News

POST TYPE

TIP

အခြန္စီးပြားေရး
13-May-2019

မၾကာေသမီးက ထူးထူးျခားျခား သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္ရပါတယ္။ မိမိအေနႏွင့္သာ ထူးထူးဆန္းဆန္းဟု ဆိုေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအတြက္ ထူးဆန္းခ်င္မွ ထူးဆန္းမွာပါ။ ၾကားေနက်၊ ျမင္ေနက်၊ သိေနက် ဆိုပါကလည္း ထူးဆန္းတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက မိမိတို႔အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိပါကလည္း ထူးဆန္းတယ္လို႔ မသတ္မွတ္ႏို္င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ ႐ုန္းကန္ေနရသူမ်ား အတြက္ေတာ့ ယခုသတင္းကို အံ့ဩမွင္တက္မိတာ အမွန္ပါပဲ။

သတင္းကေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထူးကဲစြာ ႏိုးထလာေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စီးပြားေရး အထူးအႀကံေပး ေရွာင္တာနယ္က ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာဆိုတာေတာ့ သူ႔သံုးသပ္ခ်က္၊ သူ႔ယူဆခ်က္မ်ားျဖစ္လို႔ ယင္းအေပၚ အမွား၊ အမွန္ သံုးသပ္ျခင္းထက္ ေအာက္ေျခ ျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနၾကရမႈ၊ ခံစားေနၾကရမႈ၊ ႐ုန္းကန္ေနၾကရမႈေတြကိုေတာ့ သိေစလိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဆိုတာ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ စီးပြားေရး အႀကီးစားလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူဦးေရ၊ ထိုင္စားေနရသူ၊ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ၊ ပိုေငြ၊ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြ စတဲ့ေခါင္းစဥ္မ်ား ေအာက္မွာပဲ လည္ပတ္ေနၾကရတာပါ။ မိမိတို႔ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားဟာလည္း အဲဒီအတိုင္းပဲ မိသားစုဘဝေတြကို ဦးေဆာင္ေနၾကရတာပါ။ တစ္ရက္ဝင္ေငြ၊ တစ္လဝင္ေငြ၊ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြေတြမ်ားရွိသလို ေန႔စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ထြက္ေငြမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ ပံုေသလစာဝင္ေငြသာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ေန႔စားလုပ္သားေတြဆိုတာ အပိုဝင္ေငြ မရွိၾကလို႔ ထြက္ေငြကို အထူးစိစစ္ၾကရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မျဖစ္မေန သံုးၾကရတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ေန႔စဥ္ စားေသာက္စရိတ္ ဆိုတာေတြထဲက ေလ်ာ့တန္တာေလ်ာ့၊ ပိုတန္တာပို သံုးၾကရပါတယ္။ မ်ားမ်ားသံုးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ မ်ားမ်ားေငြရွာရမွာကေတာ့ ေသခ်ာၿပီးသားပါ။ ဝင္ေငြမရွိလို႔ အငတ္ေနၾကလို႔ အိမ္ေထာင္ဦးစီးက ေျပာလို႔မရပါဘူး။ မိသားစုဝင္ဖ်ားနာေနလို႔ ေဆးမကုဘဲလည္း ထိုင္ၾကည့္ေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒီလို မိသားစုအသံုးစရိတ္ ေလာက္ငဖို႔၊ ပိုလွ်ံဖို႔၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝဖို႔ဆိုတာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးလုပ္သူရဲ႕ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းအရင္းအႏွီးအတြက္ျဖစ္ေစ ေခတၱေငြေခ်းသံုးလို႔ အဆင္ေျပေပမယ့္ ေရရွည္အတြက္ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ အပိုဝင္ေငြ ရွိမွကိုျဖစ္မွာပါ။ ဒီအတြက္ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္မယ့္လုပ္ငန္းကို စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ မိသားစုတစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ဟာ ႏွစ္စဥ္ လိုေငြျပဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပတယ္ဆိုတာက ဝင္ေငြထက္ သံုးေငြ မ်ားေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးေငြဆိုတာမွာလည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ကေတာ့ သံုးရမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝင္ေငြ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ဝင္ေငြရမယ့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ဝင္ေငြ တိုးတက္လာမွာပါ။ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ (၁/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြနဲ႔သံုးစြဲမႈမ်ားကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာတာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြႏွင့္ သံုးစြဲမည့္အစား ျပည္တြင္းက်ပ္ေငြျဖင့္သာ သံုးစြဲၾကရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပိုမိုရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြတိုးတက္လာဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑၊ လယ္ယာက႑၊ စက္မႈက႑၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ ကုန္သြယ္မႈက႑ စတဲ့ က႑အသီးသီးဟာ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ အေျခအေနမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔က ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ အလားအလာေကာင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္လို ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ ေျပာဆိုေပမယ့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရဦးမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားဟာလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ဒီလို အေျခအေနေတြဟာ ပကတိစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ MSDP ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အလားတူ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ဘဏ္စနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရသည္မွာ မလြယ္ကူေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သတင္းဌာနက မၾကာေသးမီက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တာကိုလည္း ဖတ္ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအစ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားအထိ လုပ္ကိုင္ရတာ  အခက္အခဲ မ်ားစြာရွိေနဆဲပါ။ အဆင့္မ်ားလြန္းတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ၊ အရင္းအႏွီးရရွိမႈ၊ ေဈးကြက္ရရွိမႈေတြဟာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္လာဖို႔၊ ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာျဖစ္သလို လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကိုလည္း အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေရရွည္ ေျပာင္းလဲရမယ့္က႑မ်ား ရွိသလို ေရတိုျပဳျပင္ေပးရမယ့္က႑မ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အဓိက ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္အပိုင္းမွာ အခြန္အေကာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလို႔ အႀကံေပးပညာရွင္က ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာရွတြင္သာမက ကမၻာေပၚမွာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ ပါဝင္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ အခြန္ေလွ်ာ့ေကာက္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ ငါးႏိုင္ငံသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အခြန္စနစ္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျငင္းဆိုစရာ မရွိပါဘူး။ လိုက္နာၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္အျပည့္အဝရရွိဖို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဝင္ေငြတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္သလို ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ဝင္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ စတဲ့အခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ GDP အခ်ိဳးဟာ ၇ ဒသမ ၁ ရွိပါတယ္ (Citizen Budget)။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အခြန္အေကာက္ရေငြနဲ႔ GDP အခ်ိဳးဟာ ၁၄ ဒသမ ၈ ရွိပါတယ္ (International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook and data files, and World Bank and OECD GDP estimates)။ ျမန္မာနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အခြန္အေကာက္ရေငြနဲ႔ GDP အခ်ိဳးဟာ ႏွစ္ဆေက်ာ္ကြာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာႏို္င္ငံနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ Per Capita GDP ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က Per Capita GDP မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၈၄ ဒသမ ၂၀ ရွိပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၇ Per Capita GDP က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၁၂၅ ဒသမ ၆၆ ရွိပါတယ္။ Per Capita GDP ေလးဆေက်ာ္ ကြာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တင္ျပလိုရင္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဝင္ေငြရရွိမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိမယ္ဆိုရင္ အခြန္ေငြမ်ားလည္း တိုးတက္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ေငြေဆာင္ရန္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏို္င္ငံေတာ္က ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြန္ေတြ အျပည့္အဝ ရရွိဖို႔အတြက္ အခြန္တိမ္းေရွာင္ေနမႈေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ျပန္လည္ စိစစ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းမြန္လာမယ္ဆိုရင္ အခြန္ေငြမ်ားလည္း တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခြန္ထမ္း ျပည္သူေတြဟာ ဝင္ေငြနည္းပါးျခင္းနဲ႔အတူ ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္ဒဏ္ကို ေန႔စဥ္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမွာပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ မည္သို႔မွ ေရွာင္လႊဲမရတဲ့ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအေပၚ အခြန္ၿပီးအခြန္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္လာျခင္းဟာ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ လိုအပ္ခ်က္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိမႈ ဥပမာတစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက မလိႈင္ၿမိဳ႕ဟာ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ မလိႈင္ၿမိဳ႕ဟာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မလိႈင္ၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ပုဂၢလိက ကိုယ္ပို္င္အထက္တန္းေက်ာင္း Family Private School ရွိေနတာေၾကာင့္ မလိႈင္ၿမိဳ႕ကို လာေရာက္တဲ့ ဧည့္သည္ဦးေရဟာ လစဥ္၊  ႏွစ္စဥ္ မ်ားျပားလွပါတယ္။ အဲဒီဧည့္သည္ေတြ လာေရာက္မႈေၾကာင့္ မလိႈင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ တည္းခိုခန္းေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ လက္လီလက္ကား ဆိုင္ေတြသာမက ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီအထိ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာ အဆင္ေျပတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပမယ့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အျခားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေကာင္းမြန္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဒသတစ္ခုမွာ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္တဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္၍ျဖစ္ေစ၊ ကူညီအားေပးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က လိုအပ္ေနတဲ့ အခြန္မ်ားလည္း ပိုမိုရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမွန္ သတင္းမ်ားရရွိမွသာ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့မူဝါဒမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဘဝ အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

သိန္းထြန္း (IR)