News

POST TAGGED AS

စီမံကိန္း

လူထုစြမ္းအား ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (USAID) က ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈ သန္းျဖင့္ လူထုစြမ္းအားျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Pact Myanmar အဖြဲ႔အစည္းထံမွသိရသည္။
ပဲခူးတိုင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္မဟုတ္ဘဲ လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကိုသာ နစ္နာေၾကးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေစာညိဳဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခုတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီစက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီရင္ခံစာကို တိုင္းအစိုးရက ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။
ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ကေပးတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ေလးရ႐ံု၊ ကိုယ္ပိုင္က လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္႐ံု၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈရွိ႐ံု၊ လုပ္ခ်င္႐ံု၊ ႐ိုးသားႀကိဳးစား႐ံုနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အထက္က ခိုင္းရင္ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္တတ္တာ၊ ႐ိုက်ိဳးတာ၊ အမိန္႔နာခံတာ၊ အစိုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒအတိုင္း လိုက္လုပ္ေနတာေတြနဲ႔ေတာ့ ဒီဝန္ႀကီးအသစ္ဟာ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ိဳး မျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး။
စစ္ေတြ- အမ္း- မင္းဘူး ရထားလမ္း စီမံကိန္းအတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာေျမဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို အစိုးရက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီး လယ္ျပန္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေျမညႇိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြ-မင္းဘူး ရထားလမ္းစီမံကိန္း႐ံုးထံမွ သိရသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းပိုင္းရွိ ဂုတ္တြင္းတံတားသစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ေနာင္ခ်ိဳဘက္အျခမ္းမွ ေျမယာပိုင္ရွင္ ၆၂ ဦးကို ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း Oriental Highway ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကံေပါက္ေဒသအတြင္း LNG ဓာတ္ေငြ႔ရည္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ TOTAL E&P MYANMAR ကုမၸဏီထံမွသိရသည္။
ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လုပ္ကြက္တြင္ပါဝင္ေသာ လယ္ရွင္မ်ားကို ေျမအခ်ိဳးက် ျပန္လည္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ (Project Proposal) အတြက္ China Communications Construction Company (CCCC) ကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (NYDC) ထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း New Yangon Development Company Limited (NYDC) မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။