News

POST TAGGED AS

စီးပြားေရး

ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရးသမားေတြ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးဆိုသူ အမ်ားစုႀကီးဟာ စီးပြားေရးဆိုရင္ ျပည္တြင္းက အစိုးရအသံုးစရိတ္ကေန လွ်ံက်လာမွာေတြကိုပဲ ေမွ်ာ္ကိုးေနတဲ့ အတြင္းေမွ်ာ္စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ေစာင့္ဆိုင္းမႈကေန အျပင္ၾကည့္စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္တတ္မႈ ပံုသဏၭာန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရကေန ဦးေဆာင္ေခၚၿပီး လမ္းျပကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ ေထာက္ျပခ်င္တာပါ။
ျပည္တြင္းရွိ ၾကက္ႏွင့္ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစာအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေျပာင္းတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစာစပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါး၊ ပုစြန္အစာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသက္မွဴးက ေျပာၾကားသည္။
ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားမွ ေပးေဆာင္ရသည့္အခြန္) ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမရွိဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္းသာ ေပးေဆာင္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။
ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေလ့လာေသာ္ ဖက္ဒရယ္အသြင္ကို ေဆာင္ယူလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈမွာ အလြန္တရာ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသည္ကား (၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၀) အထိ အႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္စာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေသာစနစ္၏ အေမြဆိုးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အဂၤလိပ္စာျဖင့္ Entrepreneur ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ဟု ျမန္မာလို ျပန္ဆိုၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္တြင္ (a person who sets up a business or businesses, taking on financial risks in the hope of profit) ဟူ၍ ဖြင့္ဆိုပါသည္။ စြန္႔ဦးဆိုျခင္းထက္ အခက္အခဲမ်ားကို စြန္႔စားၿပီး ေက်ာ္လႊားကာ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းမည္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံကို ေႂကြးႏြံတြင္းသို႔ ေမာင္းသြင္းမည္မဟုတ္ဟု ကတိျပဳလိုက္ၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ဝင္ေနသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မကၠဆီကို လက္ဝဲယိမ္း သမၼတေလာင္း အန္ဒရတ္မန္ႏ်ဴယန္လိုပတ္ အိုဘရာဒါက အာမခံလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စီးပြားေရးရာစုမွာ ကမၻာကို ေရွ႕ကမ်ားဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာရွသားတို႔ရဲ႕ေရွ႕ေရးက ေ႐ႊေရာင္လႊမ္းေနပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာတစ္လႊား ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္မွ်ေဝေပးႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းဟာ အာရွရဲ႕လက္ထဲကို ေရာက္ရွိလာေနတာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီအခြင့္အလမ္းကို အမိအရ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ဖို႔ အေျမာ္အျမင္သာ လိုအပ္ပါတယ္။
အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။
အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) သို႔ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ ရင္ဆိုင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း AEC-2025 ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ာခၽြန္ျပည္နယ္အၾကား စီးပြားေရးအျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြမိုးဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။