News

POST TYPE

SPECIAL SECTIONS

ဒဂံုတကၠသိုလ္ သခ်ၤာဌာန လက္ေထာက္ကထိက ဦးသန္႔ဇင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
06-May-2018

“ေနာက္ပိုင္းအခန္းေတြကို လံုးဝလႊတ္လို႔မရေတာ့တဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားၿပီ”

အေျပာင္းအလဲတိုင္းတြင္ စိန္ေခၚမႈ ရွိစၿမဲသာျဖစ္သည္။ ပညာေရးက႑ အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ယခုႏွစ္မွစ၍ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေမးခြန္းပံုစံသစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ သခ်ၤာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ကို ေမလ ၄ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ မိတ္ဆက္လိုက္သည္။ ေမးခြန္းပံုစံသစ္အရ ဆရာမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း ဒဂံုတကၠသိုလ္ သခ်ၤာဌာန လက္ေထာက္ကထိက ဦးသန္႔ဇင္၏ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို The Voice စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Voice : ေမးခြန္းပံုစံသစ္နဲ႔ ေမးခြန္းပံုစံေဟာင္းမွာ ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားတာ ေတြ႔ရပါသလဲ။
UTZ : ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမွာ သခ်ၤာဘာသာရပ္က သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္သြားတယ္။ အရင္တုန္းက ၁ မွတ္တန္လို႔ေခၚတဲ့ Multiple Choice က ခုေမးခြန္းပံုစံသစ္မွာ လံုးဝပါမလာေတာ့ဘူး။ ဘာေတြ အသားေပးေမးထားလဲဆိုရင္ ၃ မွတ္တန္နဲ႔ ၅ မွတ္တန္ကို အသားေပး ေမးထားတယ္။ ၃ မွတ္တန္နဲ႔ ၅ မွတ္တန္မွာ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ေရွ႕ ၇ ခန္းၾကည့္ရင္ ေအာင္မွတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရတယ္။ ခုဟာက အဲသလို အခန္းျဖတ္ၾကည့္လို႔မရေအာင္ အခန္းေတြကို မွ်ေမးထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၁၂ ခန္းၾကည့္ရမယ့္အထဲမွာ မျဖစ္မေနၾကည့္ရမယ့္ အခန္းေတြ တိုးလာတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာတယ္။ အရင္ေမးခြန္းပံုစံမွာ အေျဖလည္းပါတဲ့ ၁ မွတ္တန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ A,B,C,D,E ကို နံၾကားေထာက္ၿပီး ေျဖလို႔ရတယ္။ ခုက် ကိုယ္ပိုင္တြက္ရမယ့္အပိုင္း ဦးစားေပးလာတယ္။ အေျဖဘယ္ေလာက္ပဲရေနပါေစ တြက္တာမမွန္ရင္ အမွတ္မရေတာ့ဘူး။ ၁ မွတ္တန္တုန္းကက် တြက္တာမွားလည္း အေျဖမွန္ရင္ အမွတ္ရတယ္။ ရမ္းသန္းၿပီးလည္း ေျဖခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒီမွာက ၁ မွတ္တန္တင္ပဲ အမွတ္ ၁၀၀ မွာ ေလးပံုတစ္ပံုအျပည့္ ၂၅ မွတ္ဖိုးယူတယ္။ ခုက် အဲဒါမ်ိဳး တစ္ခုမွ ပါမလာဘူး။ေနာက္ၿပီး Section B မွာ ေရွ႕ပိုင္း ၇ ခန္းေမးမယ္။ Section C မွာ ေနာက္ ၅ ခန္းေမးမယ္လို႔ပါတယ္။ အရင္တုန္းက Section C မွာခ်ည္း ၅ မွတ္တန္ေတြ ၿပံဳေမးခဲ့တယ္။ ခုကက် ကေလးေတြ လႊတ္ေလ့လႊတ္ထရွိတဲ့ ေနာက္ပိုင္းအခန္းေတြကို Section C မွာ ေမးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းအခန္းေတြကို လံုးဝလႊတ္လို႔မရေတာ့တဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားၿပီ။ မဟုတ္ရင္ ဂုဏ္ထူးမွတ္မွာ တအားစကားေျပာသြားမယ္။ အေျပာင္းအလဲကေတာ့ ျဖစ္သြားတယ္။ ပညာေရးအေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မလားဆိုတာ ေမးစရာေတြအမ်ားႀကီးက်န္ခဲ့တယ္။

Voice : ဒီေမးခြန္းပံုစံ အေျပာင္းအလဲအေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။
UTZ : ေရွ႕ပိုင္း ၇ ခန္းၾကည့္လိုက္ရင္ Section B မွာ အမွတ္ ၄၀ ရမယ္။  Section A မွာ ၁၈ မွတ္ရမယ္။ ေရွ႕ ၇ ခန္းၾကည့္ရင္ စုစုေပါင္း ၅၈ မွတ္ရမယ္။ အဲဒီ ၅၈ မွတ္သည္ ေရွ႕ပိုင္း ၇ ခန္းကိုၾကည့္ထားၿပီး ဘာလာလာ ေျဖႏိုင္ရင္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပမာဏက တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္အရ တကၠသိုလ္ခြဲျခားတဲ့အခါမွာဆိုရင္ လံုေလာက္တဲ့ အမွတ္မဟုတ္ဘူး။ သခ်ၤာဘာသာကို ေ႐ြးမယ္ဆိုရင္ သခ်ၤာဘာသာရပ္က ၆၀ ရရမယ္လို႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ပိုင္း ၇ ခန္းၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမွတ္ျပည့္ေျဖႏိုင္ရင္ေတာင္ ၅၈ မွတ္ပဲရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မွာ သခ်ၤာဘက္ကို ေရာက္မလာေတာ့ဘူး။ ေအာင္မွတ္ကေတာ့ ရေနတယ္။ သို႔ေသာ္ အမွတ္ေကာင္းတဲ့အေနအထား ဂုဏ္ထူးမွတ္ဝင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားကို ေပးမထားဘူး။ ေနာက္ခန္းေတြ မျဖစ္မေနၾကည့္မွ အဲဒီ အမွတ္ေတြရေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ကိုးတန္းထိကို မေအာင္မေနရပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ထားခဲ့တယ္။ ဆယ္တန္းေရာက္ခါမွ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အေျခခံၿပီးေမးမယ္ဆိုေတာ့ ကေလးေတြကို ဒီစနစ္ႀကီးက ထိပ္ပိုင္းေရာက္မွ ႐ိုက္ခ်သလိုျဖစ္မယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အမွားေတြရွိတယ္။ တကၠသိုလ္က ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးေတြက ေမးခြန္းေတြထုတ္တယ္။ ေမးခြန္းက တစ္စံုတစ္ရာအားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတုန္းပဲ။ ေမးခြန္းမျပည့္စံုတာမ်ိဳး၊ ကေလးေတြေျဖလို႔ရႏိုင္တဲ့ ေဘာင္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေပးမထားတာမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ကေလးေတြကပဲ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရတယ္။ အေျခခံပညာက သင္တဲ့ဟာကို အဆင့္ျမင့္ပညာကဆရာေတြက စစ္တယ္။ အေျခခံပညာကစာေမးပြဲအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာက ေမးခြန္းထုတ္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဒီႏွစ္ခုၾကားမွာ လြဲေခ်ာ္မႈရွိလာၿပီး ကေလးေတြက ရင္ဆိုင္ရတယ္။ ဒါေတြကို လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈမရွိဘူး။

Voice : လက္ရွိ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္အရ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရဖို႔နဲ႔ ဒီအေျပာင္းအလဲေပၚမွာ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားရမလဲ။
UTZ : သူတို႔ေတြ တကယ္ကို စာကို ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖို႔လိုလာၿပီ။ သခ်ၤာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိေမးခြန္း ပံုစံအရ တကယ္တြက္ျပႏိုင္မွ အမွတ္ရေတာ့မယ္။ အဲဒီမွာမွ ဒီအမွတ္ေပးတဲ့ စနစ္ေတြကို ေက်ေက်ညက္ညက္ နားလည္ထားဖို႔လိုတယ္။ သခ်ၤာမွာဆိုရင္ ပုစၧာတစ္ပုဒ္ကို ေျဖလိုက္ရင္ ဘယ္ေနရာမွာ အမွတ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အမွတ္ေပးတဲ့ အခ်က္ေလးေတြရွိတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က်ေျဖႏိုင္မွ အမွတ္ရမယ့္ပံုစံျဖစ္သြားၿပီ။ အရင္တုန္းကလို တစ္မွတ္တန္ ၂၅ မွတ္ဖိုးကို ရမ္းသန္းၿပီးေျဖလို႔မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ပုစၧာေတြ ပိုပိုၿပီးနည္းလာၿပီ။ အဲဒီအေနအထားျဖစ္လာတဲ့အခါ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာထားဖို႔လိုၿပီ။ ဆရာေတြဘက္ကလည္း ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုတယ္။

Voice : ဆယ္တန္းေတြကို ေရးေျဖတစ္ခုတည္းနဲ႔ စစ္ေဆးတာကို မေထာက္ခံဘူးဆိုေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး စစ္ေဆးေစခ်င္တာလဲ။
UTZ : ဥပမာေပါ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာလံုး အခန္းတြဲေလ့လာသင္ယူမႈေတြကို အမွတ္ေပးသြားႏိုင္မယ္။ တစ္ႏွစ္တာလံုး အခန္းတြဲေလ့လာမႈကို ေတာက္ေလွ်ာက္ အမွတ္ေပးသြားႏိုင္မယ္။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ သူတို႔ရဲ႕အားထုတ္မႈေတြကို အမွတ္ေပးတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေပါ့။ စာေမးပြဲမွာ အမွတ္တစ္ရာနဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို ဆံုးျဖတ္တယ္။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွာ ဆရာမက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္းထိေတြ႔ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေလ့လာမႈေတြကို အမွတ္ေပးရတဲ့ပံုစံေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသား ဆရာအခ်ိဳးက အေရးပါလာၿပီေပါ့။ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္က ဒီလိုပံုစံနဲ႔ေတာ့သြားလို႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပင္ပက်ဴရွင္ေတြ ျပင္ပေက်ာင္းေတြကို အားမကိုးရင္ မေအာင္ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ယူဆေနၾကတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ဒီေမးခြန္းက ကေလးေတြအတြက္ မမွ်တဘူး။

Voice : ဒီေမးခြန္းပံုစံသစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတြဘက္ကေရာ ဘယ္လိုသင္ၾကားရမလဲ။ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားသင့္လဲ။
UTZ : အဲဒါက ၿမိဳ႕ႀကီးကေက်ာင္းေတြကို မၾကည့္ခင္ နယ္ကေက်ာင္းေတြကို အရင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးမမွ်လို႔ ဆရာတစ္ေယာက္တည္းက ဘာသာရပ္တစ္ခု ထပ္ပိုၿပီး သင္ေနရတဲ့ေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားတဲ့ သခ်ၤာသင္႐ိုးအရဆိုရင္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာထားတဲ့ သူမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ သင္႐ိုးအားလံုး သင္ေပးဖို႔ဆိုတာမလြယ္ဘူး။ ျပင္ပက်ဴရွင္ဆရာအျဖစ္ ရပ္တည္တဲ့ဆရာေတြလည္း ဒီလိုပဲျဖစ္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အခက္အခဲႀကံဳမယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္လည္း အခက္အခဲႀကံဳမယ္။ လက္ရွိေျပာင္းသြားတဲ့ ေမးခြန္းပံုစံအရဆိုရင္ ဆရာေရာ၊ ေက်ာင္းသားေရာ ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားမွ ရေတာ့မယ္။ ေနာက္ကေလးေတြကို ေအ၊ ဘီ၊ စီ အဆင့္ေတြခြဲၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ထူးထြက္မယ့္ ကေလးဆိုၿပီး ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ဒီလိုခြဲျခားၿပီးသင္တာကို လက္မခံဘူး။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို ခ်ဥ္းကပ္ေနတဲ့ပံုစံက ဒါကိုပဲ အသားေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုက်င့္သံုးေနတဲ့သူေတြကို မွားတယ္လို႔လည္း ေျပာလို႔မရဘူး။ ကေလးေတြရဲ႕အရည္အခ်င္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့စနစ္ေတြ ေပၚပါေစလို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

Voice : ဒီေမးခြန္းပံုစံ အေျပာင္းအလဲအေပၚမွာ လက္ခံႏိုင္ပါသလား။
UTZ : ေမးခြန္းပံုစံအေျပာင္းအလဲနဲ႔ပဲ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုလုပ္မွာလား။ တကယ့္အေရးပါတဲ့ က႑ေတြကို ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္မွာလားေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ဆယ္တန္းတစ္ခုတည္းေျပာင္းၿပီး က်န္တဲ့အတန္းေတြမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာင္စာရင္းလို အကုန္အေအာင္ေပးၿပီး ဆယ္တန္းက်မွ ေမးခြန္းပံုစံကို စဥ္းစားေတြးေခၚရမယ့္ ပံုစံျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြအတြက္ေရာ တကယ္ေရာ မွ်တမႈရွိရဲ႕လား။ စနစ္က ခိုင္မာရဲ႕လားဆိုတာ ျပန္ေမးစရာေတြရွိတယ္။ ေရးေျဖတစ္ခုတည္းနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေနတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေထာက္ခံမေပးႏိုင္ေသးဘူး။

Voice : ဆရာအေနနဲ႔ ဘာမ်ား ထပ္ျဖည့္ေျပာစရာရွိမလဲ။
UTZ : ပညာေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲဆိုတာ ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းလဲမႈဆိုတဲ့ အေနအထားကို မဆိုလိုဘူး။အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာေရးအေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ျပၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ေခၽြးသိပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ရမယ့္အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါလ်က္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေမးခြန္း အေျပာင္းအလဲနဲ႔ပဲ ဟန္ျပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္စာ ရင္းရလိမ့္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကို ထည့္ျဖည့္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Voice : ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
(တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံသစ္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပပါမည္)

ျမဇာျခည္သင္း


  • VIA