News

POST TYPE

RELAX

Facebook ကရွာေသာ ျပႆနာ
30-Aug-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္အတူ ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားပါ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္လာခဲ့သည္။ လူတိုင္းနီးပါး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ကိုင္ေဆာင္လာႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ားစု အသံုးျပဳလာၾကသည္က နာမည္ႀကီးလူမႈကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ Facebook Social Network ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာသံုး လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ၎မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေ႐ႊျမန္မာတို႔၏ ထံုးစံအတိုင္း အျပည့္အဝ လိုက္နာၾကေလ့မရွိပါ။ Facebook မွာ ျပႆနာရွာၾကသည္။ ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ အျမင္မတူလွ်င္ အျငင္းအခံုျပဳၾကရာမွတစ္ဆင့္ အျပန္အလွန္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ဆဲေရးပုတ္ခတ္ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ Facebook မွာ ျပႆနာကြင္းျပင္ႀကီး ျဖစ္လာရသည္။

ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ Page အပါအဝင္ အေကာင့္အေတာ္မ်ားမ်ားကို Facebook က ပိတ္သိမ္းလိုက္သည္။ သည္တစ္ခါေတာ့ Facebook ကျပန္၍ ျပႆနာရွာလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

အစိုးရ ၊ SMMT ႏွင့္ တပ္မေတာ္

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမွာ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကေလာက္ ေက်နပ္စရာ မေကာင္းေသးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အေနအထားမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အလြတ္မေပးစတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ လူသိရွင္ၾကား ျပႆနာႀကီးငယ္ မေပၚေပါက္သည့္တိုင္ အစိုင္အခဲ အဖုအထစ္ေလးမ်ားေတာ့ ရွိေနၾကမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာမေပၚေပါက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကိုပင္ ႏွစ္ဖက္လံုးကို ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ Facebook လူမႈကြန္ရက္မွာ အမုန္းစကားေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ Social Media Mornitoring Team ကို အစိုးရက က်ပ္ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ လူမႈကြန္ရက္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကားတြင္ အမုန္းစကားေတြေလ်ာ့ နည္းပေပ်ာက္သြားေစဖို႔၊ အမုန္းတရားလံႈ႔ေဆာ္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေစဖို႔ ရည္႐ြယ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဤအဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီးကတည္းက အစိုးရႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္သေဘာထားရွိသူမ်ား၊ အစိုးရကို ေဝဖန္ထိုးႏွက္ေနသူမ်ား၏အေကာင့္မ်ား Page မ်ားသာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းခံခဲ့ၾကရတာ ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ႏွင့္ SMMT ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားစြာ ရွိလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ SMMT အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားသူတို႔၏အေကာင့္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံသူတို႔၏ အေကာင့္မ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ယခုလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း အစိုးရႏွင့္ SMMT အေပၚ သံသယေတြ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥ ကိုင္တြယ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ေဝဖန္မႈကို အျပင္းအထန္ ခံေနရေသာအခ်ိန္မွာ ယခုကိစၥက ထပ္မံေပါက္လာသည့္အတြက္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ထိခိုက္ႏိိုင္ေျခရွိပါသည္။ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ တစ္စံုတစ္ရာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးမႈမ်ိဳး (ယခုစာေရးေနခ်ိန္ထိ) မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ တပ္အေနႏွင့္ အစိုးရအေပၚ သံသယကင္းပါ့မလားဆိုတာ ေတြးစရာျဖစ္သည္။ SMMT ၏လုပ္ရပ္မ်ားက “မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရွိ”ေနသည္။ ဒါကိုေျဖရွင္းဖို႔ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိသည္။
 
Facebook ျပႆနာႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး အက်ပ္အတည္း

Facebook က ယခုပိတ္လိုက္ေသာ အေကာင့္မ်ား၊ Page မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာ Page မ်ား၊ တပ္မေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္းမွအေကာင့္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို အဓိကထားၿပီး ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က Community Standard ႏွင့္မညီလို႔ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူမ်ားထဲတြင္ Community Standard ႏွင့္မညီေသာ အေကာင့္ေတြ၊ Page ေတြ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ထိုအထဲကမွ တပ္မေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္း အေကာင့္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ပိတ္ဆို႔ျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ ရွိပါ့မလားဟု ေမးစရာျဖစ္ေနသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ Facebook ၏ Community Standard ဆိုသည္ကပင္ မညီမွ်မႈ မ်ားစြာရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ အစိုးရကိုေဝဖန္ေသာ၊ ဆန္႔က်င္ေသာစာသား၊ ဓာတ္ပံုတင္ၾကသည့္ အေကာင့္မ်ားကို သတိေပးျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးကဲ့သို႔ အမ်ားစုက ၾကည္ညိဳေလးစားၾကရေသာ သံဃာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး၏ပံုေတာ္ကို ညစ္ညမ္း႐ိုင္းပ်စြာ ျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာပံုကို တင္ေသာသူအား မည္သို႔မွ်အေရးမယူျခင္း အစရွိေသာကိစၥမ်ားအတြက္ Facebook ၏ Community Standard ဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အေျခအေန ေအးစက္ေနေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္အရပ္ဘက္ကို ရန္တိုက္ေပးသလိုျဖစ္ေနေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးကို FB Team အေနႏွင့္ သတိျပဳ ေရွာင္ၾကဥ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုးဆံုးက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးစာမ်က္ႏွာကို ပိတ္လိုက္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာမ်က္ႏွာသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သြားလာလႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အၿမဲတင္ျပေနေသာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အမုန္းစကားမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ ျပႆနာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လံႈ႔ေဆာ္တိုက္တြန္း ေရးသားခ်က္မ်ားကို မေတြ႔ခဲ့ဖူးပါ။ သို႔ပါလ်က္ Facebook ၏ Community Standard ႏွင့္မညီဟုဆိုပါလွ်င္ ဘယ္အရာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါသနည္း။ သည္ေနရာတြင္ တိုင္းတာေသာစံႏႈန္းထက္ Facebook ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ပို၍အဓိကက်ေနသည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သည္အခ်ိန္မွာ အစိုးရက SMMT ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး “FB ကင္ေပတိုင္” လုပ္ေနေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ကြက္တိက်ေနျပန္သည္။ သည္လိုျဖင့္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ကို ပို၍ “ကြဲ”သြားေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ေလသလား စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ သည္ႏိုင္ငံမွာက အကြဲအၿပဲေတြမ်ားလြန္းသည္။ အတိတ္က ဒဏ္ရာျပႆနာေတြ အကင္းမေသေသး။ အေျပာင္းအလဲကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးက ခက္ခဲေနဆဲ။ သည္လိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာတိုင္းကို လက္တြဲေျဖရွင္းႏိုင္ၾကဖို႔လိုသည္။ ယခု Facebook ၏လုပ္ရပ္မွာ အကြဲကို ထပ္ၿပီးခြဲလိုက္သလို ျဖစ္ေနသည္။ Facebook အေနႏွင့္ ဘာေခါင္းစဥ္ကိုပဲ အေၾကာင္းျပသည္ျဖစ္ေစ ၎တို႔လုပ္ရပ္၏ သက္ေရာက္မႈကို ႀကိဳတင္မသိရွိဘဲေနမည္မဟုတ္။ သို႔ဆိုလွ်င္ Facebook က ဘာျဖစ္ခ်င္ေနသလဲဆိုတာ ဆဝါးလို႔ရႏိုင္ပါသည္။

မည္သည့္ျပႆနာပဲျဖစ္ပါေစ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေပၚမွာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ဆိုပါက အေရးမႀကီးပါ။ ယခုျပႆနာသည္ ပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိမည္ဆိုလွ်င္ စာေရးသူ အေနႏွင့္လည္း ယခုစာစုကို ေရးစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုျပႆနာ၏ ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မႈမွာ ခက္ခဲေနေသာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိစၥထိ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေထာက္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သာမန္ၾကည့္လွ်င္ အေကာင့္ပိတ္ခံရျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈက တိုင္းျပည္အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစႏိိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ႀကံဳလာရနိင္သည္။ သည္ေလာက္ထိ မျဖစ္ဘူးဘဲထား။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အစိုင္အခဲအဖုအထစ္ေတြက ပိုႀကီးသြားမည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

အစိုးရဘက္ကေတာ့ ယခုျပႆနာမွာ ၎တို႔ႏွင့္ SMMT ၏ ပေယာဂ မပါဝင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ Facebook ကလည္း တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ျဖစ္ရာ ယခုျဖစ္ရပ္၏ အဓိကသက္ဆိုင္သူမွာ Facebook Team သာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ မရွိၾကေစလိုပါ။ Facebook ၏လုပ္ရပ္မွာ ေနာက္ေက်ာေပးၿပီး ထိုင္ေနေသာ လူႏွစ္ေယာက္အၾကားဝင္ၿပီး တုတ္ျဖင့္႐ိုက္သြားေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္႐ိုက္သူကို ျမင္ေအာင္မၾကည့္ႏိုင္လွ်င္ အတူထိုင္ေနသူ အခ်င္းခ်င္းသာ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကရပါလိမ့္မည္။ သို႔ျဖင့္ Facebook ကရွာေသာ ျပႆနာအေပၚ အစိုးရႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း၍ ေျဖရွင္းၾကေစခ်င္ပါသည္။ Facebook Team အေနႏွင့္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚမွာသာ အာ႐ံုစိုက္သင့္ၿပီး အျခားႏိိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကိုပါဝင္၍ ခေလာက္ဆန္ရသည္ထိ ေျခတံလက္တံ မရွည္ေစလိုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုမွ ျပႆနာမ်ားအၾကားကေန ႐ုန္းထေနရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စစ္ဘက္အသိုင္းအဝိုင္းကို ဝိုင္းဝန္းခ်ိဳးႏွိမ္ တိုက္ခိုက္ေန႐ံုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔ အေၾကာင္းမျမင္ပါ။

လက္ရွိအေနအထားမွာ အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ ပူးေပါင္းႏိုင္မွသာ တိုင္းျပည္က တိုးတက္မႈျမန္ဆန္မွာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ Facebook ကရွာေသာ ျပႆနာအေပၚ စိတ္ဝမ္းမကြဲၾကဘဲ အတူတကြ ပူးေပါင္းအေျဖရွာၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဝင္းကို (၂၈.၈.၂၀၁၈)