News

POST TYPE

RELAX

ဤေျမကမာၻရဲ႕ သူရဲေကာင္း
ကြၽန္မတို႔လို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေတြဟာ အဖြဲ႔အစည္းေလးေတြ ဖြဲ႔ၿပီး မိုးရာသီမွာ သစ္ပင္ေလးေတြ စိုက္ၾကပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ဖို႔၊ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ စာေတြေရးၾက၊ ေဟာၾက၊ ေျပာၾက၊ လႈံ႔ေဆာ္ၾက၊ စာတမ္းေတြ ဖတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔ေတြဆိုရင္  မိုးရာသီမွာ သစ္ပင္ေပါင္း ဘယ္ႏွေသာင္း၊ ဘယ္ႏွသိန္းဆိုၿပီးကို သတ္မွတ္ခ်က္ထားၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးၾကပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားေတြ စိုက္ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္မ်ားစြာထဲက အပင္ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း အသက္ရွင္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားလာခဲ့သလဲ၊ အပင္ေပါက္ ဘယ္ႏွပင္ကို ေရလိုက္ေလာင္းတာ အပါအဝင္ ရာသီဥတုဒဏ္ကေန ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈကို ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ကာကြယ္မႈႏွင့္ ဖာေထးမႈ ေပးႏိုင္ခဲ့သလဲ စတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေမးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ရရွိလာမယ့္ အေျဖေတြကလည္း ေလာက္ေလာက္လားလား အားရေက်နပ္စရာ ရလဒ္ရွိမယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။

အလ်င္အျမန္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတာကေတာ့ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အေမြဆိုင္ပစၥည္းေတြအျဖစ္ တည္ရွိေနၾကတဲ့၊ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ သက္တမ္းရွိတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို လူတစ္စု/အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စည္းကမ္းမဲ့ ခုတ္ယူျခင္းမ်ား၊ တစ္ေတာလံုး တစ္ေတာင္လံုးကို အေျပာင္ရွင္း ခုတ္ယူမႈမ်ားကို တရားဝင္/တရားမဝင္ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား၊ ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းႀကီးငယ္မ်ား၊ ေဒသခံ ခ႐ိုနီငယ္မ်ား စသည္တို႔ကို တားဆီးရဲ၊ အေရးဆိုရဲၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို သူရဲေကာင္းလို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ လူမ်ဳိးေတြပါပဲ။ ဒီလိုမ်ဳိးေတြ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ရွိပါသလား၊ ရွိရင္ေရာ ဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္ ရွိပါသလဲ။

ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး ခ်ိန္းေဆာမ်ား အသံုုးျပဳကာ ေတာေျပာင္ရွင္း ခုတ္ယူေနတဲ့ သစ္ခုတ္သမား ေလာဘသားမ်ားကို တားဆီးဖို႔ ဆိုတာဟာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မလြယ္ဘဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါ။ ဥပေဒေၾကာင္းကေန တားဆီးဖို႔ရာအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြဆီကို တိုင္ၾကားရာမွာလည္း ... ဌာနတစ္ခုက ေနာက္ဌာန တစ္ခုဆီကို လႊတ္လိုက္၊ ေနာက္ဌာနတစ္ခုက မသိေယာင္ေဆာင္လိုက္၊ တျခားဌာနတစ္ခုဆီကို ေဘာလီေဘာပုတ္ထုတ္လိုက္နဲ႔  လုပ္ၾကၿပီး အခ်ိန္ေတြ ဆြဲၾကပါတယ္။ အဲလိုအခ်ိန္ဆြဲခံေနရတဲ့ ကာလမွာ အဲဒီတိုင္ၾကားသူဟာ သစ္ခုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ရန္ျပဳမႈေတြကို ခံရသလို က်င္လည္ေနထိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ေသြးခြဲခံရၿပီး ျပႆနာရွာသူ သင္းကြဲတစ္ေယာက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈေတြကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။

ဒီလိုလူရမ္းကား လူ႔အတၱေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို ရင္ဆိုင္ရင္းနဲ႔ပဲ ေဒသခံလူထုကို ကိုယ့္ဘက္ပါလာေအာင္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရင္း ေဒသခံေတြရဲ႕ တစ္အိမ္ေထာင္စာ အမွန္လိုအပ္တဲ့ သစ္၊ ဝါး၊ ထင္း ခုတ္ယူမႈေတြကို စည္းကမ္းတက် ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးဖို႔ပါ။ စီမံခန္႔ခြဲရၿပီး စီးပြားျဖစ္ ေတာေျပာင္ရွင္း ခုတ္ယူသူေတြကို ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲအထိ ဝင္ေရာက္တားဆီးၿပီး ပညာေပး ေဟာေျပာစည္း႐ံုးရတယ္ ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ဳိးဟာ သိပ္ကို ခက္ခဲပင္ပန္းလွသလို အႏၲရာယ္လည္း ႀကီးမားလွပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို လုပ္ႏိုင္တဲ့သူ လုပ္ဝံ့တဲ့သူမ်ဳိးေတြ ဆိုတာဟာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု လက္႐ံုးရည္ ႏွလံုးရည္ရွိ ႐ံုေလာက္ႏွင့္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းလို႔ ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုၾကမ္းတမ္းခက္ခဲ အႏၲရာယ္မ်ားလွၿပီး ပညာရွိရွိနဲ႔ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးကို လက္႐ံုးရည္ ႏွလံုးရည္ အျပည့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျမတ္ႏိုးထိန္းသိမ္းသူ တကၠသိုလ္ ဆရာမတစ္ဦး ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေကာင္းေလးကို ကြၽန္မက စာဖတ္သူေတြဆီကို ျဖန္႔ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ မိုးညႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ေဒါက္တာႏုႏုေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူမ ကာကြယ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သစ္ေတာႀကီးကေတာ့ ဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိတဲ့ လိြဳင္ေမာ္သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ လြိဳင္ေမာ္ႀကိဳးဝိုင္း သစ္ေတာဆိုတာဟာ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္မွာရွိတဲ့ လယ္ဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ေရေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ေရေဝေတာရွိရာ ေရအရင္းအျမစ္အားေကာင္းတဲ့ ေနရာႀကီး  တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိုးညႇင္းေဒသ ဆိုတာဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ စပါးက်ီ ျဖစ္သလို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ဆန္ထြက္ရာ စတုတၳေျမာက္ စပါးက်ီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိြဳင္ေမာ္ရဲ႕ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ ဧရိယာမွာ ရွိတဲ့ ေရွးႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ကတည္းက ေဒသခံေတာင္သူမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတဲ့ လက္လုပ္ေက်ာက္ပံုဆည္ကိုလည္း သူမႏွင့္အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ေလာဘသားမ်ားလက္ကေန ႀကိဳးစား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သူမတို႔ဟာ ေက်းရြာေပါင္း တစ္ဆယ့္ခုနစ္ရြာက ေဒသခံ တာဝန္သိသူေတြကို အဓိကထားၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈ စည္း႐ံုးမႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကကာ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ခ်ိန္းေဆာႏွင့္ ခုတ္လွဲမႈမ်ားကို တားဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။ သစ္ခုတ္သူမ်ားကိုပါ သစ္ေတာသစ္ပင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးျပဳပံုေတြ၊ ဒီသစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးကုန္ရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆိုးက်ဳိးေတြႏွင့္တကြ ဒုကၡပင္လယ္ေဝမယ့္ အေၾကာင္းေတြကိုပါ ရွင္းျပၿပီး ပညာေပး အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိေရာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ၾကပါဘူးတဲ့။ ေတာထဲကို သစ္ခုတ္သမားေတြ ေရာက္ေနၾကၿပီဆိုတဲ့ သတင္းရတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေန႔ေရာ၊ ညပါမေရွာင္ ေဒသခံ တာဝန္သိသူေတြပါ ေခၚၿပီး မိန္းမသားတစ္ဦး တန္မဲ့ ေတာနက္ထဲထိ မေၾကာက္မရြံ႕ သြားေရာက္တားဆီးၾက၊ စစ္ေမးၾက၊ ေဟာေျပာၾက၊ ပညာေပးၾကေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သစ္ခုတ္သူေတြက သစ္ေတာဌာနကို သတ္မွတ္ခ်က္ ေငြေပးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳလို႔ လာခုတ္တာပါလို႔ ေျဖဆိုေလ့ ရွိၾကပါတယ္တဲ့။ သစ္ေတာဌာနကို သြားေရာက္ေမးျမန္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆိုတဲ့ အခါမွာေတာ့ သစ္ေတာဌာနက သူတို႔ မသိရွိသလို ေငြလည္းမယူပါဘူးလို႔ ျငင္းဆိုၾကေလ့ ရွိပါတယ္တဲ့။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေဒသခံေတြႏွင့္အတူ ဘီလူးၿမိဳ႕ေဟာင္းအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး လိြဳင္ေမာ္ႀကိဳးဝိုင္းထဲမွာပဲ Community Forest ကို ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရယူကာ ဧကေပါင္း ေျခာက္ရာသံုးဆယ့္ ရွစ္ဧကကို ရယူထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေဒသခံေတြရဲ႕ Community Forest  ထဲမွ သစ္ပင္တစ္ပင္မွ ခုတ္ယူလို႔ မရေအာင္ ေန႔ေရာညပါ ကင္းပုန္းဝပ္ၿပီး ေစာင့္ဖမ္းျခင္း အပါအဝင္ နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈေတြဟာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Community Forest ဧရိယာထဲက သစ္ပင္ေတြ ခိုးခုတ္လို႔ မရေတာ့တဲ့အခါမွာ ေတာမီးေယာင္ေဆာင္ၿပီး Community Forest ကို  မၾကာခဏ လာေရာက္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈေတြကို သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ခံခဲ့ၾကရပါတယ္တဲ့။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္  ထိပ္တန္းအာဏာပိုင္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕  ေဆြမ်ဳိးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီး အပါဝင္ တျခားေသာ ကုမၸဏီေျခာက္ခုေလာက္ဟာ လိြဳင္ေမာ္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းထဲ ဝင္ေရာက္ကာ သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းခင္းေက်ာက္ ထုတ္ျခင္းမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ ထုတ္ယူခဲ့ၾကၿပီး ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဆင့္ဆင့္ကို တိုင္ၾကားကန္႔ကြက္စာေတြ ပို႔ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဘယ္လိုထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈမွ မျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကပါ ဘူး။ တိုင္ၾကားတဲ့ Community Forest အဖြဲ႔ေတြကို အသိမေပး မေခၚယူဘဲ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာက္ကိုသာ ေခၚယူၿပီး ႀကိတ္ရွင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကုမၸဏီေတြရဲ႕ စည္းကမ္းမဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ရပ္တန္႔မသြားခဲ့ပါဘူး။

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းထဲမွာ လူေပါင္းရာခ်ီ စုေဝးဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီး တဲမ်ား၊ အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ကာ တရားမဝင္ ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ သစ္ေတာဌာနကို တိုင္ၾကားရာမွာလည္း ဘာမွအရာမေရာက္ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ နမ့္ဟိုက္ေခ်ာင္းထဲက ေက်ာက္မ်ားထုတ္ယူဖို႔ ေလလံပစ္ရာမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေနတဲ့ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားရဲ႕ လက္လုပ္ဆည္ေလး ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ပံုဆည္ကိုပါ ဖ်က္ဆီးထုတ္ယူဖို႔ ေလလံဧရိယာထဲ ထည့္သြင္းပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္ေတြ စထုတ္ကတည္းက ေဒသခံေတြ၊ လယ္သမားေတြႏွင့္ ဘီလူးၿမိဳ႕ေဟာင္းအသင္း Community Forest အဖြဲ႔မ်ားက စုေဝးတားျမစ္ၾကေပမယ့္ ဘယ္လိုမွ တားဆီးလို႔ မရခဲ့ပါဘူး။ ေက်ာက္ပံုဆည္ တစ္ဝိုက္မွာတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေက်ာက္ခြဲစက္ႀကီး ဆယ့္ငါးခုေလာက္ အထိုင္ခ်ၿပီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေလလံေအာင္ျမင္သူက ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္မလုပ္ဘဲ သူကမွတစ္ဆင့္ တျခားေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံ ပါမစ္ကို အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းခ်ထားၾကတဲ့ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြကလည္း ရွိေနပါတယ္။  ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာႏုႏုေအာင္က “ခ႐ိုနီဆိုရင္ လူေတြက နာမည္ႀကီး  ကုမၸဏီ အႀကီးႀကီးေတြကိုသာ ေျပးျမင္ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းကေတာ့ အဲဒီကုမၸဏီႀကီးေတြ ဆိုတာထက္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံ အလုပ္သမားေတြကို စည္း႐ံုးထားတဲ့ ေဒသခံ ခ႐ိုနီ ေပါက္စေတြဟာ အႏၲရာယ္ပိုႀကီးၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္” လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြဟာ တိုင္ၾကားသူ Community Forest အဖြဲ႔ႏွင့္တကြ တျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံုမႈေတြ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ေျဖရွင္းေပးရတဲ့ အခါမွာလည္း သနားစရာေကာင္းၿပီး ဆင္းရဲလွတဲ့ ပ်ံက်ေက်ာက္ထုတ္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုေပးၿပီး ဒီဆင္းရဲသား အလုပ္သမားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို စာနာသနားကာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳဖို႔ေတြကို တင္ျပလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာလည္း သူမက လူေတြ အမုန္းခံၿပီး လံုးဝစာနာမႈျဖင့္ ထုတ္ယူခြင့္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆန္ဆန္႔က်င္ေပးခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂြၽန္ငန္ဆိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြႏွင့္တကြ ခယက၊ မယကေတြဆီကို တိုင္ၾကားစာမ်ား အဆင့္ဆင့္ပို႔ၿပီး တိုင္ၾကားမႈေတြကို ထပ္မံအရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းကိုယ္တိုင္ လာေရာက္စစ္ေဆးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို စစ္ေဆးေရးဝင္တဲ့ အခါမွာ သူမတို႔အဖြဲ႔ဟာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက ဖံုးကြယ္ေပးထားတဲ့ အရာေတြကိုပါ ရေအာင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မိေအာင္ ဖမ္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းထဲတြင္ တရားမဝင္ စုဖြဲ႔ေနထိုင္မႈမ်ား မရွိပါဘူးဆိုတဲ့ ျငင္းဆိုမႈေတြအတြက္ စစ္ေဆးေရး ဝင္ခ်ိန္မွာ ေတာနက္ထဲဝင္ၿပီး ေရွာင္ပုန္းေနတဲ့ ေနရာေတြထိ သက္ေသအခိုင္အမာေတြႏွင့္ ေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီး မိေအာင္ ဖမ္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေတာနက္ထဲက လိြဳင္ေပၚေတာင္ရဲ႕ ေဘးတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ခိုးတည္ထားတဲ့ တရားမဝင္ ေက်ာက္ခြဲစက္ေတြကိုပါ သူမတို႔ႏွင့္ ေဒသခံေတြက ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားက စိစစ္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ လိြဳင္ေမာ္ႀကိဳးဝိုင္း သစ္ေတာထဲမွ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ခိုးထုတ္လုပ္မႈေတြကေတာ့ လံုးဝရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ Community Forest ထဲမွာေတာ့ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္း လံုးဝမရွိေတာ့ပါဘူး။ ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့ ေက်ာက္ပံုဆည္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြက ျပန္လည္ျပဳျပင္ဆည္ဖို႔ ေပးခဲ့ေပမယ့္ ေစတနာမပါတဲ့ ဟန္ျပသက္သက္ေၾကာင့္ တစ္မိုးက်တာႏွင့္ ျပန္ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္သူေတြႏွင့္ ေဒသခံေတြဟာ ကိုယ့္႐ိုးရာနည္းအတိုင္း ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဆည္ဖို႔မႈေတြကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါၿပီလို႔ ရွင္းျပသြားပါတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေတြႏွင့္ စာဖတ္သူေတြကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္တာ ရွိပါသလဲလို႔ ေမးျမန္းရာမွာ ေဒါက္တာႏုႏုေအာင္က - “ကြၽန္မတို႔က ေက်းလက္ေဒသခံေတြရဲ႕ လူမႈဝန္းက်င္အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့ တစ္အိမ္ေထာင္စာ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းေတြကို ထုတ္ယူခြင့္ ေပးရသလို၊ အလြန္အကြၽံ မထုတ္ဖို႔၊ စီးပြားျဖစ္ မထုတ္ဖို႔ေတြကိုပါ ဂ႐ုစိုက္ ထိန္းသိမ္းစီမံေပးရပါတယ္။ သစ္ေတာသယံဇာတ မပ်က္စီးေအာင္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြရဲ႕ မလုိတမာ ေျပာဆိုမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ စတာေတြကိုလည္း ခံရပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔မွာ ဘာအာဏာမွ မရွိသလို အမိန္႔ေပးခြင့္လည္း မရွိပါဘဲ စိတ္ဓာတ္ေလး တစ္ခုနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြၾကားမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကရတာပါ။ ဒီေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဝါဒီေတြ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေတြ၊ ေစာင့္ေရွာက္သူေတြ ဆိုတာဟာ ႐ံႈးေနတဲ့ စစ္ပြဲႀကီးကို ႐ံႈးမွန္းသိသိႀကီးနဲ႔ တိုက္ေနရတဲ့ သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာသြားပါတယ္ရွင့္။

ဘယ္သူမွ မသိၾကသလို ဘယ္သူကမွ အသိအမွတ္မျပဳ ေက်းဇူးမတင္ၾကေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ကို စြဲကိုင္ၿပီး ကိုယ္ေနထိုင္ရာ ကမာၻေျမကို သတၱိရွိရွိနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတဲ့ အညတရ သူရဲေကာင္းေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတာဟာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ကံေကာင္းျခင္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ 

ေနထက္ထက္ေအာင္