News

03-Mar-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းရာသီတစ္ႏွစ္ ကုန္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာယူေနသည့္ဆိုင္မွ ကေလးမေလးက ယခုႏွစ္တြင္ ၉ တန္း ေျဖထားသည္။ သူ႔ကို ေက်ာင္းပိတ္ၿပီ ဘာလုပ္မည္နည္းဟု ေမးၾကည့္မိသည္။ သူက ၁၀ တန္းက်ဴရွင္ဆက္တက္မည္ဟု ေျဖသည္။ ေက်ာင္းမွ မဖြင့္ေသး က်ဴရွင္ကို ႀကိဳေျပးေနၿပီ။ ေမာလိုက္ရသည့္ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္။ အတန္းႀကီးေတြသာမဟုတ္။ အတန္းငယ္ေလးေတြအတြက္လည္း ေႏြရာသီသင္႐ိုးကုန္သင္တန္းဆိုကာ ေၾကာ္ျငာေတြ လိုက္ကပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
27-Feb-2018
လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း AI (Artificial Intelligence) ဆိုသည့္ လူသားအတိုင္း တုပေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာအျပင္၊ Machine Learning ဆိုသည့္ AI စက္မ်ားကို တီထြင္ခိုင္းေစႏိုင္သည့္ ပညာရပ္မ်ားသည္ ေခတ္စားလာေပေတာ့မည္။ နည္းပညာ တိုးတက္ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေနသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ပါ ဘာကိုသင္ၾကရမည္နည္းဟု အေျဖရွာလာခဲ့ၾကသည္။
27-Feb-2018
Times Higher Education (THE) အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွတကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္စာရင္း ထြက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္ကိုလည္း ဆန္းစစ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စစ္တမ္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္က အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ ေအာက္ကိုေရာက္သြားေၾကာင္း ေတြ႔လိုက္ရသည္။
27-Feb-2018
စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အားကစားသမားေကာင္းေတြလည္း ထြက္သည္။ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ားလည္း ထြက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အြန္ထရယ္ပရယ္နားေခၚ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေမြးမထုတ္ႏိုင္ရမည္နည္း။
26-Feb-2018
AI ေခၚ ဉာဏ္ရည္တုကို စမ္းသပ္သံုးစြဲေနျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈေရာ၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကိုပါ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ဖစ္လာေစခဲ့သည္။ လူသားမဲ့ယာဥ္မ်ားကို တီထြင္လာႏိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမွာ စီးပြားေဈးကြက္အသစ္ျဖစ္ၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈမွာ လူသားတို႔လုပ္အားျဖင့္ ဝင္ေငြဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္အားေနရာတြင္ စက္အားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို အစားထိုးလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
26-Feb-2018
ေႏြရာသီ အားလပ္ရက္၊ နားရက္တြင္ မိမိကေလး ဘာလုပ္ခ်င္သည္ကို မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ သူတို႔ဆႏၵကိုေရာ နားေထာင္ေပးပါသလား။ သို႔မဟုတ္ စာေမးပြဲေျဖၿပီး ၁၀ ရက္၊ ၁၅ ရက္ခန္႔နားကာ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ က်ဴရွင္တက္ခိုင္းရန္ စိတ္ကူးေနပါၿပီလား။
26-Feb-2018
ေဘာ္ဒါေဆာင္မအပ္ခင္ ေၾကာ္ျငာမွာပါတဲ့အတိုင္း မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ေက်ာင္းသားမိဘ ကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြကို ေမးျမန္းရပါမယ္။ တကယ္လို႔ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးမွ ေၾကာ္ျငာမွာပါတဲ့အတိုင္း မွန္ကန္မႈ မရွိရင္ ေငြေၾကးကို တစ္က်ပ္၊ တစ္ျပားမွ မခ်န္ထားဘဲ အားလံုး ျပန္ထုတ္ၿပီး ေက်ာင္းေျပာင္းခြင့္အတြက္ ေက်ာင္းမအပ္ခင္ကတည္းက ကတိ ဒါမွမဟုတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။
26-Feb-2018
မိဘေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကေလးကို ဘာသာစကား သင္တန္းတစ္ခုခုထားေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီသင္တန္းအေၾကာင္း ဖုန္းနဲ႔ေမးတာအျပင္ မျဖစ္မေန လူကိုယ္တိုင္သြားၿပီး သင္တန္းတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ စကားေျပာ၊ ေဆြးေႏြးၿပီး သင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာသင့္ပါတယ္။