News

POST TYPE

TIP

သင္ယူျခင္းျဖင့္ ဘဝျမႇင့္သူ ေလာ့ဒ္ကာရင္ ဘီလီမိုးရီးယား (Lord Karan Bilimoria)
07-May-2017


“ဘဝတစ္သက္တာ သင္ယူပါ”

ကာရင္ ဘီလီမိုးရီးယားတစ္ေယာက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရသနည္း။ သူေအာင္ျမင္ခဲ့ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းတရားသည္ Lifelong Learning ဟုေခၚသည့္ ဘဝတစ္သက္တာလံုး ေလ့လာသင္ယူ ေနႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ကာရင္ ဘီလီမိုးရီးယားသည္ Cobra Beer လုပ္ငန္းကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သူ႔တြင္ ေက်ာင္းေနခဲ့စဥ္ တင္ခဲ့ေသာအေႂကြး စတာလင္ေပါင္ ၂၀ဝ၀ဝ ရွိေနသည္။ ထိုကာလတြင္ ကမၻာေပၚ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ဘီယာေလာက အတြင္းကို သူဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ကိုသာ ဝင္လာသည္ သူ႔ထံတြင္ ဘီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳကလည္း လံုးဝ မရွိေပ။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Cobra ဘီယာကို စတင္ျဖန္႔ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ၿဗိတိန္တြင္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈဒဏ္ကို ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ Cobra ဘီယာသည္ ႏွစ္စဥ္ ပုလင္းေပါင္း သန္း ၅၀ ေရာင္းခ်ေနရသည့္ ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ကို တင္ပို႔ေနရၿပီး၊ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၅၀ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏကလည္း စတာလင္ေပါင္ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ျဖစ္လာသည္။

ဤေအာင္ျမင္မႈက အသက္႐ွဴမွားေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိန္လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ စံျပဳေလာက္စရာ ေကာင္းေလာက္သည့္ လူငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကပင္ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရသည့္ ပထမဆံုး အိႏၵိယအမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့႐ံုမက Lord ဆိုသည့္ဘြဲ႔ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံရသူလည္း ျဖစ္လာသည္။

သူအဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦး ျဖစ္လာရသနည္း။ အရွင္းဆံုးမွာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလ့လာသင္ယူျခင္း ဆိုသည့္သေဘာတရားကို လက္ကိုင္ထားသည္။ အၿမဲတမ္း ေလ့လာသင္ယူမည္။ လူမွန္ ေနရာမွန္ ေပးမည္။ အေတာ္ဆံုး လူမ်ားကို ငွားရမ္း အသံုးျပဳမည္ဆိုသည့္ စိတ္သေဘာထားမ်ားက သူ႔ကို ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

ကာရင္ ဘီလီမိုးရီးယားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဟိုင္ဒရာဘက္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ သူတို႔ကမ်ိဳးက စစ္ဘက္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ ထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဖခင္ကိုယ္တိုင္ စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူက ၿဗိတိန္ကို ေရာက္လာကာ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ကင္းဘရစ္ခ်္တြင္ ဥပေဒဘြဲ႔ကို ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူက -

“ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ပညာေရးမွာ ကုန္လြန္ေစခဲ့တယ္။ Cobra ဘီယာလုပ္ငန္းကို စတင္တာ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္မွာ။ တစ္ေန႔မွာ ငါ့လုပ္ငန္းႀကီးကို ေနရာအႏွံ႔ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ကရင္းဖီးလ္ကိုသြားၿပီးေတာ့ Business Growth Programme တက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သိထားတာေတြနဲ႔ တျခားစီပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ Cobra ကိုျပန္ေရာက္ေတာ့ စိတ္ကူးသစ္ေတြ၊ အႀကံဉာဏ္သစ္ေတြကို စၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မိတယ္” 

ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းက ဘီလီမိုးရီးယားကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သလို ဃသဘမေ ကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ သူက ဃသဘမေ တြင္ေနရင္းက အၿမဲတမ္း တစ္ခုခုကို သင္ယူႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေနေတာ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္စဥ္ ဟားဗတ္စီးပြားေရးေက်ာင္းနဲ႔ လန္ဒန္စီးပြားေရးေက်ာင္းေတြကိုသြားၿပီးေတာ့ သင္တန္းေတြ တက္တယ္။ ေဟာဒီကုမၸဏီက လူတိုင္းကိုလည္း ပံုမွန္ သင္တန္းေတြ သြားတက္ဖို႔ အၿမဲတြန္းအားေတြ ေပးေနတတ္တယ္”

ဘီလီမိုးရီးယား၏ ဖခင္က သားျဖစ္သူကို အားေပးတိုက္တြန္းထားမႈမွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ငန္းစေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္က ေျပာဖူးတာရွိတယ္။ မင္းတာဝန္ ေပးမယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီတာဝန္ကို မင္းပထမဆံုး လုပ္ၾကည့္လိုက္”ျဖစ္သည္။ သူ႔ဖခင္ ေျပာသည့္အတိုင္းပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ ဝင္လုပ္မွ နားလည္သျဖင့္ သူတပါးကို ေကာင္းစြာ ခိုင္းတတ္သြားသည္။ ကိုယ္က သူ႔ထက္ ပိုလုပ္ထားႏိုင္သျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုသည့္ ဆင္ေျခလည္း သူ႔ထံက ၾကားရေတာ့မည္ မဟုတ္။ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေျပာလာသည့္ ဆင္ေျခကိုလည္း လက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ ဖခင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း သူေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုရမည္။ သူက-

“ဆန္းသစ္တီထြင္ပါ။ အသစ္ေတြ ဖန္တီးပါ။ ကိုယ္က အၿမဲပိုေလွ်ာက္ပါ။ ေရွ႕ကေျပးေနပါ” ဟုဆိုသည္။

Cobra ဘီယာ မည္သို႔ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားသည္ကို ပုလင္းႏွင့္ အျပင္အဆင္မ်ားအား ၾကည့္ကာ သိႏိုင္သည္။ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘီလီမိုးရီးယားက ရွာရွာေဖြေဖြ စိတ္ကူးတစ္ခု ထုတ္လိုက္သည္။ သူက ဘီယာကို အတြဲလိုက္ ေရာင္းရန္ စိတ္ကူးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္ကူး တစ္ခ်က္ကလည္း သူ႔လုပ္ငန္း တိုးတက္ေစခဲ့သည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ 

တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ ပုလင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ေရာင္းအားပိုၿပီး တက္လာသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို သူက-

“လုပ္ငန္းမွာ အေရးအႀကီးဆံုးက အဖြဲ႔လိုက္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းပဲဗ်။ Cobra မွာ ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္ဆိုလို႔ မခန္႔ဘူး။ စိတ္ဆႏၵ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ခန္႔ခ်င္ခန္႔တယ္။ ႏွစ္ခုစလံုး ရွိရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ” ဟုဆိုသည္။

“စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အံ့ဩေလာက္ေအာင္ အားေပးသူေတြ ရွိေနတယ္။ အေစာပိုင္းကတည္းက မွန္တာကိုပဲ လုပ္တယ္။ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လွဴဒါန္းတယ္။ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ခံယူတာကလည္း win-win အေနအထားကိုပဲ။ လွဴစရာရွိတာ လွဴ၊ ေထာက္ပံ့စရာ ရွိတာေတြ ေထာက္ပံ့ေနလို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အားေပး ေထာက္ခံေနတာေတြ ရွိေနတယ္”

သို႔ေသာ္ ဘီယာလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ေျဗာင္က်က် ေပၚေပၚတင္တင္ ေနရာတိုင္းတြင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 

“ကၽြန္ေတာ္ Cobra ေဖာင္ေဒးရွင္းဆိုၿပီး ထူေထာင္ထားတယ္။ လွဴဒါန္းမႈေတြ အမ်ားႀကီးလည္း လုပ္ေနတယ္။ ဒီလို လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေနလို႔လည္း လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ျပန္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေတာ့ လုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္းတာေပါ့”

  • VIA