News

POST TAGGED AS

စီးပြားေရး

ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အစိုးရမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒသည္ ေသခ်ာေရရာမႈရွိဖို႔၊ အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ဦးတည္ခ်က္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္တာနဲ႔အညီ လစ္ဘရယ္ဝါဒကို အမွန္တကယ္ပဲ အေျခခံမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ္နဲ႔သင့္သလို ပံုေဖာ္ၿပီး အလုပ္ျဖစ္ (ေအာင္ျမင္) ခဲ့ၾကတဲ့ အေရွ႕အာရွ ေမာ္ဒယ္လ္ပဲသြားမွာလား ေရရာဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိကလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားလိုက္သည္။
ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ ဦးခန္႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
အခြန္စည္းၾကပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က လ်ာထားေရးဆြဲထားတာကို ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ၊ လိုလားခ်က္၊ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ လိုတဲ့အခ်က္ေတြကို သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားသလို အႀကံျပဳစာေတြ ေပးပို႔ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္က ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံကတစ္ဆင့္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ေျပာဆိုၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီဥပေဒ ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကပဲ သူ႔တစ္ဖက္တည္းက ေရးဆြဲထားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးမျဖစ္ဘဲ ျပည္သူ႔အလိုက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္လာမွာပါ။
လက္ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔၏ ေျပာစကား၊ ဆိုစကားႏွင့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တို႔၏ ေျပာစကားတို႔ကို မည္သူက မွန္ကန္သည္ဟူ၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔သည္ မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းတို႔ကို အေျချပဳ၍၊ အေျခခံ၍ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အားမနာတမ္း ေဖာ္ထုတ္၍ ဆန္းစစ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဖက္စပ္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၁ ခုအထိကို ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အစပိုင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမအပတ္အထိ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
အဓိကအခ်က္က တျခားႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့သလိုပဲ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးထားတယ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ကူညီမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိခဲ့ဘူး။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊင့္မႈ နည္းပါးသည့္ နည္းပညာမ်ား ေျပာင္းလဲေပးေရးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံဗဟိုဌာနကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႐ံုးခန္း လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ထင္ရွားသည့္ အေမရိကန္ ဥပေဒအႀကံေပးကုမၸဏီ Herzfeld Rubin Meyer & Roseသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္မွစ၍ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီက The Voice သို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။