News

POST TYPE

SATIRE

ဘယ္သူ႔အျပစ္လဲ
27-Aug-2017

မွန္သည္။ 

အလုံးစုံေသာ အျပစ္တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္တို႔တြင္သာရွိ၏။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားတြင္ မရွိ။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ အျပစ္ကင္းစင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔က ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာရွိ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ား၊ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဝင္တိုက္ခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္အထိ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမား ၇၇ ဦး လည္း အလႅာအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံယူသြားသည္။

ထိုအေျခအေနကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဆရာႀကီးမ်ားက သုံးသပ္ရာ တစ္ဖက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ေၾကာင့္ဟု အျပစ္တင္သည္။ ယမန္ေန႔က ရခိုင္ေဒသရွိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေခ်မႈန္းေရး အဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သည္။ 

၂၃၂ ဦးေသာ အမတ္မ်ားက ကန္႔ကြက္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုအဆိုလည္း ႐ႈံးေလ၏။ NLD အမတ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းဟု ယူဆရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အမတ္မ်ား အျပစ္ ရွိသည္ဟု တစ္ဖက္က ဆိုေလသည္။

တစ္ဖက္ကလည္း တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ႔စစ္တပ္ေၾကာင့္ဟု ျပန္လည္အျပစ္တင္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေန႔က ျပသသည့္ လက္နက္ႀကီးေတြ တပ္ဖြဲ႔ေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။ အခုလို အၾကမ္းဖက္သမား ေသာင္းက်န္းေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္က ဝင္ထိုင္ေနလို႔ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကသာ တိုင္းျပည္အာဏာကို အလုံးစုံ စြန္႔လႊတ္လို႔ ဒီလိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီသာ တိုင္းျပည္အာဏာကို အျပည့္အဝရွိလွ်င္ အခုအၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ႏွိမ္နင္းၿပီးၿပီ။ စစ္တပ္သည္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ မရွိျခင္းေၾကာင့္သာ အခုလိုျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူရမည္။ အခုလို အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ေသာင္းက်န္းျခင္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲေတြ တာဝန္ေပါ့ဆမႈရွိလို႔ဟု တစ္ဖက္က ဆိုသည္။

အျခားေသာ လူမ်ားကလည္း မ်ဳိးစုံ အျပစ္တင္ၾကသည္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို ဘယ္လိုစိတ္ခ်ရမလဲဟု ဆိုသူဆို။ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္လုံၿခံဳေရးေတာင္ တာဝန္မယူႏိုင္လွ်င္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏုတ္ထြက္သင့္ၿပီဟု ဆိုသူကလည္း ဆို။

တစ္ေန႔လုံး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပစ္တင္တာ၊ ေဝဖန္တာ၊ သေရာ္တာ...။ ေအာက္လုံးထိုးတာႏွင့္ လုံးလည္ခ်ာလည္ လိုက္ေနသည္။

တပ္ခ်ဳပ္ဘက္ကို ေဝဖန္လွ်င္  ေဒၚစု ေထာက္ခံသူေတြက ဝမ္းသာအားရကုန္၏။ လိုက္ခ္ေတြ ေပးၾကကုန္၏။ 

မွန္တယ္။ ဒါေပါ့...။ တပ္ခ်ဳပ္ ရွက္သင့္တယ္။ သူတို႔ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ...ဟု ကြန္မန္႔ေတြ ေပးၾကကုန္၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဝဖန္လွ်င္ တပ္ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံသူတို႔က ေပ်ာ္ရႊင္ၾကျပန္၏။ လိုက္ခ္ေပး၏။ ေမေမ့အကြက္ေတြ လွတယ္ဆို၊ အခု ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ။ ေျပာပစ္၊ အမတ္ ၂၃၂ ေယာက္ကို ရခိုင္ပို႔ရမွာ...ဟု မန္႔ၾကကုန္၏။

သို႔ျဖစ္ရာ ေဝဖန္သူတို႔မွာလည္း ရရွိေသာ လိုက္ခ္မ်ားကို ေရတြက္ရင္း၊ ကြန္႔မန္႔အေပါင္းကို လိုက္ခ္ေပးရင္း ပီတိေတြ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔ အဆိုကို ေထာက္ခ်င့္ေသာ္...။

ထိုဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတြင္ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ရခိုင္ေတြလည္း အျပစ္မကင္း။ သူတို႔ ဘာလို႔သြားေနတုံး။ သြားေနေတာ့ အတိုက္ခိုက္ခံရတာေပါ့။

အဲ့မွာ တာဝန္က်သည့္ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ရဲေတြလည္း အျပစ္မကင္း။ ဘာလို႔ ဝန္ထမ္းလုပ္သတုံး။ မေသခ်င္ရင္ ထြက္ေပါ့။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဝိုင္းေနမွ မငိုႏွင့္။ 

စစ္တပ္လည္း အျပစ္မကင္း...။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲထိုင္ေနေပါ့။ ဘာလို႔ ေတာထဲေတာင္ထဲ သြားေနတုံး။ 

ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕လည္း အျပစ္မကင္း။ ဘာလို႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးတူေနတာတုံး။

အကယ္၍ ဤရခိုင္ေျမကို ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္ဟု ဆိုအံ့။ ဘုရားသခင္လည္း အျပစ္မကင္းေပ။ 

အားအားယားယား ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေျမကို ဖန္ဆင္းရသလား။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤရခိုင္အေရး၊ ဘဂၤါလီအေရးသည္ ဘုရားသခင္မွစ၍  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္ အလယ္ ျပည္သူေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြအဆုံး အျပစ္ရွိ၏။

အၾကမ္းဖက္သမားတို႔တြင္ကား အျပစ္တစ္စုံတစ္ရာ မရွိ။

အၾကမ္းဖက္သမားတို႔သည္ကား လူဟူေသာ သတၱဝါတို႔ကို ကြၽတ္လြတ္ေစရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံယူေစကာ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ေစ၍ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ေစတနာဗလပြျဖင့္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ 

စိုေျပ