News

POST TAGGED AS

စက္သံုးဆီ

စက္သံုးဆီလက္ကားေဈးတက္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၆

စင္ကာပူမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းေနေသာ စက္သံုးဆီေဈးကြက္၌ ဧၿပီလတစ္လအတြင္း လက္ကားေဈးႏႈန္းသည္ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၄၀ မွ ၆၀ အထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျပည္ပေဈးမွာ တစ္လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ မွ ၅ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမင့္တက္ၿပီး ျပည္တြင္း လက္လီေဈးႏႈန္းမွာလည္း တစ္လအတြင္း တစ္လီတာလွ်င္ ၁၀ က်ပ္မွ ၂၀ က်ပ္အထိ ေဈးတက္ေၾကာင္း စက္သံုးဆီေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

“ျပည္ပေဈးက ျပည္တြင္းေဈးကို အဓိကအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစတာဆိုေတာ့ သူတက္ေတာ့ လိုက္တက္တာပါ” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စက္သံုးဆီဆိုင္တစ္ခုမွ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာစက္သံုးဆီကို ျမင့္တက္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္း ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပည္ပစက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိစက္သံုးဆီေဈးကြက္၌ လက္လီေဈးႏႈန္းမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၈၃၀ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၄၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာ လွ်င္ ၈၄၅ က်ပ္ရွိၿပီး လက္ကားေဈးႏႈန္းတြင္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၈၂၀ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၃၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ ၇၉၅ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၂၅ က်ပ္ေဈးရွိေၾကာင္း စက္သံုးဆီေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျပည္ပေဈးႏႈန္းတြင္ ဒီဇယ္တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၆ ေက်ာ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၇ ေက်ာ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁ ေက်ာ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ေက်ာ္ ေဈးရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04FOLLOW US