News

POST TYPE

RELAX

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေရးနိမ့္ေနေသာ အမုန္းစကားတိုက္ပြဲ
21-Aug-2018ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္ေပၚ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ အမုန္းစကားမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီကိုယ္တိုင္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူအေပၚ လူမႈကြန္ရက္၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ အတိုင္းအတာကိုပါ ထည့္တြက္လွ်င္ အထူးတလည္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေနေပသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဩဂုတ္လက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်ိန္၌ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဘဂၤါလီမုန္းတီးေရး အမုန္းစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈက တင္းမာမႈကို မီးထိုးေပးခဲ့ရာ အေမရိကန္နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ယင္းသို႔ေသာ ပို႔စ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ပိတ္ပင္ေရးအားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“၂၀၁၈ ဒုတိယသံုးလပတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမုန္းစကားပါ အေၾကာင္းအရာ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တင္ႀကိဳေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ေနာက္ဆံုးသံုးလပတ္တြင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွ အမုန္းစကားမ်ားက ေလ်ာ့က်မသြားခဲ့။ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္မ်ားတြင္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ေပးႏိုင္ေသာ ပို႔စ္အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု Nikkei Aisan Review တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ သတင္းမွားႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား ဟန္႔တားေရးတြင္ မိမိတို႔ဘက္က ေႏွးေကြးလြန္းခဲ့သည္” ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို လူအမ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု မွ်ေဝရန္ တံခါးဖြင့္ေပး ထားေသာ စင္ျမင့္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရည္႐ြယ္ဖန္တီးထားျခင္းမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆူပူအံုႂကြမႈမ်ားသို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အမုန္းစကားမ်ားက ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘယ္စာသားက စည္းေက်ာ္ေဘာင္ေက်ာ္သည္ဆိုျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ရသည္က ခက္ခဲေနသည္။ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းျဖင့္ ထိုကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပို႐ႈပ္ေထြးသြားေစသည္။ 

ထို႔ျပင္ ဘာသာစကား အတားအဆီးက ရွိေနရာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္သည့္ အမုန္းစကားမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ပို အခ်ိန္ယူရသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကေတာ့ ျပည္တြင္းဘာသာစကား (ျမန္မာစကား) ေျပာဆိုသံုးစြဲႏိုင္သူမ်ား ပိုမိုခန္႔ထားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ 

အသိဉာဏ္တုနည္းပညာသည္ ျပႆနာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပို႔စ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အမိဖမ္းႏိုင္သြားမည္ဟု ကုမၸဏီက ခန္႔မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ကို ယခုထိမေတြ႔ရေသး။

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားသည္ ေဈးကြက္၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး မီဒီယာလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။

စီအီးအိုမာ့ခ္ဇက္ကာဘာ့ဂ္ကေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ နည္းပညာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသာျဖစ္ၿပီး မီဒီယာတစ္ခုမဟုတ္ဆိုေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေ့ဖစ္ဘြတ္ခ္သည္ လူအမ်ား၏ အျပဳအမူအေပၚ ႀကီးစြာေသာ ဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနျခင္းမွာ ျငင္းမရႏိုင္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ အမုန္းစကားမ်ားေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏွင့္ အိႏၵိယတြင္လည္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံနည္းတူ ခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အာရွတိုက္အပါအဝင္ တစ္ကမၻာလံုးျဖန္႔ၾကက္ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပိုမိုတာဝန္ယူမႈရွိစြာ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ရန္ ႀကိဳးစားလာခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၎၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ိဳးအျမတ္ပမာဏ ေလ်ာ့က်မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ေဇဝင္းေနာင္ဘာသာျပန္သည္