News

POST TAGGED AS

စီမံကိန္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြးပိုင္း အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။
ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္အတြက္ တနသၤာရီအစိုးရအဖြဲ႔က တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားသည္မွာ ၅ လ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရဘ႑ာေရး၊အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္၊ မသင့္ကို ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ဆႏၵမဲ သံုးပံု ႏွစ္ပံု မျပည့္သည့္အတြက္ ရႈံးနိမ့္သြားသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ လီမိတက္ (NYDC) မွ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Serge Pun (ခ) ဦးသိမ္းေဝက NYDC ကုမၸဏီတြင္ ငါးႏွစ္ အလုပ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ကိုင္သည့္ ႏွစ္အတြင္းတြင္ လခမယူဘဲ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဦးဆံုး ေဆြးေႏြးပြဲ (Town Hall) ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ လူဦးေရ ခုႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု ကိုးသိန္းခန္႔မွာ ေျမေအာက္ေရကို အဓိကသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ားမွ ေရအရင္းအျမစ္ အစားထိုးထုတ္ယူရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ ေရအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာခင္နီနီသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
လူထုစြမ္းအား ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (USAID) က ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈ သန္းျဖင့္ လူထုစြမ္းအားျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Pact Myanmar အဖြဲ႔အစည္းထံမွသိရသည္။
ပဲခူးတိုင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္မဟုတ္ဘဲ လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကိုသာ နစ္နာေၾကးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေစာညိဳဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခုတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီစက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီရင္ခံစာကို တိုင္းအစိုးရက ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။
ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ကေပးတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ေလးရ႐ံု၊ ကိုယ္ပိုင္က လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္႐ံု၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈရွိ႐ံု၊ လုပ္ခ်င္႐ံု၊ ႐ိုးသားႀကိဳးစား႐ံုနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အထက္က ခိုင္းရင္ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္တတ္တာ၊ ႐ိုက်ိဳးတာ၊ အမိန္႔နာခံတာ၊ အစိုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒအတိုင္း လိုက္လုပ္ေနတာေတြနဲ႔ေတာ့ ဒီဝန္ႀကီးအသစ္ဟာ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ိဳး မျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး။
စစ္ေတြ- အမ္း- မင္းဘူး ရထားလမ္း စီမံကိန္းအတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာေျမဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို အစိုးရက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီး လယ္ျပန္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေျမညႇိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြ-မင္းဘူး ရထားလမ္းစီမံကိန္း႐ံုးထံမွ သိရသည္။