News

POST TYPE

RELAX

ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖ်င္
01-Sep-2018တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဆက္လက္ေအာင္ပြဲခံေနသည္။ သမၼတအျဖစ္ ရွီက်င့္ဖ်င္ ဆက္လုပ္သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္လည္းေကာင္း၊ သမၼတအျဖစ္လည္းေကာင္း သက္တမ္းၾကာျမင့္စြာ သူ႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္က အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းခံရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

သူအဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသနည္း။ အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကီးကို အဘယ္ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရသနည္း။ သူ႔အေတြးအျမင္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္လွ်င္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမ်ား လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္း သိသူနည္းလွသည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမ်ားအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္တတ္သူျဖစ္ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ပြင့္လင္းမႈရွိၿပီး တဲ့တိုးေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႔အေျပာအဆိုမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္လွ်င္ တ႐ုတ္အစဥ္အလာ အေတြးအျမင္မ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အတူ သူ၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအေပၚ ယံုၾကည္မႈကလည္း အေျပာင္းအလဲမရွိ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္သည္။ 

ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ဘဝ ေရာက္ရွိလာရန္အတြက္ သူႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးျဖစ္သည္။ သမၼတရာထူး မရမီကတည္းက တိုင္းျပည္တြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားေနမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ေျပာင္ေျမာက္ခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သူ႔ကို သေဘာက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စကားတစ္ခြန္းကို ကိုးကားေျပာေလ့ရွိသည္။ ထိုစကားမွာ သူေတာ္ေကာင္းတရားဟူသည္ ဓူဝံၾကယ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သင့္သည္။ ဓူဝံၾကယ္သည္ ေနရာအေျပာင္းအလဲမရွိ။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ျဖစ္သည့္ ေျမာက္အရပ္တည့္တည့္တြင္ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ႔ကို အၿမဲတိုင္တည္သက္ေသျပဳၾကရသည္ ဟူသည့္စကားကို မစၥတာရွီက အၿမဲၫႊန္းသည္။ သူလည္း အၿမဲသူ႔ကိုယ္သူ ဓူဝံၾကယ္လို က်င့္ႀကံေနထိုင္ၿပီး တည့္မတ္ေအာင္ေနသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္က ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလာက္သည့္၊ ကိုးကြယ္အားထားသူမ်ားျဖစ္ေလာက္ေသာ ပံုရိပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ၾကရမည္ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္မွ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းက ေလးစားတန္ဖိုးထားသည္။ အမ်ားအက်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္လိုသူသည္ ကိုယ္တိုင္ သီလသမာဓိရွိေအာင္ ေနရမည္ဆိုသည့္စကားအတိုင္း ရွီက်င့္ဖ်င္က က်င့္ႀကံေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္က သာမန္ျပည္သူတို႔သည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ သေဘာတရားေတြကို နားလည္းမလည္၊ နားလည္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မတတ္ႏိုင္သူေတြသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔က အစိုးရတာဝန္ကိုယူထားလွ်င္ သာမန္ျပည္သူေတြ အက်ိဳးရွိေအာင္ ႀကံေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ရမည္ဟုဆိုသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က -

“ျပည္သူသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မႀကိဳက္ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသူကို အဘယ္ေၾကာင့္ မႀကိဳက္ရေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္။ ျပည္သူက လူတစ္ေယာက္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ဆိုလွ်င္လည္း သူတို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ရမည္” မိန္႔ဆိုခ်က္သည္ ရွီက်င့္ဖ်င္အတြက္ အေလးထားစရာျဖစ္ခဲ့သည္။

မစၥတာရွီက်င့္ဖ်င္သည္ “အေနာက္တန္ဖိုး” ဆိုသည့္ အေနာက္တိုင္းက တန္ဖိုးထားေသာ ဓေလ့ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တတ္သည္။ အေနာက္တိုင္း၏ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားကို သူမႀကိဳက္၊ လက္မခံေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္ သေဘာတရားကသာ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။ ျပည္သူက အစိုးရအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ဒီမိုကေရစီသည္ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီသေဘာမ်ိဳးေဆာင္သည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအေပၚ တိုင္းတာခ်က္ကေတာ့ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျပည္သူေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး၊ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္အစိုးရကိုသာ အေကာင္းဆံုးအစိုးရဟု သတ္မွတ္သည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္ကလည္း ထိုသေဘာတရားကို ေကာင္းစြာလက္ခံသည္။ တ႐ုတ္ကို အေနာက္စံႏွင့္လာၿပီး တိုင္းတာသည္ကို သူလက္မခံ။ တ႐ုတ္နည္းတ႐ုတ္ဟန္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိသည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္က တ႐ုတ္ကို “တ႐ုတ္စိတ္ကူး” “တ႐ုတ္အိပ္မက္” မ်ားျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္က လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မေလွ်ာ့မတင္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟု လက္ခံသည္။ ထိုသေဘာတရားကို ရွီက်င့္ဖ်င္ကလည္း သေဘာတူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးေလ့ရွိသည္။

“ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းသူသည္ ပညာဗဟုသုတရွိမွ ျပည့္စံုသည္။ ျမင့္ျမတ္သူသည္ အမွန္တရားျဖင့္သာ ျပည့္စံုေစႏိုင္သည္” ဟု ကြန္ျဖဴးရွပ္က ဆိုသည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္ကလည္း ျပည္သူခ်စ္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကံေဆာင္သည္။ ပညာလည္းရွာသည္။ ေျဖာင့္မွန္ေအာင္လည္း ေနသည္။ မွန္ေအာင္လည္း က်င့္သည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္က “အက်ိဳးရွိလိုလွ်င္၊ မေက်နပ္မႈေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရမည္” ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာတရားတြင္ ျပည္သူေတြ က်င့္စဥ္တစ္ခုအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လိုက္နာရမည့္ သေဘာတရားတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို အလြန္မုန္းတီးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဘီလီယံႂကြယ္သူေဌးမ်ားကလည္း ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အက်င့္ပ်က္၊ လာဘ္ေပးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို သေဘာက်ၾကသည္။ သူတို႔သေဘာက်ျခင္းမွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည့္အျပင္ မေက်နပ္စရာမရွိေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထို႔ေၾကာင့္သူေဌးေတြက ရွီက်င့္ဖ်င္ကို ေလးစားေထာက္ခံၾကသည္။