POST TAGGED AS

ဂင္းနစ္

21-Oct-2016 tagged as ဂင္းနစ္
လူအမ်ားဆုံး တစ္ၿပဳိင္နက္တည္း ခုန္၍ လက္ဝါးခ်င္း ႐ိုက္သည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂင္းနစ္ ကမၻာ့စံခ်ိန္ ခ်ဳိးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအမွတ္ (၄) အလုံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ျဖစ္သည္။