News

POST TAGGED AS

ကမၻာ့ဘဏ္

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သံုးရက္အၾကာ ေရာက္ရွိလာေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗစ္တိုးရီးယာကြာက ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးစဥ္ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္ေသာ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ရခိုင္အပါအဝင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသမ်ား ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယဥကၠ႒ Ms.Victoria Kwakwa က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ရရွိထားေသာ အာဆီယံ အေရးေပၚ အရန္ဆန္ တန္ ၁၀၀၀ အနက္ က်န္ရွိေနေသာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၄၂၂ တန္ကို လိုအပ္ေနေသာ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးႏို္င္ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႔ထံ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျမန္မာအေပၚ ေပးေနသည့္ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္လာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ေငြေၾကး အကူအညီမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ဆိုေသာသတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုေက်ာ္စိုးလင္းက ဇူလိုင္လ ၃ ရက္က ေျပာၾကားသည္။
... ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွာ ပဋိပကၡေတြ သိပ္သည္းျပင္းထန္ေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ အာ႐ံုစိုက္စရာေတြက မ်ားလြန္းေနပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွ တက္လွမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ရွိရင္းစြဲအားထုတ္မႈထက္ပိုေသာ အားထုတ္မႈမ်ိဳး လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
30-Aug-2017 tagged as ကမၻာ့ဘဏ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ၃၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးတြဲျပဳစုသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
03-May-2017 tagged as ကမၻာ့ဘဏ္
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေခ်းေငြမွာ ပမာဏနည္းသည္ ဆိုေသာ္လည္း အစိုးရက လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေခ်းေငြ ရပ္တန္႔ပစ္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္
အေမရိကန္ ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္း ထားျမင့္တက္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းေက်ာင္းျခင္း မရွိဘဲ ၎၏ ေဒၚလာ သတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ား လိုက္ပါ ျမႇင့္တင္ေနျခင္းကို ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေဝဖန္ ေျပာၾကားသည္။
26-Aug-2016 tagged as ကမၻာ့ဘဏ္
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (Community Driven Development CDD) တြင္ လူထုပါဝင္ခြင့္ မရ