News

POST TYPE

SATIRE

ေလဖမ္းဒန္းစီး ေတာ္လွန္ေရး ေၾကညာစာတမ္း
05-Nov-2016

“ေလဖမ္းဒန္းစီး ေတာ္လွန္ေရး” 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကား ႏွယ္ႏွယ္ရရေတာ့ မဟုတ္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ ေလဖမ္း ဒန္းစီး လူတန္းစားထုႀကီး တစ္ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳေလ၏။ 

ေလဖမ္းဒန္းစီး ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ကြၽႏ္ုပ္ ရွင္းလင္းအံ့။ 

မၾကာေသးေသာ အတိတ္ တစ္ခု ကာလဆီက လူငယ္ တစ္ေယာက္သည္ ဘာအလုပ္မွ် မည္မည္ရရ မရွိ။ သို႔ေသာ္ျငား သူသည္ ေလႀကီးေလက်ယ္ အလြန္ ေျပာတတ္၏။ ငါသိ ငါတတ္ ဆရာႀကီးအျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သူ႔ကို အသိအမွတ္ ျပဳေစခ်င္၏။ 

တစ္ရက္ေသာ္ . . . လူကေလးကလည္း လတ္လ်ား လတ္လ်ား၊ အားကလည္း အားသည္ႏွင့္ ကေလးကစားကြင္းသို႔ သြားကာ ပန္းၿခံထဲမွ ကေလးေဆာ့ေသာ ဒန္းကို စီးေနေလသည္။ အလုပ္မရွိ အားယားေနသည့္ၾကားက ဒန္းစီးေနသည့္ လူငယ္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူအမ်ား သူ႔ကို အထင္ ေသးမည္ကို စိုးရိမ္သိမ္ငယ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္သည္ လူအမ်ားစု သူ႔အား အထင္ႀကီးေစရန္ ယခုလို ေၾကြးေၾကာ္၏။ 

“ငါ ဒန္းစီး ေနသည္ကို မရယ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ကေလးစိတ္ ေပါက္ၿပီး ဒန္းစီးေနသည္ မဟုတ္။ မဟာ ပထဝီ ေျမႀကီးႏွင့္ အာကာသၾကားတြင္ ခေလာက္ဆန္ေနေသာ ေလထုကို လိုက္ဖမ္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္”ဟူသတတ္။ 

ယင္းမွ အစျပဳၿပီး ထိုလူငယ္ ကဲ့သို႔ စြန္႔ဦး တီထြင္ႀကီးမ်ားကို ေလဖမ္း ဒန္းစီးသည့္ လူတန္းစားဟု ေခၚတြင္ ၾကေလသည္။ 

ေရွးယခင္က ပေဒသရာဇ္ လူတန္းစား၊ အရင္းရွင္ လူတန္းစား၊ ဓနရွင္ လူတန္းစား၊ စစ္ေတာ္ဝင္ လူတန္းစား၊ ဘူဇြာ လူတန္းစား၊ ပြဲစား လူတန္းစား၊ ပညာတတ္ လူတန္းစား၊ အလုပ္သမား လူတန္းစား၊ လယ္သမား လူတန္းစား၊ ပစၥည္းမဲ့ ဆင္းရဲသား ေက်ာမြဲ လူတန္းစား စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္ဖူးေလသည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေခတ္တြင္ အသစ္ ေပၚထြန္းလာသည္ကား ေလဖမ္းဒန္းစီး လူတန္းစားႀကီးပင္ ျဖစ္သတည္း။ 

ထိုကဲ့သို႔ ... ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေလဖမ္းဒန္းစီး လူတန္းစားထုႀကီးသည္ကား ၿဖဳိးခနဲ၊ ေျဖာက္ခနဲ၊ ဟုန္းခနဲ ခရီးသြားဟန္လႊဲ ေပၚလာျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လူတန္းစား အလႊာ အသီးသီးထဲမွ ေပါက္ဖြားလာၾကျခင္းပင္။ 

ေလဖမ္းဒန္းစီး လူတန္းစား စတင္ အျမဳေတရာကား ေဖ့ဘြတ္တည္း ဟူေသာ လူမႈကြန္ရက္ ျဖစ္သည္။ ေလဖမ္းဒန္းစီး လူတန္းစား တိုးတက္ ျပန္႔ပြားေရးတြင္ကား တစ္ေထာင့္ ငါးရာက်ပ္တန္ တယ္လီဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားသည္ ပဓာန က်ခဲ့၏။ လူတန္းစား၏ လက္နက္ကား ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တြဲစပ္ရေသာ ကီးဘုတ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ျပားျပားေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ေလဖမ္းဒန္းစီး လူတန္းစားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးကား ယခင္ လူတန္းစားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ မတူ။ ေရွးအတီအတာ ကာလမ်ားက ကြၽန္လူတန္းစားသည္ သခင္ လူတန္းစားကို ေတာ္လွန္၏။ ေျမကြၽန္ လူတန္းစားသည္ ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ကို ေတာ္လွန္၏။ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားက ဓနရွင္ လူတန္းစားကို ေတာ္လွန္၏။ အာဏာမဲ့ လူတန္းစားက လက္နက္ရွိ လူတန္းစားကို ေတာ္လွန္၏။ အစိုးရကို အစိုးမရသူက ေတာ္လွန္သည္။ 

ေလဖမ္းဒန္းစီး လူတန္းစားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးသည္ကား ထိုေတာ္လွန္ေရးတို႔ကဲ့သို႔ လူတန္းစား ခြဲျခားၿပီး ေတာ္လွန္ျခင္း မဟုတ္။ လူတန္းစား ခြဲျခား ေတာ္လွန္ျခင္းသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇရွင္း ေခတ္ႀကီးႏွင့္ မအပ္စပ္။ 

ယခု ေလဖမ္းဒန္းစီး ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည္ကား ကိုယ္ေသာက္ျမင္ကပ္သူကို ကိုယ္ေတာ္လွန္ၾကသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ေပသည္။ 

ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခုတြင္ အေရးႀကီးသည္ကား ေတာ္လွန္နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။ 

ေတာ္လွန္နယ္ေျမကား အဘယ္ေနရာနည္း။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာ္လွန္ နယ္ေျမကား ေဖ့ဘြတ္တည္းဟူေသာ လူမႈကြန္ရက္တည္း။ ယင္းနယ္ေျမကား ေတာ္လွန္ေသာ ေကဒါေဖာ္လိုဝါမ်ားကို စည္း႐ုံးရ လြယ္ကူသည္။ လူတန္းစားေပါင္းစုံသည္။ 

ေဖေတာ့ ေမာင္ေတာ့ အဆဲ အဆိုမွ အစျပဳကာ စၾကဝဠာဘစ္ဘမ္းသီအိုရီႀကီးအထိ ခ်ီေျပာႏိုင္ၾကေသာ ေလဖမ္းဒန္းစီးေကဒါေကာင္း အေျမာက္အျမားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္နယ္ေျမအျဖစ္ ေဖ့ဘြတ္ကို သတ္မွတ္သည္။ 

ေတာ္လွန္ေရး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာကား မည္သည့္ အရာနည္း။ 

ေတာ္လွန္ေရး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာသည္ ကိုယ္ေသာက္ျမင္ကပ္သူကို ကိုယ္ ကေလာ္ဆဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေသာက္ျမင္ကပ္သည့္သူ၊ ကိုယ္ေသာက္ ျမင္ကပ္သည့္ အဖြဲ႔ဆိုလွ်င္ ညစ္ညစ္ညမ္းညမ္း ဆဲေရးမည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျဖတ္ညႇပ္ကပ္လုပ္ကာ အပုပ္ခ်မည္။ 

ယင္းကို ေတာ္လွန္ေရး အသုံးအႏႈန္းအျဖစ္ ေတာ္လွန္ေသာက္ေဖာင္းထုျခင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သုံးစြဲၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ယူဂ်ီပိုကာေခၚ ေျမေအာက္ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ေအာက္ဖဲလွန္ၾကသည့္ ဗ်ဴဟာကိုလည္း အထူးဆုတ္ကိုင္ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ ကြန္မန္႔ကို အေျချပဳ ... စေတးတပ္စ္ကို ဝန္းရံဟူေသာ ဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးၾကရမည္။ မဟာကြန္မန္႔ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ပြဲႀကီးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ကိုယ္ေသာက္ျမင္ကပ္သူ ဆိုရာတြင္ ယခင္ မီး ခဏခဏ ျပတ္သည့္ အစိုးရလည္း ပါခ်င္ပါမည္။ ယခု မီး ခဏခဏ လာသည့္အစိုးရလည္း ပါခ်င္ပါမည္။ ေဒါင္းပါတီ ပါခ်င္ပါမည္။ ျခေသၤ့ပါတီ ပါခ်င္ပါမည္။ လြန္ေလၿပီးေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၊ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါခ်င္ပါမည္။ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ား ပါခ်င္ပါမည္။ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္မ်ား ပါခ်င္ပါမည္။ ခ႐ိုနီမ်ား ပါခ်င္ပါမည္။ ခ႐ို မနီတနီမ်ား ပါခ်င္ပါမည္။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ား ပါခ်င္ပါမည္။ အဆိုေတာ္ မ်ားပါခ်င္ပါမည္။ ပါး႐ိုက္ေကာင္ႀကီးမ်ား ပါခ်င္ပါမည္။ ေသာက္႐ူးႀကီးမ်ား ပါခ်င္ပါမည္။ လူထုခ်စ္ေသာ အတိုင္ပင္ခံ အန္တီႀကီးႏွင့္ ခ်စ္လွစြာေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း ပါခ်င္ပါမည္။ 

(ေနာက္ဆုံး ႏွစ္ခုကို ေရးေနစဥ္ ကြၽႏ္ုပ္၏ လက္ေကာက္ဝတ္မ်ား ယားလွေခ်၏) 

ယခုေလာက္ ကိုယ္ေသာက္ျမင္ကပ္သမွ် ေဖာင္းထုေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကား ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေလဖမ္းဒန္းစီး ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသာ ရွိေသးေပ၏။ 

ေတာ္လွန္ေရး၏ အမွတ္တံဆိပ္ အထိမ္းအမွတ္ အလံသည္ကား အျပာေရာင္ အခံေပၚတြင္ အနီေရာင္ ကီးဘုတ္ တစ္ခုႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းအျပားတစ္ခုတို႔ ၾကက္ေျခ ခတ္ထားပုံျဖစ္သည္။ အျပာေရာင္ကား ေဖ့ဘြတ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ အနီေရာင္ ကီးဘုတ္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းတို႔ကား ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေလဖမ္းဒန္းစီး လူတန္းစားကို ရည္႐ြယ္သည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ လာေခ်ၿပီ။ ေလဖမ္းဒန္းစီး ေကဒါတို႔၏ ေသာက္ေဖာင္းထု တိုက္ပြဲကား ေဖ့ဘြတ္ စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ဖ႐ုသဝါစာတို႔ျဖင့္ တဘြတ္ဘြတ္၊ တဗိုင္းဗိုင္း အားေကာင္းေနေခ်ၿပီ။ 

ယင္းသို႔ အရွိန္အဟုန္ အျပည့္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေလဖမ္းဒန္းစီး ေသာက္ေဖာင္းထု ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို အားေပ်ာ့ရန္ အလို႔ငွာ တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ေရး တရားစြဲသမားမ်ား ေပၚလာၾကေခ်ၿပီ။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဘက္ဘက္ အစုံစုံမွ ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ ဟိုပါတီ ဒီပါတီက ပါတီဝင္မ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား စသည္ စသည္ တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔ေၾကာင့္ ေလဖမ္းဒန္းစီးရာမွ လူဖမ္းေဂ်းနီး ျဖစ္ကုန္ၾကေပၿပီ။ 

သူရဲေကာင္း အခ်ဳိ႕လည္း လက္ထိတ္တန္းလန္းျဖင့္ ရဲသားတို႔ ရင္ခြင္ၾကား ရဲရဲေတာက္ နားခိုၾကေပၿပီ။ သူရဲေကာင္း အခ်ဳိ႕လည္း အိမ္တံခါးပိတ္ ေျပးမလြတ္သျဖင့္ စခန္းသြားကာ ေတာ္လွန္တရား ေဟာၾကေလၿပီ။

သူရဲေကာင္းအခ်ဳိ႕လည္း တပ္တစ္တန္၊ ရဲတစ္တန္ျဖင့္ အဝိုင္းခံရေလၿပီ။

ကြၽႏ္ုပ္ ကားလ္ၿဗိသည္ ေလဖမ္းဒန္းစီး ေတာ္လွန္ေရးႀကီး အၿဖဳိခြဲ မခံရေရးအတြက္ စြန္႔စား ေတာ္လွန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဖုန္းေဘလ္ တစ္ေထာင္ သြားျဖည့္ၿပီး ယခု ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ ေရးသားလိုက္သည္။ 

“ေတာ္လွန္ေသာ ေသာက္ေဖာင္းထု သူရဲေကာင္း မ်ားကို ဝန္းရံၾက” 

“ရရာ ကီးဘုတ္ ဆြဲကိုင္ၾက” 

“ေလဖမ္းဒန္းစီး ေတာ္လွန္ေရးႀကီး အဓြန္႔ရွည္ပါေစ” 

ၿဗိတိသွ် ကိုကိုေမာင္


  • VIA

ABOUT AUTHOR

(ၿဗိတိသွ်ကိုကိုေမာင္)