News

POST TAGGED AS

ကန္တက္ကီ

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ အေမရိကန္လႊမ္းမိုးမႈ ေလ်ာ့က်ႏိုင္မလား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္ခံမထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေတြ႔ဆုံလိုက္ၿပီးေနာက္ လူနည္းစုသာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အိုဘားမား သမၼတရာထူး စတင္ယူသည့္ ကာလတြင္ ဆိုပါက ယခုကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိး ေပၚထြက္လာမည္ဟု မည္သူမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။  

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးရာ ဦးစားေပးမႈ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု ေဒၚစုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ သမၼတ အိုဘားမားက ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မွတ္သားေလာက္သည့္ အခ်က္မွာ အေရးယူမႈ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ညစ္ညမ္းလွေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ပိတ္ဆို႔ထားမႈ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈသည္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီတန္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေမွာင္ရိပ္ထဲရွိ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားတြင္ တရားမဝင္ဂိုဏ္းမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ စစ္အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမွာ လူမ်ဳိးစု ပဋိပကၡမ်ားကို ေလာင္စာထိုးေပးေနၿပီး စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈ ဆက္လက္တည္ၿမဲရန္လည္း တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ငါးႏွစ္တာ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို ေနာက္ျပန္ဆြဲရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္လည္း ရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ခံရတုန္းက ေဒၚစုက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အေမရိကန္နဲ႔ ကမာၻ႔အသိုင္းအဝိုင္းက တြန္းအားေပးမႈေတြ၊ ပိုၿပီး အေရးပါတာက ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ျပန္လည္႐ုန္းထႏိုင္မႈ၊ သတၱိရွိမႈ၊ ခြန္အားရွိမႈေတြေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆီ ကူးေျပာင္းေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ေနရပါတယ္” ဟု အိုဘားမားက ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အိုဘားမား၏ အိမ္ျဖဴေတာ္ ကာလအတြင္း အေရးပါသည့္ မွတ္တိုင္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ အာရွဗဟိုျပဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အိုဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ခ်မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် အစီအစဥ္တိုင္း ျဖစ္မလာဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္သာ ႏိႈင္းရအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိထားသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ သမၼတ အိုဘားမား လက္ထက္ အေမြအႏွစ္တစ္ခု အျဖစ္သာ မကဘဲ ေက်ာ္လြန္ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း အဓိက သံတမန္ေရးရာ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွသမၼတေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္က ညႊန္ျပလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ စတင္ခဲ့ေသာ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ားစုကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္အစိုးရေဟာင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ဝါရွင္တန္က ဆက္လက္ပိတ္ဆို႔ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္လ်က္ရွိသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ လူပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၁၁ ခုကို အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနက ဆက္လက္ပိတ္ဆို႔ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေပၚ ပိ္တ္ဆို႔ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမားအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈကိုလည္း ဖယ္ရွားမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားလိုက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာ တက္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

“ပိတ္ဆို႔မႈေတြ အၿမဲတမ္းထားရမယ္လို႔ ဘယ္သူကမွ မေျပာပါဘူး။ အေရးယူမႈ ဘယ္လိုဖယ္ရွားရမလဲ ဆိုတာပဲ ေမးခြန္းေမးရမွာပါ။ ပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားလိုက္မယ္ဆို တခ်ဳိ႕ေသာ တြန္းအားေပးႏိုင္မႈေတြ ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္” ဟု Global Witness မွ ဂ်မန္ကူဘာက ေျပာၾကားသြားသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံထိတန္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ရာဇာမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အီလစ္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦး ဆင္းရဲေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံသို႔ ဓနဥစၥာ စီးဝင္ျခင္း မရွိေစရန္ တားဆီးေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

“တြန္းအားေပးႏိုင္ေရးက အဓိကအခ်က္ဆိုရင္ ဒီေန႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာက လုံးဝကို အဓိပၸာယ္ မရွိပါဘူး။ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ အေရးပါတဲ့ ကိရိယာတစ္ခုကို အိုဘားမားနဲ႔ စုၾကည္က အမိႈက္ပုံထဲ လႊင့္ပစ္လိုက္တာပါ” ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဂြၽန္ဆစ္တြန္က ေျပာၾကားသြားသည္။

အေမရိကန္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ Caterpillar သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈ အနည္းငယ္သာ ထားရွိရန္ ၂၀၁၂ ခုနစ္မွ စတင္ၿပီး တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ Caterpillar ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အေမရိကန နာမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းခံထားရသည့္ မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦးၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိသည္ကို Global Witness က ေတြ႔ရွိထားသည္။ ထို႔အျပင္ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းက ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာပို႔ကုန္ ၅၀၀၀ ခန္႔ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ အေကာက္မဲ့ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟု အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္က ထုတ္ျပန္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေျမာက္ကိုရီယားႏွင့္  စစ္ဘက္ကုန္သြယ္မႈကိုလည္း တားျမစ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သို႔ ခရီးသြားေရာက္မႈ ဗီဇာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ အိုဘားမား၏ လက္ရွိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္စစ္တပ္ၾကား ပုံမွန္ဆက္သြယ္မႈ ေပၚထြန္းလာေစမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သို႔ အေမရိကန္လက္နက္မ်ား၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ယင္းအျပင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ခ်မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးရာ အခြင့္အေရးေပးမႈ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းကိုလည္း ျပန္လည္ဖယ္ရွားရန္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္သို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္က အႀကံေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို မၾကာမီ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဟုလည္း အိုဘားမားက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ယင္းတို႔တြင္ စစ္တပ္၏ ၾသဇာႏွင့္ ပါဝါဆက္လက္ႀကီးမားေနမႈ၊ လူမ်ဳိးစု ျပည္တြင္းစစ္၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေရး၊ တိုင္းျပည္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္၏ ထက္ဝက္ခန္႔ထိ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေက်ာက္မ်က္နယ္ပယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ရာဇာမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီကုမၸဏီ အေရးတို႔ ပါဝင္သည္။

“ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုအထိေရာက္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕) သေဘာထားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရွိလိုပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ လက္ေထာက္အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရး အႀကံေပး ဘန္႐ိုဒ္က NPR ကို ေျပာၾကားသြားသည္။ “အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကလည္း မၿပီးဆုံးေသးဘူး ဆိုတာနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ေရာက္ေရး၊ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ေရာက္ေရး တားဆီးမထားဘူး ဆိုတာကို ဘယ္လိုခ်ိန္ညႇိမလဲ ဆိုတာက ေမးခြန္းပါ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသြားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ခ်ိန္ညႇိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ မွားယြင္းစြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္ဟူ၍လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးသမားမ်ားက ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။

“အေမရိကန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက လူ႔အခြင့္အေရးထက္ ႏိုင္ငံတြင္းက တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္ေရးပိုၿပီး ဂ႐ုစိုက္ေနပါတယ္” ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ထြန္းခင္က ေျပာၾကားသြားသည္။ “ဖိအားေပးမႈေတြ တိုးျမႇင့္သင့္တယ္။ မေလွ်ာ့သင့္ပါဘူး” ဟု ၎က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း တိုးပြားလာသျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။

“ျမန္မာစစ္တပ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြ၊ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေနတဲ့သူေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဖယ္ရွားလိုက္တာ မွန္ကန္တဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါက သူတို႔ကိုပဲ အမ်ားအားျဖင့္ အက်ဳိးျဖစ္ေစမွာပါ။ လူအနည္းငယ္ကိုပဲ အက်ဳိးျဖစ္ေစမွာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ အက်ဳိးရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဂြၽန္ဆစ္တြန္က  ေျပာၾကားသြားသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျမႇင့္တင္ေရးကို အဓိက လုပ္ေဆာင္လိုပါက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ အားလုံးကို ဖယ္ရွားျခင္းနည္း မသုံးဘဲ စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသြားသည္။

အိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို သမိုင္းအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ပါက နားလည္ေပး၍ ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ အျမင္မ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ “ဒီေန႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (အေရးယူမႈ ဖယ္ရွားေရး) ဟာ အိုဘားမားရဲ႕ အေမြအႏွစ္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးေစမွာပါ။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္ဆိုရင္ ဒါက လမ္းမွန္တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ကူဘာက ေျပာၾကားသြားသည္။ 

ကိုးကား- Foreign Policy
ခ်မ္းေျမ့FOLLOW US