News

POST TAGGED AS

ကာရစ္ဘီယံ

ကာရစ္ဘီယံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ကြန္ကာကပ္ဖ္ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လက္ေအာက္က ခြဲထြက္၍ သီးသန႔္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ကာ ကြန္ကာကပ္ဖ္ဇုန္အတြက္ ေပးအပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားက လက္ဝါးႀကီး အုပ္ရယူေနျခင္းကို ၎တို႔အေနႏွင့္ လြန္စြာ စိတ္ပ်က္ေနၿပီ