News

POST TAGGED AS

စက္သံုးဆီ

02-Apr-2017

စက္သံုးဆီ
ျမန္မာ့အိုပက္အတြက္ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ
ျမန္မာ့စက္သုံးဆီ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအတြက္ တပ္လွန္႔သံ ထြက္ေပၚလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ေသာ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက စီစဥ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အျမတ္မ်ားစြာ ရေနၿပီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ လက္ထက္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ၂၆၀ ေက်ာ္ကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလိုက္ရာမွ စက္သုံးဆီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ New Day၊ အဏၰဝါလႊမ္း၊ ေအဒင္၊ နီလာ႐ိုးမ၊ ျမတ္ေမတၱာမြန္၊ ေရႊေတာင္၊ ေရႊသံလြင္၊ ဧရာေရႊဝါ၊ Max၊ ယုဇန၊ ဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္ စသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားအျပင္ ဦးေနေရႊေသြးေအာင္၊ ဦးစခုန္တိန္ယိန္း စသည့္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းလည္း ပါ၀င္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ ယင္းအေျခခံျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း စက္သုံးဆီဆိုင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လာၿပီး ျမန္မာ့စက္သုံးဆီေစ်းကြက္၏ ဘီလူးႀကီးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကမာၻ႔စက္သုံးဆီ ထုတ္လုပ္ေရးေစ်းကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ကမာၻ႔ေရနံတင္ပို႔သူမ်ားအဖြဲ႔ (အိုပက္) ႏွင့္ပင္ ၎တို႔ကို တင္စားႏိုင္သည္။

ယခုေတာ့ ၎င္းတို႔အတြက္ တပ္လွန္႔ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ နည္းပါးေသာ စက္သုံးဆီ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါက ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ မရွိလို႔ ျဖစ္တယ္။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိရင္ စားသုံးသူက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိမယ္။ အရည္အေသြးလည္း တိုးတက္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကိုလည္း စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္ေတြ ဖြင့္ခြင့္ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးက ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စက္သုံးဆီေစ်းကြက္ တစ္ခုလုံး ပုရြက္အုံ တုတ္ျဖင့္ထိုးသကဲ့သို႔  လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သြားၾကသည္။ သုံးစြဲသူမ်ားကမူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ယင္းေျပာၾကားခ်က္ကို ႀကိဳဆိုၾကသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 

သုံးစြဲသူမ်ားသည္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း၊ အေရအတြက္၊ အရည္အေသြးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုးရြားစြာ ခံစားခဲ့ရဖူးသည့္ အတိတ္မ်ား ရွိေနသည္။

ေစ်းႏႈန္း

ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်သည့္ စက္သုံးဆီမ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ္လည္း ေငြေပးေငြယူခက္ခဲမႈေၾကာင့္ အဆင္မေျပ။ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ေသာ စက္သုံးဆီမ်ားကိုလည္း MOPs အမည္ရ  စင္ကာပူအေျခစိုက္ စက္သုံးဆီေစ်းကြက္ စံေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စင္ကာပူ MOP ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၂၈၁၀ က်ပ္အထိ အနိမ့္ဆုံး က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌မူ ၃၃၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရသည္။ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၅ မတ္လတို႔တြင္ ကမာၻ႔ေရနံေစ်း က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းညႇိေပးေရး အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ 

“ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အျမတ္ယူတာေလးေတြ ေလွ်ာ့ေပးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ အျမတ္ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တစ္ခါတေလမွာ ၆ ဒသမ ၅၊ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္အထိ ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္” ဟု စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထိုစဥ္က ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးသန္႔စင္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံရသည္အထိ ဆိုရြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္စစ က်ဆင္းလာေသာ ကမာၻ႔ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေရနံစိမ္း တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကလည္း စက္သုံးဆီ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားမွာ အျမတ္ႀကီးမားစြာ ရယူထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖူးသည္။ 

ကမာၻ႔ေရနံေစ်းတက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်း လိုက္ပါျမင့္တက္ၿပီး က်ဆင္းခ်ိန္တြင္မူ ျပည္တြင္းေစ်း က်ဆင္းျခင္း မရွိျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းကြက္ အတြက္ အဓိက ေဝဖန္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယင္းသို႔ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ ရွိပါေသး၏ေလာ။

“ကမာၻ႔ေရနံေစ်းကြက္မွာ ေစ်းက်တယ္။ စြမ္းအင္ေတြ၊ ဓာတ္ေငြ႔ေစ်ႏႈန္းေတြ က်တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဆိုင္ေတြက ေစ်းမက်ဘူး။ သူတို႔က အေၾကာင္းျပခ်က္ေတာ့ ေပးတာေပါ့” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက မတ္လ ၁၈ ရက္က ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ကမူ ယင္းသို႔ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ခဲ့ျခင္းသည္ အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္  စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းကို ေနာက္ဆုံးေပါက္ေစ်းႏွင့္ တစ္ပတ္အတြင္း ေပါက္ေစ်းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္သင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

“စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွိရင္ေတာ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မဟုတ္ေပမယ့္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ အတိုင္းအတာအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။ 

ေဒါက္တာဝင္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ျမတ္ေမတၱာမြန္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ပမွ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းသူလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းလက္လီေစ်းကြက္တြင္ ဆိုင္ခြဲမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွာ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္၏ ျမတ္ေမတၱာ မြန္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္း၊ ဦးခ်စ္ခိုင္၏ Denko စက္သုံးဆီလုပ္ငန္း၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ MAX Energy၊ ဦးအိုက္ထြန္း၏ ST Oil၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ (ေအးရွားေဝါလ္) ၏ Green Luck၊ ထူး၏ ထူးစက္သုံးဆီ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

“စက္သုံးဆီ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရတဲ့ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြဟာ အရင္က ခ႐ိုနီတစ္ျဖစ္လဲ အခြင့္ထူးခံသမားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အခြင့္ထူးပဲခံခ်င္တယ္။ လက္ဝါးႀကီးပဲ အုပ္ခ်င္တယ္။ သူတို႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အရင္လူႀကီးေတြက ရွိေနေတာ့ ဂုဏ္ေမာက္ေနတာ ရွိေနတယ္။ ျပည္ပမွာ  စက္သုံးဆီေတြ ေစ်းက်တာေတာင္ သူတို႔က ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေနလို႔ရေသးတယ္” ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာသူ ဦးလွေမာင္က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ကမူ စက္သုံးဆီ ေစ်းကြက္ကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားသည္ ဆိုသည္မွာ မမွန္ေၾကာင္း စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္လိုသည့္ ႏိုင္ငံသား မည္သူမဆို လုပ္ခြင့္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အရည္အေသြး

စက္သုံးဆီ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားဆုံး ေဝဖန္ၾကသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ အေရာအေႏွာဆီမ်ား အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေရာအေႏွာဆီမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ေၾကာင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ခဝဲၿခံရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ WK Auto  Mechanic Services ပိုင္ရွင္ ကိုတိုးက ဆိုသည္။

အေရာအေႏွာဆီမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ မီးသံေခါက္လာျခင္း၊ အင္ဂ်င္အဆြဲအ႐ုန္း က်လာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ WK Auto Mechanic Services ဝပ္ေရွာ့သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ယာဥ္မ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဆီမသန္႔မႈကို အေၾကာင္းခံ၍ ျပဳျပင္ရန္ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကိုတိုးက ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္းကလည္း စက္သုံးဆီ အရည္အေသြး မျပည့္မီမႈအတြက္ သုံးစြဲသူမ်ား နစ္နာေနရေၾကာင္း ဆိုသည္။ မုံရြာရွိ ခ်က္ဖိုမ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္မန္း သံပုရာကန္ရွိ အရည္အေသြး မျပည့္ေသာ ဆီမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိကုန္ၾကသနည္းဟု စက္သုံးဆီ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း မန္းသံပုရာ ကန္ဆီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရည္အေသြး မျပည့္ဟူသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း စက္သုံးဆီ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝန္းထံမွ သိရသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း စက္သုံးဆီ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက လိုက္လံစစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။ လာမည့္ ကာလမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စက္သုံးဆီ လုပ္ငန္းရွင္အသင္း ပူးေပါင္း၍ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးေသာ ဆိုင္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳတံဆိပ္ ကပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ပလုပ္ကိုင္ခြင့္

ျပည္ပမွ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမွာ ၇၀-၈၀ ခန္႔ရွိသည္။ ျပည္ပမွ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းမႈမွာလည္း တစ္လလွ်င္ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းမွ တစ္သိန္းခြဲ၊ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ သုံးသိန္းခန္႔ တင္သြင္းေနရသည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၃၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၀ ဘီလီယံမွ ဘီလီယံ ၄၁၀ နီးပါး) ၾကား အျမတ္ရေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္သုံးဆီ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝန္းထံမွ သိရသည္။ 

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ဤက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ဆိုေသာအခါ အဆိုပါ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၃၀၀ ၾကားအျမတ္မ်ားကို ခြဲေဝယူရမည့္ သေဘာပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မလိုလားၾက။ 

လက္ရွိစနစ္တြင္ စက္သုံးဆီမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းအရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိ။ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ တစ္ဆိုင္ၾကား ေန႔စဥ္ ေပါက္ေစ်းသည္ က်ပ္ဆယ္ဂဏန္း ဝန္းက်င္ျဖင့္သာ ကြာဟေနေသာေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ ရွိသည္။ 

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား အတြက္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္  အစည္းအေဝးမ်ား လုပ္ၾကသည္။ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ျပဳရန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တိုက္တြန္းျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။  အျခားကိစၥမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

“ေအးေပါ့ကြာ။ (ေစ်းႏႈန္းကို) လက္ဝါးႀကီးအုပ္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ေပါက္ေနတာေပါ့။ ဒါက ဒီေနရာမွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ က်န္တဲ့ေနရာေတြ အားလုံးမွာလည္း ဒီလိုပါပဲ” ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး သုေတသီ  ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ မညီေၾကာင္း ၎၏ အျမင္ကို  ေျပာၾကားသည္။ 

ေစ်းႏႈန္းကို အစည္းအေဝးက ထိန္းကြပ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္၊ မျဖစ္၊  ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို က်င့္သုံးသည့္ႏိုင္ငံဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေစ်းႏႈန္းကို ယင္းကဲ့သို႔ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒ အခန္း (၇)၊ ပုဒ္မ ၁၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းရွိ မရွိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ၾကည့္သင့္ေပသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာတြင္မူ ေရနံေစ်းႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ေရနံ ထုတ္လုပ္သူႏုိင္ငံမ်ား စုစည္းဖြဲ႔ထားသည့္ OPEC သည္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဝယ္လိုအားေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္စဥ္ ေရနံမည္မွ် ထုတ္မည္ကို တြက္ခ်က္ၾကသည္။ အာရပ္ကမာၻမွ ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ OPEC တြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ OPEC သည္ ေရနံေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း OPEC ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကမာၻ႔ေရနံ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္မႈ စာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတိုးရန္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက ေထာက္ခံထားၾကသည္။ လာမည့္ တနဂၤေႏြတြင္ OPEC အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းမတိုးႏိုင္ပါက အေမရိကန္ ေရနံစိမ္းတစ္စည္လွ်င္ ယခုအခါ ၄၉ ေဒၚလာေက်ာ္ ရွိရာမွ ေဒၚလာ ၃၀ ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္ဟု အဆိုပါ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။ 

ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ကမူ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းသည္ ျပည္ပေစ်းႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လက္ကားေစ်းႏႈန္းကို အျမတ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာယူၿပီး လက္လီေစ်းႏႈန္းကိုမူ အျမတ္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ယူသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤသို႔ဆိုပါက  လက္လီ၊ လက္ကားလုပ္ေသာ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ အျမတ္  ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းယူသည့္ သေဘာပင္။ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ၿပီး အျမတ္မ်ားစြာ ရယူပါက ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၎တို႔ထံ အေၾကာင္းၾကားသည္ဟု ၎က ေျပာျပသည္။ 

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္မူ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ ထိန္းကြပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းက ဦးမေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ အသက္မဝင္။ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္မွသာ စားသုံးသူမ်ား၏  အခြင့္အေရးမွာ ပိုမိုအသက္ဝင္လာမည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာသူ ဦးလွေမာင္က ဆိုသည္။ 

ေဝဖန္ေထာက္ျပသူမ်ား အဆိုအရ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကို တစ္ဦးတည္းပိုင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ MPTေခတ္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို က်ပ္သိန္းႏွင့္ခ်ီ ဝယ္သုံးခဲ့ရၿပီး တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူး၀င္ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ က်ပ္ေထာင္ဂဏန္း ဝန္းက်င္ျဖင့္ သုံးစြဲခြင့္ရခဲ့ျခင္းက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းကို သက္ေသခံလ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚရာ၌ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသားမ်ား  မလုပ္ႏိုင္သည့္ က႑မ်ား၌သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ဟူသည့္ မူဝါဒမ်ား ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ဦးစြာေထာက္ျပသည္။ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းသည္ နည္းပညာ မလိုအပ္ျခင္းႏွင့္ အရင္းအႏွီး လုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေစလိုေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

စီးပြားေရးပညာရွင္ ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) ကမူ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ အက်ဳိးကို ကာကြယ္မည္လား သို႔မဟုတ္ စားသုံးသူ အက်ဳိးစီးပြား ပိုအေရးစိုက္မည္လား ဆိုသည့္ အစိုးရမူဝါဒအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္သည္။ 

“ခြင့္ျပဳမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈ မ်ားလာမယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုေကာင္းလာမယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားကို ဖြင့္ေပးတိုင္း ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကိုလည္း ထိန္းရလိမ့္မယ္။ တစ္ခါတစ္ခါက် သူတို႔ အင္အားနဲ႔ ဖိသြားတာမ်ဳိးရွိတယ္။ လႊတ္ေပးထားလို႔ေတာ့ မရဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ စားသုံးသူအၾကား မည္သူကို ဦးစားေပးသည့္ မူဝါဒကို ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ အက်ဳိးအျပစ္ ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ကမူ “အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္၊ ေစ်းႏႈန္းေတြကို ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေခၚဖို႔ကိုေတာ့ လူႀကီးေတြ ျပန္စဥ္းစားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ေဆြးေႏြးစဥ္ကလည္း တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္အၾကား အက်ဳိးစီးပြားလြန္ဆြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခု စက္သုံးဆီသည္ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေန မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စားသုံးသူတို႔၏ တိုက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ 

“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေစ်းလည္းသက္သာၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းရင္ ရၿပီ။ ခုကေတာ့ ေရြးစရာ မရွိဘူး။ ျပည္တြင္းေစ်းကလည္း သိပ္မကြာဘူး” ဟု အငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလ့လာသူလည္း ျဖစ္၊ ကိုယ္တိုင္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္လည္း ျဖစ္ေသာ ဦးလွေမာင္ကမူ အစိုးရကို ယခုလို တိုက္တြန္းသည္။ 

“ျပည္သူေတြ အက်ဳိးအတြက္ဆိုရင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ လူတစ္စုေကာင္းစားေရးအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ မစဥ္းစားပါနဲ႔။ တစ္ျပည္လုံး ေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ပါလို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္”

ရဲႏုိင္ဦးFOLLOW US