ အမ်ဳိးအစား တန္ခ်ိန္သုံးသိန္းကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။