News

POST TYPE

RELAX

မိုက္ကယ္ပီတာ
27-Nov-2016

“ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္”

“မာဂရက္သက္ခ်ာနဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ အမ်ားႀကီး သင္ေပးသြားပါတယ္။ သူက လူေတြ တစ္ဦးခ်င္းစီကေန အႀကံေတြေတာင္းတယ္။ သူတို႔ တစ္ဦးခ်င္း ေျပာတာေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ သူ႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို သူမ်ားက ႀကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ ထုတ္ေဖာ္ေျပာတတ္တယ္။ သူ႔ကို ကြၽန္ေတာ္ေလးစားတာ အဲဒီအခ်က္ေတြ ပါတယ္”

Michael Peters & Partners ဆိုသည့္ ဒီဇိုင္းအႀကံေပး ကုမၸဏီႀကီးကို ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားရသူ မိုက္ကယ္ပီတာ (Michael Peters) က ယခင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဂရက္သက္ခ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူ၏ ထင္ျမင္ေလးစားစိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ပီတာတစ္ေယာက္ ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇိုင္းပညာႏွင့္ ပုံႏွိပ္ပညာကို လန္ဒန္ ပုံႏွိပ္အတတ္ပညာ ေကာလိပ္တြင္ သင္ယူခဲ့သည္။ သူသည္ ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္ဆုျဖင့္ တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္း မျပဳမီ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေယးလ္ရွိ အႏုပညာႏွင့္ ဗိသုကာပညာေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ သူသည္ Masters in Fine Arts ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း နယူးေယာက္ရွိ CBS ႐ုပ္သံဌာနတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္သည္။

“အေမရိကကို သြားၿပီးေတာ့ ဒီဇိုင္းပညာသင္ရတာ ကြၽန္ေတာ့္ကုမၸဏီ အတြက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး အေရးပါတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ တစ္ခုပါပဲ။ လုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ တီထြင္ဖန္တီးအားေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

သူအေမရိကမွ ၿဗိတိန္သို႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္ အခါတြင္ ဒီဇိုင္းေလာကတြင္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္သည့္ စနစ္၊ လုပ္ငန္းကို Package  ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ စနစ္မ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက ၿဗိတိန္တြင္ ဒီဇိုင္းကို Package ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

သူက Michael Peters & Partners ဆိုသည့္ ကုမၸဏီကို ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ စတင္လုပ္ကိုင္ ကတည္းက အေကာင္းဆုံး ဒီဇိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး၊ မိမိကုမၸဏီကိုလည္း အေကာင္းဆုံး မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳကာ ေမာင္းႏွင္ခိုင္းရန္ ႀကံ႐ြယ္ထားသည္။ 

ပထမဆုံး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစုကာ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ BBC ႏွင့္ Unilever တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ Rolling Stone အဖြဲ႔ရဲ႕ Beggar's Banquet ဆိုတဲ့ အယ္လ္ဘန္မ်က္ႏွာဖုံးကို စၿပီးေတာ့ ဆြဲရတယ္။ ဒါဟာ Packaging ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ပထမဆုံး စၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္တာပဲ”

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပီတာသည္ ကမာၻ႔နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရသြားသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ Aeroflot, Carling, Giorgio Armani, Powered, Johnnie Walker ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ Russian Standard Vodka ကုမၸဏီမ်ားအထိ သူက အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ရသည္။ 

ပီတာသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ ပညာထူးခြၽန္ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္သည့္ OBE ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့သည္။

သူက မိမိေဖာက္သည္မ်ားထံ မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရသည္ကို အဘိုးျဖစ္သူထံက ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။ 

“အဘိုးက ကြၽန္ေတာ့္ကို အၿမဲေျပာတယ္ လူတိုင္းကို ကိုယ့္မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းလို ဆက္ဆံပါတဲ့။ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြ ဆိုတာ အေလးေပး ဂ႐ုစိုက္ခံခ်င္တာပဲ။ သူတို႔က သူတို႔အေတြးအေခၚေတြ ေျပာျပခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔စိတ္ကူးေတြ၊ သူတို႔ဆႏၵေတြ ေျပာၾကတာပဲ။ သူတို႔ ယုံၾကည္တဲ့သူေတြရဲ႕ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ေျပာတတ္ၾကတာပဲ”

သူက ထိုသေဘာတရားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို မည္သို႔ဆက္ဆံေၾကာင္း ေျပာရာတြင္-

“ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္တဲ့ လူအမ်ားစုဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲလာခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ တကယ့္မိတ္ေဆြရင္းခ်ာေတြလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းထဲမွာ ဘယ္သူက လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ရသလဲ ဆိုတာ ျပႆနာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အလုပ္တြဲလုပ္သူ ၆၀၀ ေလာက္အထိ ရွိဖူးတယ္။ သူတို႔အားလုံး ကြၽန္ေတာ့္ လက္ေရးနဲ႔ ေရးပို႔တဲ့ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ကတ္ေတြ ရဖူးၾကသူေတြခ်ည္းပဲ”

ပီတာက အေမရိကရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အေမရိကန္နည္း အေမရိကန္ဟန္မ်ားျဖင့္ သြားေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သူတို႔က ကုမၸဏီဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ ဖန္တီးမႈ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားေလ့ ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားက ကုမၸဏီ၏ အသစ္အဆန္းမ်ားကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ တင္ျပၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ 

“Apple နဲ႔ Nokia ကိုပဲၾကည့္ေလ။ သူတို႔ ဘာလုပ္လုပ္ ဒီဇိုင္းကို ဗဟိုျပဳထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႔ ေအာင္ျမင္ေနၾကတာေပါ့။ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းက ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ဒီဇိုင္းက ၾကည့္လိုက္ရင္ လူအထင္ႀကီးစရာ ျဖစ္ေနဖို႔လည္း လိုတယ္”
 
ပီတာသည္ ဒီဇိုင္းေလာကတြင္ က်င္လည္ၿပီး ဆရာႀကီးတစ္ဆူအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သူထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဒီဇိုင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ Michael Peters and Partners, Michael Peters Group PLC, Identica ဆိုသည့္ ကုမၸဏီအားလုံး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

သူ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္သည့္ Identica ကုမၸဏီသည္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ားကို တီထြင္ေပးသည့္ ေအဂ်င္စီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ Universal Studios ႏွင့္ Diageo ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ နာမည္ေက်ာ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း သူ႔ထံတြင္ ဒီဇိုင္းမ်ား လာအပ္ၾကသည္။ 

သူအဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သနည္း။ စိတ္ရွည္ဇြဲသန္သည္။ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေလးစားသည္။ ေဖာက္သည္မ်ားကို အေကာင္းဆုံး စည္း႐ုံးႏိုင္သည္။ မိမိကုမၸဏီကို အယုံၾကည္ စိတ္အခ်ရဆုံး ဒီဇိုင္းကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ၿပီး အားလုံးကိုလည္း ေလးစားစြာ ဆက္ဆံသည္။ အမ်ားအႀကဳိက္ကို မိမိပညာႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ထိုးေဖာက္ေပးႏိုင္ျခင္းက ပီတာကို အေကာင္းဆုံး ဒီဇိုင္းဆရာဘဝ ေရာက္ေစခဲ့သည္။