POST TYPE

TIP

ဂ်က္ ေဘးေဇာ့စ္ (Jeff Bezos) ၏ လုပ္ငန္းအေတြးအေခၚ
02-Jun-2018ကမၻာ့အြန္လိုင္းေဈးသည္ႀကီး ဂ်က္ေဘးေဇာ့စ္က ေဒၚလာဘီလီယံ ၁၀၀ ေလာက္ရေအာင္ မည္သို႔လုပ္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။ သူ႔ေမးခြန္းကို သူ႔စကားမ်ားထဲတြင္ ျပန္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သူက -

“ဘာလုပ္လုပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္ သင့္မွာ အဲဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိေနရမယ္” ဟုဆိုသည္။ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ရေစရန္ ေစာင့္ႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရသည္ကို ေႏွးသြားႏိုင္သည္။ ေစာင့္ရင္း ေနာက္က်သည္ကို သူက မလိုခ်င္။ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရလွ်င္ ေတာ္ၿပီ။ ဆက္လႈပ္ရွားၿပီး က်န္တာကို ဆက္စုေဆာင္းႏိုင္သည္။

“ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္မေနစမ္းပါနဲ႔”

လုပ္ငန္းလုပ္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူမ်ားေတြ ဘာလုပ္ေနၿပီလဲဆိုျခင္းကို သြားၿပီး အာ႐ံုစိုက္တတ္ၾကသည္။ အာ႐ံုစိုက္႐ံုႏွင့္မၿပီး ပံုတူသြားကူးခ်သည္မ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးသည္က သူမ်ားဘာလုပ္ေနသနည္းမဟုတ္။ ကိုယ့္ေဖာက္သည္က ဘာလိုခ်င္သနည္း၊ ဘာေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္နည္းက အေရးႀကီးသည္။ သူက ကိုယ့္ေဖာက္သည္ အႀကိဳက္ကိုလိုက္၊ အႀကိဳက္ကိုေတြး၊ အႀကိဳက္ကိုဝန္ေဆာင္ေပးရန္သာလိုသည္။

“၁၀၀ လွ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ျပန္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ပါ” ဟု သူကဆိုသည္။ လူေတြက အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကသည္။ အၿမဲတမ္းေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အ႐ံႈးေတြက ယူစရာသင္ခန္းစာေတြကမ်ားလွသည္။ Amazon စတင္ထူေထာင္စဥ္က ႏွစ္ႀကိမ္မွ် က်ဆံုးရန္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ တတိယအႀကိမ္တြင္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ျဖစ္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားစရာမလို။ သို႔ေသာ္ သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားႀကီး ယူရန္ေတာ့လိုသည္။ 

ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုဆိုသည္မွာ အၿမဲသတ္မွတ္၍မရႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကလည္း အၿမဲေအာင္ျမင္ေနမည္ဟု ယူဆထား၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သူမ်ားေတြ ဘာကို သေဘာက်သည္၊ ဘာကိုလိုခ်င္ေနသည္ဆိုျခင္းကို နားမလည္လွ်င္၊ ေဈးကြက္တြင္ အမ်ားႀကိဳက္သည္ကို မတီထြင္ႏိုင္လွ်င္ က်ဆံုးသြားမည္သာျဖစ္သည္။ Amazon အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနရသနည္း။ မျပတ္တီထြင္သည္၊ ေခတ္ႏွင့္ညီေအာင္ ႀကံေဆာင္သည္၊ ေဖာက္သည္အႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ေဘးေဇာ့စ္က တိုးတက္မႈကို လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသတ္မိေစနဲ႔ဟု အၿမဲသတိေပးသည္။ သူက တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အားေပးသည္။ တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္လုပ္ကိုင္ရမည့္ေနရာတြင္ ထိုတိုးတက္မႈကို သတ္ေနသည္မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႀကီးေတြျဖစ္သည္။ စာအုပ္ႀကီးေတြအတိုင္း လိုက္လုပ္ေနျခင္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးသြားျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစသင့္ဟု သူက သတိေပးသည္။

သူသည္ အစဥ္အလာကို သိပ္မႀကိဳက္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အစဥ္အလာဆိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံေတြက ခြဲထြက္သင့္ခြဲထြက္သည္။ ထိုးေဖာက္ထြက္သင့္ ထြက္ပစ္လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Amazon ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Amazon ၏ လုပ္ကြက္တစ္ကြက္ကို သူေထာက္ျပသည္။ ေျခအိတ္ေဈးကြက္သည္ လက္လီဆိုင္မ်ားအေပၚ အားကိုးၿပီး က်ဆံုးေနသည္။ ေရာင္းမသြက္သည့္ပစၥည္းကို ေဘးေဇာ့စ္က ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚကို တင္လိုက္သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်လိုက္ရာေပါက္သြားၿပီ ေဒၚလာသန္းခ်ီရခဲ့သည္။ သူက ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း၏ ရလဒ္ကို ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ ေျမာင္းထဲပစ္လိုက္ပါ” ဟု သူကေျပာခဲ့သည္။ သူဆိုလိုခ်င္သည္က လုပ္ငန္းသစ္ ထူေထာင္စ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မွန္မွန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ခ်တတ္ရန္လိုသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကို သြားက်င့္သံုးလိုက္လွ်င္ ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ေတာ့။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သူကေထာက္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္လွ်င္ ေၾကာက္စိတ္သည္ အဆိုးဆံုးျဖစ္သည္။ ေၾကာက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးသြားလိမ့္မည္။ သူက အမွားကို ျပင္ရင္းႏွင့္ အမွန္ကို ေရာက္သြားႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးခိုင္းသည္။ လုပ္ရင္း အမွားနည္းသြားမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ မလုပ္မီ ေတြးေၾကာက္ေနျခင္းက ဘာမွမလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဟုဆိုလိုသည္။ 

“ဆံုး႐ံႈးမႈမွန္သမွ်ဟာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အႀကီးဆံုးေအာင္ျမင္မႈဆီကို ေရွး႐ႈေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ငါ႐ံႈးသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ငါအေကာင္းဆံုး မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရသလဲ။ အေျဖကိုရွာၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆက္လုပ္ဖို႔ပဲ။ အမွားက သင္ခန္းစာယူႏိုင္ရမယ္” ဟုသူကဆိုသည္။

“ေရရွည္ကိုၾကည့္” ဟု သူကဆိုသည္။ ဘာကိုဆံုးျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ ျပတ္သားဖို႔သည္။ တစ္ခုခုကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေတာ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း ေရတိုကိုမၾကည့္သင့္။ ေရရွည္ကိုၾကည့္ၿပီးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္သာျဖစ္သည္။ ေရရွည္လုပ္ရင္း ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္။

Amazon တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆက္ဆံသည္ပံုစံမွာ ခ်ီးက်ဴးသလို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်စရာရွိလွ်င္လည္း ေျပာပစ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးေသာစနစ္ကို လက္ကိုင္က်င့္သံုးရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ေသာ္လည္း သူတို႔ကရေအာင္ က်င့္သံုးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၿပိဳင္ခိုင္းၿပီး တီထြင္ခ်င္ေအာင္ လုပ္ခိုင္းတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ Amazon တြင္ ေဘးေဇာ့စ္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ထိုသို႔ မလုပ္ခိုင္း။ သူက လူေတာ္ကို မလိုခ်င္၊ လူေကာင္းကိုပဲ လိုခ်င္သည္။ လူေကာင္းကို ပံုသြင္း၍ ရေကာင္းရႏိုင္သည္။ လူေတာ္ဆိုသူေတြကို သူက သိပ္မယံုၾကည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက လူေကာင္းေတြကိုသာ ေမြးေလ့ရွိသူျဖစ္သည္။

သူ႔ခံယူခ်က္က ရွင္းသည္။ ကုမၸဏီသို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ကို အလြန္ေလးစား တန္ဖိုးထားသည္။ သူ႔ေဖာက္သည္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသည္။ Amazon ရပ္တည္ၿပီး သူခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခဲ့ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလ့လာလိုက္သည့္အခါ အလုပ္ႏွင့္ ေဖာက္သည္အေပၚ ေလးစားတန္ဖိုးထားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို သြားေတြ႔ရသည္။