News

POST TYPE

SATIRE

ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရ၊ မီဒီယာႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ
17-Oct-2018

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက Eleven media မွ သတင္းသမားသံုးဦးကို ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္တရားစြဲၿပီး ေထာင္ထဲခ်က္ခ်င္းပို႔လိုက္သည့္သတင္းကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ မ်ားစြာ တုန္လႈပ္သြားခဲ့မိသည္။ မိမိမွာ မီဒီယာသမားတစ္ပိုင္း ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေနရာ မီဒီယာေလာကအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြက္ပါ စိုးရိမ္မိပါသည္။ ျပႆနာက မျဖစ္သင့္ေသာ ျပႆနာ။ အထူးသျဖင့္ ယခုလိုႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဒီလိုျပႆနာမ်ိဳးက ပို၍ပင္မျဖစ္သင့္ေပ။ သို႔ျဖင့္ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္ထိခိုက္သြားႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားကို ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုကေန သံုးသပ္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာပါေတာ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ တရားစြဲျခင္းခံရေသာ Eleven media မွေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့ အပုပ္ခ်ေဝဖန္တာမ်ိဳး မေတြ႔ရ။ တိုင္းအစိုးရတစ္ဖြဲ႔လံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားထားသည့္ အသံုးအႏႈန္း အေရးအသားဟူ၍ တစ္ခုတေလမွ်မပါရွိ။ သတင္းေဆာင္းပါးတို႔ထံုးစံအတိုင္း ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ ခိုင္မာမႈမ်ိဳးရွိေသာ သတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အားျပဳေရးသားထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ တိတိပပဆိုရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တရားဝင္ တင္သြင္းေမးျမန္းေသာအဆိုမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳ ကိုးကားတင္ျပသြားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ အာမခံမရႏိုင္သည့္ ၅၀၅ (ခ) လို ဥပေဒပုဒ္မမ်ိဳးျဖင့္ တရားစြဲဆိုရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္းဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကို အရင္ဆံုး ေမးခြန္းထုတ္လိုသည္။

ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ယခုလုပ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ မည္သို႔မွ်မျဖစ္သင့္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိင္ငံသည္ ယခုအခါ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အထူးေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုခံေနရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲမႈကိုခံေနရသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ခ်ခံရသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာက ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါတိုင္းလည္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိစၥမွာ အၿမဲေမးခြန္းထုတ္ခံေနရသည္။ လတ္တေလာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္လည္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခံခဲ့ရေသးသည္။ ထိုသို႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေပၚ  ဖိအားေပးခံေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာက ပို၍အထင္မွားေစႏိုင္ေသာ ယခုလို မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမွာ သင့္ေတာ္ပါသလားဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကို ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

မီ္ဒီယာ႐ႈေထာင့္

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ စာေပစိစစ္ေရးကို ဖ်က္သိမ္းကာ မီဒီယာေလာကအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ မွာ ပုဂၢလိကသတင္းစာထုတ္ေဝခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္မွစ၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာ မီဒီယာ၏ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ အေရးယူမႈမွာ ယခုလက္ရွိ အစိုးရေလာက္မမ်ားခဲ့ေပ။ ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလမွာ လက္ရွိအႏိုင္ရပါတီသည္ မီဒီယာမ်ား၏ေဖးမမႈကို အျပည့္အဝရရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မီဒီယာ၏တာဝန္မွာ အစိုးရအပါအဝင္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ထိန္းေက်ာင္းရသည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကရက္တစ္ အမူအက်င့္တို႔ႏွင့္ မယဥ္ပါးေသာအုပ္ခ်ဳပ္သူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ လိုလားႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းရွိၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ေဝဖန္ေထာက္ျပထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခြဲျခားရလြယ္ကူေသာ အျပဳအမူမ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဥပေဒပုဒ္မဆိုးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈကိုဖ်က္ဆီးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ ေနာက္ျပန္လည္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ သိသိသာသာ က်ဆင္းေနသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အမႈဆင္ဖမ္းဆီးခံရေသာကိစၥမွာ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းၾကား ေျပာစရာျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သည္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ Eleven သတင္းသမားေတြကို လုပ္ပံုလုပ္နည္း မမွန္ကန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မွာ ေရနစ္သူဝါးကူထိုးခံရသလို တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ခဲ့ရေလသည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ မီဒီယာေကာင္စီကို အရင္ဆံုး တိုင္ၾကားၿပီး ညႇိႏိႈင္းရမည္။ မရေတာ့မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ မီဒီယာဥပေဒမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ အေရးယူရမွာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္စရာရွိသမွ် အဆင့္အားလံုးကိုေက်ာ္သြားၿပီး သတင္းစာတိုက္ကို ညတြင္းခ်င္းဝင္ဖမ္းသည့္လုပ္ရပ္က ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ယခုလုပ္ရပ္မွာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒတို႔ကို ေက်ာ္လြန္ရာေရာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းတို႔ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု စဥ္းစားသိရွိပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုသည္။

ပါတီ႐ႈေထာင့္

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္သည္ အာဏာရပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပ္တည္မႈလမ္းေၾကာင္းကိုပါ ထိခိုက္ေနေပသည္။ လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီသည္ ဒီမိုကေရစီကိုေႂကြးေၾကာ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မတရားဖိႏွိပ္အေရးယူမႈမ်ားၾကားက ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခၽြးေတြ၊ ဘဝေတြကိုေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေသာ ပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါပါတီႀကီးကို ျပည္သူလူထုကလည္း ယံုၾကည္အားကိုးျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ ထိုပါတီ အာဏာရလာေတာ့မွ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စံႏႈန္းေတြကို ရွိရင္းစြဲထက္ပိုၿပီး က်ဆင္းသြားေစခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္ ျပည္သူက မည္သို႔သတ္မွတ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ လက္ရွိျပႆနာအတြက္ NLD ပါတီမွပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာၾကတာလည္း ရွိသည္။ မွန္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ ယခုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပါတီ၏ ဒီမိုကေရစီဂုဏ္ပုဒ္ ထိခိုက္ရသလို ပါတီႏွင့္မီဒီယာ၏ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားမွာကိုလည္း စိုးရိမ္စရာရွိေနသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ပါတီမ်ားအတြက္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ မီဒီယာ၏ပံ့ပိုးမႈကို မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္မဟုတ္ပါလား။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွမဟုတ္။ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္လံုးသည္လည္း မီဒီယာႏွင့္ကင္းႏိုင္သည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ယခု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ မီဒီယာၾကား၊ ပါတီႏွင့္မီဒီယာၾကား ဆက္ဆံေရးထိခိုက္မႈ ရွိသြားႏိုင္သည္ကို သိရွိစဥ္းစားခဲ့ပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႐ႈေထာင့္

ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကား အလံုးစံု ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ႏွစ္ဆက္ပင္ မျပည့္တတ္ေသး။ ႏိုင္ငံတကာက အတန္အသင့္အသိျပဳမႈကိုရရွိလာၿပီး အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြ ရလာသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ ရလာသည္။ ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရလာေသာအခြင့္အေရးမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သည္လိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ေရွ႕ေရာက္သည္ထက္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနဖို႔လိုအပ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ပိုမိုအားထုတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္လွသည္။ ထိုအထဲတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းကို တိုင္းတာရာတြင္ သတင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ထိရွိေနသလဲ ဆိုသည္က အဓိကက် ေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မွာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့အလယ္မွာ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား က်ဆင္းခဲ့ရပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ယခု Eleven သတင္းသမားမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမမွန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ပို၍ပင္ အေျခအေန ဆိုး႐ြားသြားခဲ့ရသည္။ ယခုလုပ္ရပ္ကိုမျပဳလုပ္မီ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားခဲ့ပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုပါေသးသည္။

နိဂံုးဆိုရေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ မည္သည့္႐ႈေထာင့္ကမွ မၾကည့္ခဲ့ဘူးဆိုေစဦးေတာ့ အစိုးရမင္းတို႔၏ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးတို႔၊ နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါးတို႔ျဖင့္ပင္ အရင္ဆံုး တိုင္းတာတြက္ခ်က္ ေထာက္ဆသင့္သည္။ အစိုးရဆိုသည္မွာ အားအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ သည္းခံႏိုင္မႈအတိုင္းအတာအားျဖင့္ အျခားသူတို႔ထက္ ပိုသင့္သည္။ မီဒီယာဆိုသည္မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအေပၚ အၿမဲတေစ ေဝဖန္ေထာက္ျပထိန္းေက်ာင္းရမည့္တာဝန္က ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအပါအဝင္ အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ေနာင္မွာလည္း (ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေနသမွ်ေတာ့) ဆက္လက္၍ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနၾကရဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေဝဖန္ေထာက္ျပသည့္အခါတိုင္း ဆတ္ဆတ္ခါနာၿပီး ယခုလို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနဦးမည္ဆိုလွ်င္ ဒီႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီက မုခ်ပ်က္သုဥ္းသြားဖြယ္ရာရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုကို ေဝဖန္ေထာက္ဆၿပီး အားႀကီးသူပီသစြာ ခႏၲီစတရား၊ ေမတၱာတရားတို႔ကို ေရွး႐ႈလ်က္ မိမိတို႔လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ဒီမိုကေရစီပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ အဖတ္ဆည္ႏိုင္ဖို႔ ယခုလိုကိစၥေတြကို အထူးသတိျပဳထိ္န္းခ်ဳပ္သင့္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါေပသည္။

ဝင္းကို