News

POST TAGGED AS

စီးပြားေရး

အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခမ္းအနားမ်ားကို အစိုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ လက္ခံတက္ေရာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေသာ တ႐ုတ္- အေရွ႕ေတာင္အာရွ စီးပြားေရးအသင္းတစ္ခု တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ ၉၀ ေက်ာ္ကို အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ စာရင္းေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးက AI (Artificial Intelligence) ဘက္ကို ကူးေျပာင္းေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္သူမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္က ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက AI ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ AI တီထြင္မႈတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတ္မွတ္ေပးသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယြမ္ ၁ ထရီလီယံ (ေဒၚလာ ၁၄၇ ဒသမ ၈၀ ဘီလီယံ) သံုးစြဲခြင့္ေပးထားသည္။ ျပည္တြင္း AI ျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ AI နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိုေငြမ်ားကို သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ အနာဂတ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန္ (ၿမိဳ႕သစ္) ကို ဇီးကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ေျမေနရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။
ကမၻာ့ကူးစက္ေရာဂါ တိရစၧာန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါး၊ ပုစြန္မ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာ ေရခ်ိဳပုစြန္မ်ားတြင္သာ အၿမီးျဖဴေရာဂါေတြ႔ရွိသျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသို႔ ငါးတင္ပို႔ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိရန္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အစိုးရထံေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
02-Apr-2018 tagged as စီးပြားေရး SME
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ားကို ဧၿပီလအတြင္း ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ေခ်းေငြအျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၃၀ ဘီလီယံ စတင္ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦက႑အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရးသမားေတြ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးဆိုသူ အမ်ားစုႀကီးဟာ စီးပြားေရးဆိုရင္ ျပည္တြင္းက အစိုးရအသံုးစရိတ္ကေန လွ်ံက်လာမွာေတြကိုပဲ ေမွ်ာ္ကိုးေနတဲ့ အတြင္းေမွ်ာ္စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ေစာင့္ဆိုင္းမႈကေန အျပင္ၾကည့္စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္တတ္မႈ ပံုသဏၭာန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရကေန ဦးေဆာင္ေခၚၿပီး လမ္းျပကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ ေထာက္ျပခ်င္တာပါ။
ျပည္တြင္းရွိ ၾကက္ႏွင့္ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစာအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေျပာင္းတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစာစပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါး၊ ပုစြန္အစာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသက္မွဴးက ေျပာၾကားသည္။