POST TAGGED AS

စီးပြားေရး

10-Jul-2017 tagged as စီးပြားေရး
ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ကမၻာေက်ာ္ Development Expert ဘႀကီးဆီမွ အလြန္ ႀကီးက်ယ္ထက္ျမက္တဲ့ Economic Policy ႀကီးကို ၾကားရေတာ့ မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားမိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေတာ္ကိုစိတ္ပ်က္သြား ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး သူက ဆက္ၿပီးေတာ့ “ခက္တာက ငါတို႔ လူမ်ိဳးက ဘိုးဘိုးေအာင္ကိုေမၽွာ္တယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲခ်င္ တယ္၊ ႀကီးပြားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ Economics မွာ ဘိုးဘိုးေအာင္မရွိ ဘူးကြ၊ တျဖည္းျဖည္း ႀကိဳးစားလုပ္သြားမွရတာ”
ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းကုိ ယေန႔(ဇူလုိင္လ ၁၀ရက္)မွ ၁၂ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္႔ မိန္႔ခြန္းအျပည္႔အစုံကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
07-Jul-2017 tagged as စီးပြားေရး
ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္စုံသည့္အတြက္ ျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ရန္ အဆင့္မမီေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာၾကားသည္။
အလြန္ေျဖရခက္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားအၾကားပင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ရာ ျမန္မာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား အကဲဆတ္လွသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ထိုေမးခြန္းကိုေျဖျခင္း ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည္။
ခ႐ိုနီမ်ားကို တစ္ဖက္မွ ထိန္းထားစဥ္တြင္ လူလတ္တန္းစား တည္ေဆာက္ေရးကို အားျပဳသင့္သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးဖို႔လိုသည္။ သူတို႔အတြက္ အရင္းေရေသာက္ျမစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေလးလံမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငား ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တြင္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ဖိုရမ္တစ္ခု၌ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Think Tank တစ္ခုမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ဆိုင္မြန္ေတးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
24-Jun-2017 tagged as စီးပြားေရး
ျမန္မာ့စီးပြားေရး လက္ရွိအေျခအေနသည္ မည္သည့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္သို႔ တာစူေနသည္။ မေျပာင္းလွ်င္လည္း မရေတာ့။ ၂၀၁၇ တြင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး စမလႈပ္လွ်င္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ေနာက္က်သြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ညိႇၾကႏိႈင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးသည္သာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည္။
13-Jun-2017 tagged as စီးပြားေရး
“ဘ႑ာေငြေၾကး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိရင္ အက်ဳိးတူစနစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ခက္လိမ့္မယ္”
၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္တြင္ ဆြဲဖြင့္လိုက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ ကန္႔လန္႔ကာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပကတိ စီးပြားေရးကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေတြ႔ျမင္ရၿပီျဖစ္သည္။ လူေရွ႕ထြက္ခဲလွေသာ ျမန္မာ့ထိပ္သီးစီးပြားေရး အခ်ဳိ႕၏ ဖြင့္ဟခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အရွိတရား စီးပြားေရးကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ ရွိသည္။