News

POST TYPE

SUMMER SPECIAL

စင္ကာပူကို ေက်ာ္မည္ဆိုလွ်င္
03-Mar-2018ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းရာသီတစ္ႏွစ္ ကုန္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာယူေနသည့္ဆိုင္မွ ကေလးမေလးက ယခုႏွစ္တြင္ ၉ တန္း ေျဖထားသည္။ သူ႔ကို ေက်ာင္းပိတ္ၿပီ ဘာလုပ္မည္နည္းဟု ေမးၾကည့္မိသည္။ သူက ၁၀ တန္းက်ဴရွင္ဆက္တက္မည္ဟု ေျဖသည္။ ေက်ာင္းမွ မဖြင့္ေသး က်ဴရွင္ကို ႀကိဳေျပးေနၿပီ။ ေမာလိုက္ရသည့္ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္။ အတန္းႀကီးေတြသာမဟုတ္။ အတန္းငယ္ေလးေတြအတြက္လည္း ေႏြရာသီသင္႐ိုးကုန္သင္တန္းဆိုကာ ေၾကာ္ျငာေတြ လိုက္ကပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ မတ္လ၌ ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကေလးေတြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ဘာေတြလႈပ္ရွားၾကမည္နည္း။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ တက္ရမည့္အတန္းအတြက္ က်ဴရွင္တက္သလား။ စူးစမ္းၾကည့္မိသည္။ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ သူတို႔ကေလးေတြအတြက္ ေခၚေနေသာ သင္တန္းေပါင္းစံုရွိသည္။ 

အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အထိ အားကစားသင္တန္း၊ သခ်ၤာသင္တန္း၊ နည္းပညာသင္တန္းေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ Village Day Camps ေတြလည္း ေတြ႔ရသည္။ အသက္ ၄ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို မီနီပ႐ိုဂရမ္၊ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၉ ႏွစ္ကို ဂ်ဴနီယာ ပ႐ိုဂရမ္၊ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္ကို စီနီယာပ႐ိုဂရမ္အျဖစ္ စခန္းသြင္းကာ ေလ့က်င့္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို ၆ ရက္ခရီးအျဖစ္ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔ေပးၿပီး အုပ္စုတစ္ခုအတြက္ ဆရာတစ္ဦး ထည့္ေပးမည္။ ေတာထဲစခန္းခ်ၿပီး ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္မည္၊ အခက္အခဲေတြေက်ာ္လႊားမည္။ ေတာင္တက္ၾကမည္။ ပန္းခ်ီဆြဲၾကမည္။ သီခ်င္းေတြဆိုမည္။ ႀကိဳးတန္းေလွ်ာက္၊ ႀကိဳးတက္ေတြ အားလံုးပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က ေလ့လာသင္ယူရမည့္အျပင္ စိတ္ဓာတ္ေရာ ကိုယ္ခႏၶာပါ သန္စြမ္းေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္မည့္ သင္တန္းေတြကို သူတို႔မိဘေတြက စိတ္ဝင္စားစြာ ပို႔ေနၾကသည္။

ေတာထဲသြားၿပီး ျပန္လာလွ်င္လည္း စင္ကာပူတြင္ လာဖြင့္ထားသည့္ ဂ်ာမနီအဖြဲ႔၊ အေမရိကန္အဖြဲ႔၊ ၿဗိတိန္အဖြဲ႔မ်ားထံက သင္တန္းမ်ားကို သြားတက္ႏိုင္ေသးသည္။ စာေပသင္တန္းရွိသည္။ ဂီတသင္တန္းေတြ ရွိသည္။ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ဘာသာစကားႏွင့္ ဂီတမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ မိဘေတြက ပို႔ေပးၾကသည္။

အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ လူငယ္ကေလးမ်ားအတြက္လည္း SuperCamp ဆိုသည့္ အနည္းငယ္ ၾကမ္းတမ္းေသာသင္တန္းေတြ ရွိသည္။ သူတို႔ကို ေတာထဲေခၚသြားၿပီး စခန္းခ်ေလ့က်င့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ၾကာ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္မႈထဲတြင္ ေတာထဲ သင္ခန္းစာမ်ား၊ သစ္ပင္တက္ျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာႀကံ့ခိုင္သင္တန္းမ်ား အစီအစဥ္ထဲတြင္ ထည့္ဆြဲထားသည္။ ပူးေပါင္းၿပီး အဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ားရွိသည္။ ဂိမ္းေတြ ကစားၾကရသည္။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေစသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက စင္ကာပူတြင္ လာေခၚထားသည့္ သင္တန္းတစ္ခုကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္ခ်နာဘူရီတြင္ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေပးမည္။ အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ေတြကို လက္ခံသည္။ အားကစား၊ ပန္းခ်ီတို႔ကို အထူးျပဳသင္ၾကားေပးမည္။ အထူးသျဖင့္ ျမင္းစီး၊ ျမားပစ္၊ ေဘာလံုး၊ ေကာင္းကင္ဘားပညာမ်ားကို သင္ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ေဖာင္စီးခရီး၊ ကႏူးေလွစီးခရီး၊ ဆင္စခန္းမ်ား ေလ့လာေရးတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ သံုးပတ္မွ ၉ ပတ္ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ 

စင္ကာပူကေလးေတြလည္း ေဘာလံုးစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အသက္ ၄ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ ေဘာလံုးသင္တန္းေတြ ဖြင့္ေပးသည္။ သင္တန္းလာတက္လွ်င္ ေဘာလံုးတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္။ ေရကူး၊ ေယာဂ၊ တင္းနစ္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ရပ္ဘီ၊ အေျပး၊ ေဘ့စ္ေဘာေတြလည္း မိမိႏွစ္သက္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားႏိုင္ၾကသည္။ 

ကာယႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ႀကံ့ခိုင္ေစမည့္ သင္တန္းမ်ားကို မိဘေတြက စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးေတြကို Creative Camp ဆိုသည့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာသင္တန္းမ်ား ပို႔ရန္လည္း သူတို႔ထက္သန္ၾကသည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ပန္းခ်ီသင္တန္းေတြရွိသည္။ ၆ ပတ္ခန္႔တက္ရမည့္ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ တီထြင္မႈသင္တန္းဆိုသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ အ႐ုပ္လုပ္နည္း၊ မုန္႔ဖုတ္နည္း အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီသင္တန္းတစ္ခုတြင္ေတာ့ မိဘေရာ ကေလးပါ ပူးေပါင္းၿပီး ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ဆိုထားျပန္သည္။ 

ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ရန္လည္း မိဘေတြက စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားေပးသည္။ အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း ပိုၿပီးကၽြမ္းက်င္ေစရန္ ပို႔ၾကသည္။ သင္တန္းကလည္း ဘာသာစကားသက္သက္ မဟုတ္။ ဂိမ္းကစားျခင္း၊ ပေရာဂ်က္ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားျဖင့္ ကေလး၏ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈကို ပိုၿပီးတိုးတက္ေစရန္ သင္ၾကားေပးၾကသည္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးသာမက မိတ္ေဆြတိုးပြားၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္သည္ဆိုကာ မိဘမ်ားက စိတ္ဝင္စားၾကသည္။

ယခုေခတ္စားေနသည့္ သင္တန္းတစ္ခုမွာ Animation သင္တန္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္း LEGO ဆိုသည့္ ႐ုပ္ရွင္တိုေလးမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဖန္တီးရသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္႐ံုမက ကိုယ္တိုင္ ႐ိုက္ကူး ဖန္တီးထားသည့္ ျပကြက္မ်ားကို မိဘမ်ားကို ျပန္လုပ္ျပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၂ အထိအ႐ြယ္မ်ားကို သင္တန္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားကို ကင္မရာတစ္လံုးေပးၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်က် ဓာတ္ပံုသမားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးေနသည့္ ကင္မရာသင္တန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ကေလးေတြကို ကင္မရာသေဘာတရား၊ ကိုင္တြယ္နည္း၊ ႐ိုက္ကူးနည္းမ်ားသာမက ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ဖန္တီးနည္းတို႔ကိုပါ သင္ၾကားေပးသည္။ အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးမ်ားကို indoor, outdoor ႐ိုက္ကူးနည္းမ်ားအား စနစ္တက် သင္ေပးသည္။ 

ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ သင္တန္းတစ္ခုမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရး သင္တန္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္မ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားေပးသည္။ VR (Virtual Reality), Argumented reality, 360 filmmaking သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။ အထူးကင္မရာမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကူးနည္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးသည္။ 

ကေလးမ်ားအတြက္ အကသင္တန္းေတြလည္း ရွိသည္။ အေနာက္တိုင္းအကမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။ ဘဲေလးအကမ်ားအျပင္၊ ျပဇာတ္စင္တင္အကမ်ားအထိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။ သံုးႏွစ္သမီးေလးမ်ားကိုပင္ သင္တန္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။ 

အျခားစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ သင္တန္းတစ္ခုမွာ MindChamps Champions ဆိုသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား၏ EQ ကို ျမင့္မားေစရန္ Soft Skill ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ မူလတန္းကေလးမ်ားကို ေတြးေခၚတီထြင္ဖန္တီးစြမ္းအားမ်ား ေကာင္းလာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘက္စံုေတာ္ေစရန္အတြက္ Soft Skill အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သူတို႔မိဘေတြက နားလည္ထားသျဖင့္ သားသမီးေတြကို ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ထိုသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ထားေပးၾကသည္။ 

စင္ကာပူ Space and Technology Association’s Space Academy ကႀကီးမွဴးၿပီး ဖြင့္ထားသည့္ သင္တန္းလည္းရွိသည္။ အာကာသဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။ ဂ်ဴနီယာစခန္းသြင္း သင္တန္းတြင္ အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္မ်ားကို စတင္လက္ခံသည္။ သင္တန္းကိုပို႔ခ်သည့္ ဆရာမ်ားသည္ အာကာသစခန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားသင္ေပးသည္။ သင္ၾကားမႈထဲတြင္ လူလိုက္ပါျခင္းမရွိသည့္ ေမာင္းႏွင္ရေသာယာဥ္မ်ား သေဘာတရား၊ အာကာသအတြင္း ေနထိုင္နည္း၊ ဒံုးပ်ံစနစ္အေၾကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ အာကာသပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားပါသည္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ သီးျခား အာကာသသင္တန္း ထပ္ဖြင့္ေပးသည္။ Youth Space Camp တြင္ အာကာသဆိုင္ရာသေဘာတရားမ်ားကို ပိုၿပီးသင္ေပးသည္။ 

စက္႐ုပ္တီထြင္မႈကို စိတ္ဝင္စားေနၾကေသာ ေခတ္ျဖစ္ၿပီး AI နည္းပညာကို ဦးစားေပးေနေသာ ေခတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို စက္႐ုပ္တီထြင္ဖန္တီးမႈသင္တန္းႏွင့္ စက္႐ုပ္မ်ားကိုခိုင္းေစႏိုင္သည့္ Programming သင္တန္းမ်ားကိုလည္း မိဘမ်ားက စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို တက္ခိုင္းေနၾကသည္။ 

အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ mBot Robotics Workshop သင္တန္းတြင္ Programming သေဘာတရား၊ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ စက္႐ုပ္အေျခခံတည္ေဆာက္နည္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။ ကေလးမ်ားကို ခက္ခဲသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ Code မ်ားျဖင့္ စိတ္မပ်က္ေစဘဲ mBlock Programming သေဘာတရားျဖစ္သည့္ mBot ပ႐ိုဂရမ္နည္းျဖင့္ သင္သည္။ ထိုနည္းက ကီးဘုတ္ကတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခိုင္း႐ံုသာျဖစ္ၿပီး Code ေရးရန္မလိုေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ 

အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ Arduino Robotics Workshop ဆိုသည့္ သင္တန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ Creative and Analytical Sklii သေဘာတရားမ်ားကို အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားေပးသည္။ စက္႐ုပ္မ်ားကို ကေလးမ်ားသာမက မိဘမ်ားပါ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ လာမည့္ ဇြန္လကစၿပီး ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ သင္တန္းကို စတင္တက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္းကို ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘ ပူးေပါင္းသင္တန္းဟု ဆိုထားသျဖင့္ မိဘမ်ားလည္း လာတက္ႏိုင္သည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္သာ မိဘမ်ားကို ပူးတြဲလက္ခံသည္။ စက္႐ုပ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ DIY ဟုေခၚေသာ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးထားသည္။ ကားကို တစ္ရက္အတြင္း တည္ေဆာက္တတ္ေစရန္ သင္ေပးသည္။ 

ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ကို အလြယ္ေရးႏိုင္သည့္ Raspberry Pi Computer Workshop ကို ကေလးမ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးပါသည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္မ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ကေလးအမ်ားဆံုး လာေရာက္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေနၾကေသာ ကြန္ပ်ဴတာ Program သင္တန္းလည္း ျဖစ္သည္။

Raspberry Pi သေဘာတရားက မခက္ပါ။ Scratch ကို အသံုးျပဳၿပီး အလြယ္တကူေရးႏိုင္သည့္အျပင္ ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္းသည္။ ထိုသင္တန္းၿပီးလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးရန္ ေကာင္းစြာနားလည္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံသင္တန္းတစ္ခုအျဖစ္ မိဘမ်ားက သင္ၾကားခိုင္းၾကသည္။ 

Basic Electronics Workshop ေတြလည္း ကေလးမ်ားအတြက္ ဖြင့္ထားေပးပါေသးသည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ သေဘာတရားအေျခခံမ်ား ကေလးမ်ားကို ရရွိသြားေစရန္ျဖစ္သည္။ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ားကို သိရွိေစရန္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ အေျခခံဆက္သြယ္နည္းတို႔ကအစ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းမ်ားကို Term 1 အျဖစ္ မတ္လ ၁၀ မွ မတ္လ ၁၈ ရက္အထိ တစ္ပတ္ခန္႔ တစ္ႀကိမ္ ပိတ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမလမွ ဇြန္လအထိ တစ္လခန္႔ တစ္ႀကိမ္ပိတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ Term 2 ကို စက္တင္ဘာလအတြင္း တစ္ပတ္ပိတ္ၿပီး၊ ႏွစ္ဆံုးအျဖစ္ ႏိုဝင္ဘာမွ ဒီဇင္ဘာအထိ တစ္လခန္႔ ထပ္နားသည္။ 

ထိုကာလမ်ားတြင္ စင္ကာပူမိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းစာကိုမသင္ခိုင္း။ မိမိတို႔ကေလးမ်ားကို ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ႏိုင္ေအာင္၊ တိုးတက္ေနသည့္ ေခတ္ႏွင့္အၿပိဳင္လိုက္ႏိုင္ေအာင္ မည္သည့္သင္တန္းေတြ တက္ခိုင္းေနသနည္းဆိုျခင္းကို သိေစခ်င္ပါသည္။ စင္ကာပူကိုေက်ာ္ခ်င္လွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ ႏြံနစ္ အ႐ိုးစြဲေနေသာ က်ဴရွင္မွက်ဴရွင္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ဦးစြာစျပင္ရေပလိမ့္မည္။

ေမာင္ေခတ္
(Ref: Tertiary Courses; Little Day Out; Honey Kids)

  • VIA