News

POST TAGGED AS

စစ္စခန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘဂၤါလီ႐ြာေဟာင္းေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည္ဆိုေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (AI) ၏ စြပ္စြဲခ်က္မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အစိုးရက ျငင္းဆိုလိုက္သည္။