News

POST TYPE

TIP

ဂ်ိဳနာသန္ အက္နမ္ (Jonathan Adnams)
19-Mar-2017


“လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ရန္ ဆိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားဖို႔လည္း လိုအပ္သည္”

၁၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ အက္နမ္ ညီအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ႏွင့္ အားနက္စ္တို႔သည္ အဂၤလန္ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဆပ္ေဖာ့အရပ္ရွိ၊ ေဆာ့သ္ဝါးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ထားသည့္ Sole Bay Brewery စက္႐ံုကို ဝယ္လိုက္ၾကသည္။ ေဂ်ာ့က ႐ုတ္တရက္ အာဖရိကတိုက္သို႔ ထြက္သြားသည္။ အာဖရိကတိုက္တြင္ ေဂ်ာ့တစ္ေယာက္ မိေက်ာင္း အစားခံလိုက္ရသည္ဆိုေသာ ဇာတ္လမ္း ထြက္လာသည္။ ထိုမွသည္ ေနာက္ထပ္ ၁၃၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမစ္ေတာ္သူ ဂ်ိဳနာသန္ အက္နမ္က အဘိုးတို႔ ေခတ္ကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးကို ဆက္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူကေတာ့ အဘိုးတစ္ေယာက္လို မိေက်ာင္း အကိုက္မခံရမွာ ေသခ်ာသည္။ 

ဘီယာေဈးကြက္ ပ်က္ေနခ်ိန္တြင္ လန္ဒန္ရွိ ဘီယာခ်က္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား အားလံုး ေပါင္းစည္းၾကရသည္။ အေသးစား ဘီယာခ်က္ စက္႐ံုေလးမ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာၾကသည္။ ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘီယာခ်က္ အေသးစား လုပ္ငန္းငယ္ေလးေပါင္း ၇၉ ခုအထိ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို အက္နမ္တစ္ေယာက္ အရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမွာ စတာလင္ေပါင္ ၃၇ သန္းသာ တန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ စတာလင္ေပါင္ ၄၇ သန္းအထိ တိုးတက္ ျမင့္မားလာသည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။ ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ လုပ္ငန္းမွာ စတာလင္ေပါင္ ၃ သန္းမွ ၄ သန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

အက္နမ္တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ Sole Bay Brewery သည္ ဘီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္တြင္ အျခား ဘီယာထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေပးေနရသူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဥပမာ - ေဆာ့သ္ဝါးတြင္ ဟိုတယ္ႀကီးႏွစ္လံုး ဖြင့္ထားၿပီး ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၈၀ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဂ်ာမန္ဘီယာ Bitburger ဆိုင္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ ေပးရသည္။ ထို႔ျပင္ ဝိုင္ေတြလည္း သြင္းၿပီး ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ပါ Celler & Kitchen ဆိုသည့္ စတိုးဆိုင္မ်ားကို သြားဖြင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အက္နမ္က -

“အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တိက်ျပတ္သားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခု ရွိေနလို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းႀကီးကို မိသားစုနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးသက္သက္လို႔ မျမင္ဘူး။ အျခားလုပ္ငန္းေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလို႔ပဲ ျမင္တယ္။ ကုမၸဏီတိုင္း သူတို႔ရဲ႕ေဈးကြက္ကို သိဖို႔လိုအပ္တယ္။ သူတို႔ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္းလည္း ေပးႏိုင္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူမ်ားေတြနဲ႔ ဘာမွ မျခားနားပါဘူး” ဟုဆိုသည္။

အက္နမ္က သူတို႔လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ တိုးတက္လာရျခင္းမွာ “ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္”ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သူဆိုလိုသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးက လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဆိုေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ရန္ ဆိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားဖို႔လည္း လိုအပ္သည္။ အက္နမ္က အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တိုးပြားေအာင္ လုပ္ထားၿပီး အားလံုးကိုလည္း မက္လံုးမ်ား ေပးကာ ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ံုးထားႏိုင္သူ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ Mark & Spencer ကုမၸဏီတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စတိဗ္ရွပ္လို လူမ်ိဳးကို သူ႔ထံ ရေအာင္ေခၚၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးကို ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံကာ တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဝန္ထမ္းေတြ အားလံုးကို အကုန္အက်ခံၿပီး သင္တန္းေတြ ေပးတယ္။ သူတို႔ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြ ရသြားမယ္၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရသြားမယ္။ သူတို႔ ထြက္သြားၿပီး တစ္ေနရာရာ ကုမၸဏီတစ္ခုခုကို သြားထူေထာင္ရင္လည္း ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္ေပးတယ္”

အက္နမ္၏ ေဖာက္သည္အမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘီယာ အေရာင္းဆိုင္ေလးမ်ားႏွင့္ ဆူပါမက္ကက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အက္နမ္က ေဈးကြက္တြင္ တံဆိပ္အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိပံုကိုလည္း မည္သို႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါေသးသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္က Adnams လို႔ ေတြ႔လိုက္တာနဲ႔ ေပးရတာနဲ႔ ထိုက္တန္တယ္ ဆိုတာကို တန္းခနဲ သိေနဖို႔ပဲ။ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ စာတန္းကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ဒါဟာ တန္ကိုတန္တယ္ဆိုၿပီး သိေနေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ 

ဥပမာ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘီယာဆိုင္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွတ္တံဆိပ္ပါတဲ့ ခြက္ေတြနဲ႔ပဲ ဘီယာကို ေရာင္းပါတယ္။ တစ္လကို ခြက္တစ္ေသာင္းေလာက္ ေရာင္းတယ္။ ဒါကဘာကို ျပသလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အမွတ္တံဆိပ္ကိုလည္း ေၾကာ္ျငာၿပီး သား ျဖစ္သြားေစတယ္” အက္နမ္၏လုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကို ပါးပါးေလး ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္။ သူက မည့္သူ႔ကိုမဆို အရည္အခ်င္းရွိမည္ ထင္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္။ ေဆာ့သ္ဝါးတြင္ ကုမၸဏီဌာနခ်ဳပ္ကိုထားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို လုပ္သည္။

“ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ဆူညံသံေတြ၊ ပိတ္ဆို႔မႈေတြနဲ႔ မြမ္းက်ပ္ေနမယ့္အစား ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေဆာ့သ္ဝါးလို နယ္ေလးမွာပဲ အလုပ္လုပ္ရတာ သေဘာက်တယ္” ဟု သူကဆိုသည္။ သူ႔အဘိုးတစ္ေယာက္ ၿမိဳ႕ျပကို စိတ္ညစ္ၿပီး အာဖရိကတိုက္ကို ထြက္သြားခဲ့ရာက မျပန္လမ္းျမန္းခဲ့ရသည့္အေပၚ သူမ်ားစြာ သံေဝဂရထားပံု ေပၚသည္။

သူ၏ စက္႐ံုအမိုးကိုလည္း မွန္မ်ား၊ ဆိုလာျပားမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ေရပူမ်ားကို ဆိုလာမ်ားကတစ္ဆင့္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ေရဆိုးထုတ္သည့္ ဝန္းက်င္တြင္ စိုက္ထားသည့္ က်ဴပင္မ်ားကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆပ္ေဖာ့ေဒသ ဝန္းက်င္တြင္ သူတို႔ ဘီယာ ထုတ္လုပ္ေနမႈမွာ အျပစ္ေျပာစရာ မလိုေလာက္ေအာင္ စီစဥ္ဖန္တီးထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဘီယာခ်က္သည့္ စက္႐ံုဝန္းက်င္တြင္ က်ဴေတာႀကီးမ်ား ခင္းၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေပးကာ စီးပြားရွာေနျခင္းကလည္း သူ႔လုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရေစရန္ျဖစ္သည္။

အက္နမ္တစ္ႏွစ္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဘီယာစည္ေပါင္းမွာ ၈၅၀ဝ၀ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ၿပီး Copper House ဆိုသည့္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုက စတင္ ထူေထာင္ၿပီး ဂ်င္၊ ေဗာ့ဒ္ဂါႏွင့္ ဝစၥကီမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိသည္။

  • VIA