News

POST TYPE

TIP

မာဟြာတန္၏ စီးပြားေရးအျမင္
15-Jun-2018မာ ဟြာတန္ (Ma Huateng) က ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ မေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ Tencent ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူေနသူျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Tencent ကို ထူေထာင္ခဲ့သူ မာဟြာတန္က သမိုင္းတြင္ သူသည္ မွတ္တိုင္တစ္တိုင္ကို စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း “ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္” ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္တစ္ဦးဘဝႏွင့္ နည္းပညာကို ကိုင္စြဲၿပီး ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘီလီယံႂကြယ္အခ်မ္းသာဆံုး ထိပ္တန္း ၁၀ စာရင္းဝင္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည့္ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး၏စကားမွာ မာန္ႏွင့္အား အျပည့္ပါေနသည္။ သူက -

“အေမရိကန္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တစ္ကမၻာလံုးျဖန္႔ၾကက္ၿပီးလုပ္ရတဲ့အထဲမွာ ေဈးကြက္အခက္ဆံုးပါပဲ”ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 

သူက တ႐ုတ္အင္တာနက္ကုမၸဏီတစ္ခုအေနႏွင့္ အေမရိကကို ထိုးေဖာက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကကိုထိုးေဖာက္ရန္ မေအာင္ျမင္ေသးသမွ် သူက ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိထားသည္။ 

“ခုဆိုရင္ မိုးဘိုင္းလ္ဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈဟာ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံေတြထက္ အာရွမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္အင္တာနက္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အေနာက္ထက္ အာရွေဈးကြက္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္” ဟု သူကဆိုသည္။ သူက ထိုးေဖာက္ရခက္သည့္ေနရာမ်ားထက္ ထိုးေဖာက္ရလည္းလြယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေလးေပးၿပီး ေရွ႕ေျပးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိုဘိုင္းလ္အင္တာနက္လုပ္ငန္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွေဈးကြက္ႀကီးသည္ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ အေမရိကတြင္ လႊမ္းမိုးေနသည့္ Facebook ၏ ေဈးကြက္ကို သြားတိုက္ျခင္းထက္၊ သူက အာရွတြင္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ေဈးကြက္တစ္ခုကို ရထားေစရန္ ႀကံေဆာင္ထားျခင္းက ပိုၿပီး စိတ္ခ်ေသခ်ာရလိမ့္မည္ဟု ခံယူထားသူျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ကို လူတိုင္းက ကြန္ပ်ဴတာ PC ေတြႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းထက္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူသံုးစြဲေနျခင္းေၾကာင့္လည္း သူက ေဈးကြက္ကို ဦးတည္ခ်က္အား ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္သာ ပစ္မွတ္ထားရန္ ႀကံေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

“အႀကီးမားဆံုးအခြင့္အလမ္းေတြဟာ လုပ္ငန္းႀကီးေတြကလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ရွိေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အရင္းႏွီးဆံုးလုပ္ငန္းကို ေျပာပါဆိုရင္ အင္တာနက္လုပ္ငန္းပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလုပ္ငန္းအေပၚမွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ႀကီးပြားေအာင္လုပ္ရမွာပဲ။ စာပို႔လုပ္ငန္းနဲ႔ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို Tencent ဆိုၿပီး ထူေထာင္ကာ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ့တာ”

သူေျပာၾကားသည့္စကားမွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါသည္။ မည္သူမဆို မိမိက်င္လည္ကၽြမ္းက်င္သည့္အလုပ္အေပၚတြင္ အာ႐ံုထားၿပီး တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ e-Commerce လုပ္ငန္းႏွင့္ Search Engine လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဈးကြက္အားျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း သူက လုပ္ငန္းကို မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ၏ WeChat ဆိုသည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို သန္း ၃၀၀ အထိ သံုးစြဲသူေပၚလာေအာင္ လုပ္သည္။ အေမရိကတြင္ ႀကိဳးစား၍ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သူက အာရွတြင္ ႀကိဳးစားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေဈးကြက္၏ ထက္ဝက္ခန္႔ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈကိုရခဲ့သည္။

ယေန႔ဆိုလွ်င္ Tencent ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အြန္လိုင္း၊ အင္တာနက္၊ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားကို သံုးစြဲေနသူေပါင္း ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီၿပီးရွိေနသည္။ ဂိမ္း၊ ဘဏ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ေငြေပးေငြယူကိစၥအားလံုးကို Tencent က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္မွာ မာဟြာတန္၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဇြဲေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ 

Tencent တြင္ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ စီနီယာမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား အစည္းအေဝးကို တက္ရသည္။ အသစ္ငွားရမ္းထားသည့္ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။ မာဟြာတန္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ မာတင္ေလာတို႔ တက္ေလ့ရွိသည္။ သံုးနာရီခန္႔ၾကာသည့္ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ေသခ်ာစြာတင္ျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္တတ္သည္။ သူတို႔အစည္းအေဝးၿပီးသြားသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မာ သို႔မဟုတ္ မာတင္တို႔ထံမွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို WeChat ကတစ္ဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးထံ ပို႔ေပးတတ္သည္။ သူတို႔ဘာျဖစ္ခ်င္သည္ကို ေျပာျပၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အားလံုးသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း သိခ်င္မွသိမည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ မိမိဘာျဖစ္ခ်င္သည္ဆိုျခင္းကို အားလံုးသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္နည္းမွာ ထူးျခားသည့္ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

“အင္တာနက္ကုမၸဏီေတြဟာ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ နည္းပညာေခတ္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ လုပ္ငန္းသေဘာတရားေတြကို သတိထားရမယ္။ ေခတ္က ကြန္ပ်ဴတာ မိုဘိုင္းလ္ေခတ္ကို အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေနတာကို သိသင့္တယ္။ မိုဘိုင္းလ္အင္တာနက္က ပိုၿပီးေတာ့ သံုးစြဲႏႈန္းမ်ားေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကံေကာင္းတာက မိုဘိုင္းလ္အင္တာနက္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိုဘိုင္းလ္ပစၥည္းေတြအသံုးျပဳၿပီး အင္တာနက္သံုးေဆာင္ႏိုင္တဲ့အထိ က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ လုပ္ၾကရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တီထြင္သူေတြ၊ သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ပလက္ေဖာင္းေတြနဲ႔ သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးေနသူေတြအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရင္ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

ကြန္ပ်ဴတာေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးမွသည္ အင္တာနက္ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးဆီ ဦးတည္ေနသည္။ မည္သည့္ေခတ္အေနအထားကို အခ်ိဳးအလွည့္ေျပာင္းမည္ဆိုျခင္းကို ခန္႔မွန္းရအလြန္ခက္သည္။ ေျပာင္းလဲေနမႈအေပၚ လူေတြ လိုက္ေျပာင္းၿပီး လိုက္ပါေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူေတြက ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာဟြာတန္ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားသည္။