News

POST TAGGED AS

ကြန္ပ်ဴတာကုတ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကာဗြန္႐ိုက္ခတ္မႈသည္ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ သံုးဆပိုမ်ား


ဆစ္ဒနီ၊ ေမ ၈

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ထုတ္လႊတ္မႈ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယခင္မွန္းဆထားသည္ထက္ သံုးဆပိုမ်ားသည္ဟု အစီရင္ခံစာအသစ္ ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခရီးသြားျခင္းမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားအျပင္ ခရီးသြားမ်ား၏ အစားအေသာက္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ေဈးဝယ္ျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ ကာဗြန္သံသရာလည္မႈ အျပည့္အဝပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ ယခုေတြ႔ရွိမႈသည္ ႀကီးမားသည္ဟုဆိုသည္။

ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ျမင့္တက္ေစေသာ ခရီးသြားမ်ားမွာ သံုးျဖဳန္းႏိုင္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားမွ ျပည္တြင္းရွိ အျခားလည္ပတ္စရာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က ထိပ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၎၏ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အိႏၵိယတို႔ရွိသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒၚလာ ၇ ထရီလီယံ တန္ဖိုးရွိေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားဆယ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးကို အလုပ္ေပးထားကာ ႏွစ္စဥ္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားလ်က္ရွိသည္။

ယခင္ကမူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တစ္ကမၻာလံုး ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ၏ ၂ ဒသမ ၅ မွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

ယခုေလ့လာမႈတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အစားအစာ၊ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ လက္လီေဈးဝယ္မႈ စေသာက႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။

“ဒီအခ်က္က တကယ္ကို မ်က္စိပြင့္သြားေစပါတယ္” ဟု သုေတသနတြင္ ပါဝင္သူ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ အ႐ူနီမာ မာလစ္က ေျပာၾကားသည္။

ကေနဒါ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားမွာမူ ၎တို႔ ျပည္တြင္းထက္ ျပည္ပခရီးတြင္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ျမင့္တက္ေစသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ခ်မ္းသာသူမ်ား ခရီးသြားလွ်င္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေငြေၾကးကို သံုးျဖဳန္းၾကသည္ဟု ေဒါက္တာမာလစ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ခရီးသြားေတြက ေလေၾကာင္းခရီးေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြ၊ ေဈးဝယ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ပိုက္ဆံျဖဳန္းၾကတယ္။ ဝင္ေငြနိမ့္ႏိုင္ငံေတြက ခရီးသြားေတြကေတာ့ အမ်ားသံုး ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္နဲ႔ စရိတ္နည္း အစားအေသာက္ေတြမွာ ပိုက္ဆံသံုးၾကတယ္။ လာတဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားသြားတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

တစ္ႏိုင္ငံျခင္း ထုတ္လႊတ္မႈတြင္မူ ေမာ္ဒိုက္ဗ္၊ ဆိုက္ပရပ္စ္ႏွင့္ ေဆရွဲလ္ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ခရီးသြားကၽြန္းစုမ်ားက ထိပ္ဆံုးမွရွိေနၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈသည္ တစ္ႏွစ္လံုးထုတ္လႊတ္မႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

သုေတသနတြင္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္သူမ်ားသည္ ဝင္ေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတိုင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေစသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီ WTTC ကမူ ၎အစီရင္ခံစာကို ႀကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း ကာဗြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အားထုတ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဟူ ေသာအခ်က္ကိုလက္မခံေပ။ ကာဗြန္ကိစၥမွာ ဘာမွမလုပ္ဘူးလို႔ ေျပာတာကေတာ့ မွ်တမႈမရွိပါဘူး” ဟု WTTC သုတေသန ဒါ႐ိုက္တာ ႐ိုရွဲလ္တာနာက ေျပာၾကားသည္။ ကာဗြန္ေလွ်ာ့ခ်ေသာ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေရအတြက္ တိုးလာျခင္းသည္ အရွိန္ရလာျခင္းကို ျပသေနသည္ဟု ႐ိုရွဲလ္တာနာက ဆိုသည္။

အသိပညာရွိမႈသည္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ ကိပ္ေတာင္းမွ ေရျပႆနာသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေရကဲ့သို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ထိခိုက္လာျခင္းကို လူအမ်ားသိရွိနားလည္သြားေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဟု WTTC က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ဒီလိုကိစၥေတြကို သိရွိနားလည္လာမႈဟာ ခရီးသြားေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု WTTC က ေျပာၾကားသည္။

F-04FOLLOW US