News

POST TYPE

TIP

စတိေဂ်ာ့၏ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္
22-Dec-2018Apple ကုမၸဏီကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူ စတိေဂ်ာ့ (Steve Jobs) တစ္ေယာက္လုပ္တိုင္း ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ဆိုသည့္ သေဘာကို ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ သူ႔ေရွ႕မွာ ထူေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လဲၿပိဳေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူအဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရသနည္း။ အေျဖကရွင္းပါသည္။ စတိေဂ်ာ့သည္ အ႐ိုးဆံုး အရွင္းဆံုးကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တီထြင္တတ္သူ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

သူ႔ဦးတည္ခ်က္က အမ်ားႀကီးထုတ္ရန္ မဟုတ္။ သံုးစြဲသူအတြက္ အမ်ားႀကီး အသံုးဝင္ရမည္ဆိုသည့္ စားသံုးသူ ဗဟိုျပဳမႈကို အၿမဲဦးစားေပးသည္။ သူထုတ္လိုက္သည့္ ပစၥည္းကို သံုးစြဲသူတိုင္းက သံုးရတာေကာင္းလိုက္တာဟု ေျပာလိုက္လွ်င္ သူေအာင္ျမင္ၿပီဆိုသည့္ သေဘာတရားကို လက္ကိုင္ထားကာ တီထြင္ေနသူျဖစ္သည္။ သူ၏ တီထြင္မႈမွန္သမွ်သည္ ဖြင့္သံုးလိုက္လွ်င္ အလြယ္ျဖစ္ရမည္။ ေလ့လာလိုက္လွ်င္ နားလည္ရမည္။ သံုးၾကည့္လိုက္လွ်င္ ႀကိဳက္သြားရမည္။

စတိေဂ်ာ့သည္ အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးေလ့ရွိသူမဟုတ္ပါ။ သူကအခ်ိန္ျဖဳန္းၿပီး ေဝ့ဝဲေနရျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း မႀကိဳက္ပါ။ မလိုအပ္ဘဲ လိုက္လုပ္ေနရသည့္ အဆင့္ေတြကိုလည္း သူက မုန္းတီးသူျဖစ္သည္။ လူေတြကို အမ်ားႀကီးေတြး၊ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားရမည္ကိုလည္း သူမႀကိဳက္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔တီထြင္မႈမွန္သမွ်သည္ ႐ိုးစင္းေသာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ အေျခခံကို လက္ကိုင္ထား တီထြင္ေလ့ရွိသည္။ အမွန္ေတာ့ အ႐ိုးဆံုး၊ အရွင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တီထြင္ရျခင္းမွာ အခက္ဆံုးျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

သူက ပိုေရွးလက္ပတ္နာရီ အေကာင္းစားကို ဝတ္ဆင္တတ္သည္။ စတိေဂ်ာ့သည္ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း၊ ပစၥည္းေကာင္းေကာင္း အလြန္ႀကိဳက္သည္။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းဆန္ဆန္ ျပတိုက္ထဲတြင္ ထားရမည့္ ပံုတံုးဒီဇိုင္းတံုးေတြကိုလည္း သူသေဘာက်ေလ့ရွိသည္။ သူ႔နာရီကို သူမ်ားက ႀကိဳက္သည္ဟု ေျပာလွ်င္ ခၽြတ္ေပးခ်င္ ေပးတတ္သည့္ လူစားလည္းျဖစ္သည္။ သူက -

“ခင္ဗ်ား ဒီလို ပံုတံုးတံုးဒီဇိုင္းကို သတိထားမိတာ ဂုဏ္ယူပါတယ္ဗ်ာ”ဟု ေျပာတတ္သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူ႔ကို မေန႔က လက္ေဆာင္ေပးလိုက္သည့္ ပံုတံုးတံုးဒီဇိုင္းနာရီႏွင့္အတူ ျပန္ေတြ႔ေကာင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ သူက အလားတူပံုစံနာရီမ်ိဳးကို ေနာက္တစ္လံုး သိမ္းခ်င္သိမ္းထားတတ္သည္။ ထိုနာရီတန္ေၾကးက ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနတတ္သည္။

ထိုသေဘာတရားကိုၾကည့္ၿပီး သူ႔စိတ္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ သူက ေရွး႐ိုးဆန္ဆန္ ပံုတံုးတံုးပဲႀကိဳက္ခ်င္ ႀကိဳက္မည္။ သို႔ေသာ္ သူသံုးသည့္ပစၥည္းက ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ အၾကမ္းခံ၊ ေရစိမ္ခံျဖစ္ေနရမည္ဆိုသည့္ သေဘာကို သူျမတ္ႏိုးတတ္မွန္း သိသာသည္။ သူက ပစၥည္းတစ္ခုကို စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ စိစစ္ၿပီးမွ လက္ခံသံုးစြဲတတ္သည္။ အလားတူ သူ႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း ျပန္ၾကည့္စရာ မလိုေလာက္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး စိစစ္ထားၿပီး ေသခ်ာမွ ထုတ္ေလ့ရွိျခင္းမွာ သူ႔စတိုင္ျဖစ္သည္။

စတိေဂ်ာ့သည္ အရာရာကို အေသးစိတ္ေလ့လာရျခင္းအား သေဘာက်သူျဖစ္သည္။ သူက ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကို သံုးသူသည္ စဖြင့္လိုက္လွ်င္ ဖြင့္လိုက္ခ်င္း ဘာေတြ႔သင့္သနည္း။ ဘာေတြကို ဖယ္ရွားတတ္သနည္း။ ဘာေတြကိုႀကိဳက္တတ္ ထည့္သြင္းခိုင္းတတ္သနည္း စသည္တို႔ကို ထုတ္လုပ္သည့္ အဖြဲ႔အား တစ္ခ်က္ခ်င္း ေမးေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ -

“တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္သာ ကြန္ပ်ဴတာဝယ္ရင္ ဒါေတြထည့္ခိုင္းမိမွာပဲ” ဆိုသည့္ သူ႔အျမင္ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္သည့္အဖြဲ႔ကို တင္ျပသည္။ 

သူက ပစၥည္းတစ္ခုကို တီထြင္ၿပီးတိုင္း အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ မျပည့္စံုေသးသည္တို႔ကို အေျဖရွာ ဆန္းစစ္ေနတတ္သည္။ သံုးစြဲသူ စိတ္တိုင္းက် မျဖစ္မခ်င္း သူျပင္ဆင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္၏ စစခ်င္းေတြ႔ျမင္ရမည့္ အေနအထားမွသည္ ေဈးကြက္ကိုတင္မည့္ ထုပ္ပိုးပံုစနစ္အထိ သူေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ လိုက္ၾကည့္တတ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေဈးကြက္တြင္ မည္သို႔ေရာင္းေနသနည္း ဆိုသည္ကိုပါ ေလ့လာအကဲျဖတ္ေနတတ္သည္။

အေသးစိတ္ လိုက္ၿပီးစစ္ေဆးျခင္းသည္ စားသံုးသူအတြက္ ဦးစားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ငါသာ သူ႔ေနရာမွာဆိုလွ်င္ ဟူေသာ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ လိုက္ကာ ခံစားေပးျခင္းမွာ Apple ထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို စတိေဂ်ာ့ေခတ္တြင္ ေ႐ႊေခတ္ျဖစ္လာေစရန္ တြန္းပို႔ေပးေနသလိုျဖစ္သည္။ 

သူ႔ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳရသည့္ Mouse ေလးတစ္ခုကအစ သူဂ႐ုစိုက္သည္။ လက္ႏွင့္ အုပ္သံုးလိုက္လွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ေနရမည္ ဆိုရာကအစ ထို Mouse ေလးကို ထုပ္ပိုးၿပီး ပံုးထဲထည့္ပံုကအစ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစိုက္သည္။ သူ႔ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ထုပ္ပိုးသည္မွ စားပြဲခံုေပၚတင္လိုက္သည္အထိ အျခားေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ မတူေစရဆိုေသာ စိတ္ထားမွာ စတိေဂ်ာ့၏ အေျခခံစိတ္ထားလည္း ျဖစ္သည္။ သူက ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ႐ိုးစင္းၿပီး လွပေနရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာဆိုသည္မွာ ပံုဆိုးဆိုး ပံုးႀကီးေတြ ေဘးကေထာင္ၿပီး ႐ႈပ္ေနေအာင္ လုပ္ထားသည္ဆိုျခင္းထက္ ရွင္းေနၿပီး အသံုးအတည့္ဆံုးျဖစ္ေစမည့္ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးကို သူကတီထြင္တတ္သည္။ 

သူ၏ Macintosh ကြန္ပ်ဴတာေတြကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တီထြင္ထုတ္လုပ္လာမႈမ်ားကို သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ အေရာင္၊ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ေနရမည္။ လိုခ်င္စဖြယ္လွပေနရမည္။ ပါဝါခလုတ္ေလး ႏွိပ္လိုက္႐ံုျဖင့္ စသံုးႏိုင္ရမည္ ဆိုေသာအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ထည့္ေပးထားသည့္ သံုးစြဲနည္းအၫႊန္းကို မဖတ္ဘဲႏွင့္ သံုးႏိုင္ေအာင္ သူကထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူ၏ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲနည္း စာအုပ္အၫႊန္းကို ေရးသားထားသည့္ အဂၤလိပ္စာ အဆင့္ကလည္း အထက္တန္းအဆင့္ေလာက္သာျဖစ္သည္။ သူက Manual စာအုပ္ကို ထည့္သာထည့္ေပးသည္ “ၾကည့္စရာမလိုပါဘူးဗ်ာ”ဟု ဆိုတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ႔ကြန္ပ်ဴတာသည္ သံုးစြဲသူမ်ား အလြယ္ဆံုး သံုးစြဲႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သူေကာင္းေကာင္း သိထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

စတိေဂ်ာ့သည္ အ႐ိုးရွင္းဆံုးကိုႀကိဳက္သလို စားသံုးသူအႀကိဳက္ အေသးစိတ္ကို သိျမင္ေအာင္ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္လာရသည္ဟုေျပာလွ်င္ လြန္အံ့မထင္။  

(Ref: Steve Jobs Way iLeadership)