News

POST TAGGED AS

စပိန္

လြတ္လပ္ေရးစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈ ျပန္မစရန္ ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သတိေပး

မက္ဒရစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

ကတ္တလိုးနီးယားေဒသႏၲရ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ေရး လိုလားေသာပါတီမ်ား ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ျပန္မစရန္ စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတိေပးလိုက္သည္ဟု Finantial Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ကတ္တလိုးနီးယားေဒသအေပၚ မက္ဒရက္အစိုးရ၏ သေဘာထားအျမင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္း ကေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ကတ္တလန္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကားလ္စ္ပူဒီေမာင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပယ္ခ်လိုက္သည္။

“စပိန္အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အထက္မွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ထားေနသူမွန္သမွ်ကို က်ဴပ္တို႔ လက္မခံပါဘူး။ ႏိုင္ငံစည္းလံုးေရးပ်က္ျပားေအာင္ ႀကိဳးစားမႈမွန္သမွ်ကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္သြားမွာပါ” ဟု စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဟြိဳင္းက ေျပာၾကားသြားသည္။

၁၃၅ ေနရာ ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ခြဲထြက္ေရးပါတီမ်ားက အမတ္ေနရာ ၇၀ အႏိုင္ရရွိမႈသည္ ေအာက္တိုဘာလက တရားမဝင္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့သည့္ ကတ္တလန္ျပႆနာအေပၚ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္းအစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္မႈကို အာခံလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကတ္တလန္လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာမႈေၾကာင့္ စပိန္အစိုးရက ေဒသႏၲရအစိုးရကို ဖ်က္သိမ္းကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စံခ်ိန္တင္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာမႈသည္ မက္ဒရစ္ႏွင့္ ကတ္တလိုးနီးယားအၾကား တင္းမာမႈအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိုးရိမ္ေသာကကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေသာၾကာေန႔က ကိုင္ဇာဘဏ္ႏွင့္ ဘန္ကိုဆာဘာဒယ္ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ကတ္တလန္ဘဏ္မ်ား၏ စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဘိုးမ်ား ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ 

အဆိုပါဘဏ္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတြင္ ေျမစာပင္မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္သည့္အေနႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ၎တို႔၏ အေျခစိုက္႐ံုးမ်ားကို ကတ္တလန္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

စပိန္တရားေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးမႈကို ေရွာင္တိမ္းကာ ဘရပ္ဆယ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သူ ခြဲထြက္ေရးေခါင္းေဆာင္ ပူဒီေမာင့္၏ ဂ်န္႔စ္ပါကတ္တလန္ယာပါတီသည္ ခြဲထြက္ေရးအစုတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုးပါတီ ျဖစ္လာသည္။

ေသာၾကာေန႔က ဘရပ္ဆယ္တြင္ မွတ္ခ်က္စကား ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ပူဒီေမာင့္က စပိန္အျပင္ဘက္ အီးယူႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အဆိုျပဳထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္းကမူ ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုရန္ မလိုအပ္ဟု ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးထားသည္။ 

ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရသူသည္ ပူဒီေမာင့္မဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္း အင္အားအႀကီးဆံုး ဆိုင္ဒါဒါေနာ့စ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ မစၥအင္းနက္စ္ အာရီမာဒတ္စ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဟြိဳင္းက ေျပာၾကားသည္။

သူမ၏ပါတီသည္ အျခားပါတီမ်ားထက္ အမတ္ေနရာမ်ားစြာ အသာရထားေသာ္လည္း ကတ္တလန္အစိုးရသစ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာရန္အတြက္ အျခားပါတီမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို စည္း႐ံုးရန္လို အပ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ယူဆၾကသည္။

ကတ္တလန္ျပႆနာအေပၚ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္း၏ ကိုင္တြယ္ပံုကို အမ်က္ထြက္ေနၾကေသာ ကတ္တလန္ျပည္သူမ်ားက ၾကာသပေတးေန႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္း၏ ေပၚျပဴလာပါတီကိုမူ မဲမေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎၏ အာဏာရပါတီမွာ အဆင့္ ၇ သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

စပိန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဤပံုစံအတိုင္း အာဏာရပါတီ ႐ံႈးနိမ့္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မက္ဒရစ္ကားလို႔စ္တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါေမာကၡ ပါဘလိုဆိုင္မြန္ကမူ “ေပၚျပဴလာပါတီ ႐ံႈးနိမ့္မႈဟာ ကတ္တလန္ေဒသအေပၚ အေလွ်ာ့ေပးတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာေစဖို႔ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

F-04FOLLOW US