News

POST TAGGED AS

ကုလသမဂၢ

12-Aug-2018

တရုတ္ ကုလသမဂၢ
ရွင္က်န္းျပည္နယ္ရွိ အူဂါမြတ္ဆလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္သူသဖြယ္ တ႐ုတ္အစိုးရဆက္ဆံလ်က္ရွိဟု ကုလသမဂၢစြပ္စြဲ


ကုလသမဂၢ၊ ဩဂုတ္ ၁၁

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အူဂါလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္သူသဖြယ္ သတ္မွတ္ဆက္ဆံခံေနရၿပီး ၎တို႔အမ်ားစုမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စခန္းမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည္ဟု ကုလသမဂၢလူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ (UNCER) က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

ေဘဂ်င္း (တ႐ုတ္အစိုးရ) ကမူ ယင္းလွ်ိဳ႕ဝွက္စခန္းမ်ား ရွိသည္ဟူေသာသတင္းမွာ မွန္ကန္မႈလံုးဝမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ 

UNCER က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ႏွစ္ရက္တာမွ်က်င္းပခဲ့ရာ အူဂါမြတ္ဆလင္မ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

ဂ်နီဗာတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ UNCER ဒုတိယဥကၠ႒ မစၥေဂးမက္ေဒၚဂယ္က တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအယူဝါဒႏွိမ္နင္း ေရးနည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အူဂါတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းျပည္နယ္တြင္ အူဂါလူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၌ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသြားသည္။ 

“ရွင္က်န္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွ အူဂါလူမ်ိဳး ၂ သန္းေလာက္ဟာ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မ်က္စိမွိတ္လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေတြကို မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ဖို႔ ဖိအားေပးခံေနရတယ္” ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရွင္က်န္းေဒသတြင္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကဆိုသည္။ 

ဂ်နီဗာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာေဆြးေႏြးပြဲ၌ UNCER ဒုတိယဥကၠ႒ မစၥေဂးမက္ေဒၚဂယ္၏ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္ကို အဖြဲ႔ဝင္ ၅၀ ပါဝင္ေသာ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က တစ္စံုတစ္ရာတံု႔ျပန္မႈမျပဳခဲ့ေပ။ 

သို႔ေသာ္ ယင္းေန႔အေစာပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးယူဂ်န္ဟြာက တ႐ုတ္ျပည္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

UNCER ဒုတိယဥကၠ႒ မစၥေဂး မက္ေဒၚဂယ္ကမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အူဂါမြတ္ဆလင္ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္သူမ်ားသဖြယ္ ဆက္ဆံလ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရက ရွင္က်န္းျပည္နယ္သည္ အစၥလာမၼစ္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္အင္အားစုမ်ား၏ အႏၲရာယ္ျပဳ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ခံေနရၿပီျဖစ္သည္ဟုဆိုထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းျပည္နယ္ရွိအူဂါ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ဟန္တိုင္းရင္းသားတို႔အၾကား ပဋိပကၡမွာ အစၥလာမၼစ္အစြန္းေရာက္တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ေရးသမားမ်ားက အူဂါမြတ္ဆလင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံလာရသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ အူဂါမြတ္ဆလင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ ပယ္ေဖ်ာက္ပစ္ေရး သင္တန္းမ်ားသို႔ ဖိအားေပးေစလႊတ္ခံေနရသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ 

အူဂါမြတ္ဆလင္မ်ားေနထိုင္သည့္ ကက္ရွ္ဂါစီးတီးတြင္ ေဈးဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံၾကားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အစိုးရက ထုတ္ေပးထားေသာ ဝါးရင္းတုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ေဈးဆိုင္မ်ားေရွ႕တြင္ တန္းစီရပ္ကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းကို တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေန႔စဥ္ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ရသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္တို႔၏ ဓားလြတ္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ဆိုသည္။

F-01FOLLOW US