POST TYPE

TIP

ဝါရင္ ဘတ္ဖစ္ (Warren Buffett) ၏ ေအာင္ျမင္ေရး
26-May-2018ဝါရင္ ဘတ္ဖစ္သည္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အသက္ ၈၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဘတ္ဖစ္သည္ BerkshireYathaway ၏ CEO ရာထူးကို ယူထားသူျဖစ္သလို သူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းကလည္း ေဒၚလာ ၈၇ ဘီလီယံတန္ေၾကးရွိေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီ။ သူသည္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ကတည္းက မီလီယံနာသူေဌးေလးဘြဲ႔ကို ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

လူတိုင္း သူ႔ကိုအားက်သည္။ သူ႔လိုခ်မ္းသာခ်င္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကို ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ေစရန္ မည္သို႔လုပ္မည္နည္းဟု ေမးတိုင္း သူျပန္ေျပာေလ့ရွိသည္မွာ “ျမတ္မည္ထင္ၿပီး မျမႇဳပ္ႏွံမိေစႏွင့္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ျပန္ေရာင္းလွ်င္ ျမတ္မည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေတြကို မဝယ္သင့္ဟု သူကဆိုသည္။ သူက ေရရွည္စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ရမည့္ အက်ိဳးရွိေသာ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ေစခ်င္သည္။ 

သူ႔ဘဝတြင္ သူနားလည္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ သူႀကိဳက္ေသာ ကုမၸဏီ၏ စေတာ့ရွယ္ယာေတြကိုသာ သူဝယ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူက တြက္ၿပီးမွဝယ္သည္။ ေရရွည္ကို ၾကည့္သည္။ ေရတို အျမတ္ျပန္ရလွ်င္ ေရာင္းမည္ဟု မည္သည့္အခါမွ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဝယ္ေလ့မရွိေပ။ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုသည္မွာ ခုန္တက္သြားလိမ့္မည္ဆိုသည့္ဗ်ဴဟာကို သူကလက္မခံသူျဖစ္သည္။ 

ဘတ္ဖစ္က တစ္ခုခုကို ေန႔တိုင္းေလ့လာရန္ အႀကံျပဳသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုခုသည္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေရာက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ ကိုယ့္ထံတြင္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိရမည္။ ဘာကိုေလ့လာလာ မာန္မာနမရွိ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ေနထိုင္ရန္လည္း သူက အႀကံေပးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္သူက မည္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ကိုမေျပာ။ လုပ္ငန္းတိုင္းကို ပံုေသသတ္မွတ္ၿပီး ေျပာ၍မရ။ ေနရာတကာ သူ႔ဗ်ဴဟာႏွင့္သူ ရွိေနသည္သာျဖစ္သည္။ 

သူသည္ မနက္တိုင္း သတင္းစာဖတ္သည္၊ ေန႔တိုင္း စာအုပ္ေတြဖတ္သည္။ သူ႔အတြက္ ေန႔တိုင္း သင္ယူျခင္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။ 

“စာဖတ္ေတာ့ ဗဟုသုတႂကြယ္တာေပါ့။ စာဖတ္ေတာ့ ၾကာၾကာမတ္ႏိုင္သေပါ့”ဟု သူကဆိုသည္။

သူ႔လက္ထက္တြင္ BerkshireYathaway ကုမၸဏီသည္ ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ တန္ဖိုးမ်ား ထိုးက်သြားခဲ့ဖူးသည္။ ျပႆနာက ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမိေသာေၾကာင့္ဟု သူကဆိုသည္။ အကယ္၍ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမည္ဆိုလွ်င္ သူက ဘာမွစိုးရိမ္ေနစရာ ရွိမည္မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ကိုယ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားသည္ဆိုေသာ္ ကိုယ့္ေငြႏွင့္ကိုယ္ဆိုလွ်င္ ႐ံႈးေပ်ာ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူတစ္ဦးသည္ ကိုယ့္တြင္ ေငြပိုေငြလွ်ံရွိရမည္၊ အေႂကြးမရွိရ။ သူ႔တြင္ ေသာကမရွိလွ်င္ အ႐ံႈးအျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာရွာလည္း ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုဟု သူကခံယူထားသူျဖစ္သည္။ 

ဘတ္ဖစ္က ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ေျပာဖူးသည္။ “ကိုယ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ဘာနဲ႔မွ အစားမထိုးႏိုင္ဘူး။ လူေတြကို ဆက္ဆံရာမွာ စီးပြားေရးအသိနဲ႔ ေကာင္းစြာဆက္ဆံႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစား” ဟုဆိုသည္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို အေလးထားခိုင္းသည္။ ကိုယ္ေပါင္းသင္းခဲ့သူမ်ား မိတ္ေဆြမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သူက သေဘာေပါက္ထားေစခ်င္သည္။ 

“မေန႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ ဒီေန႔ အက်ိဳးအျမတ္မရွိႏိုင္ပါ” ဘတ္ဖစ္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္က ေရးခဲ့သည့္ စာေလးျဖစ္သည္။ သူက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ အတိတ္က ဘာျဖစ္လို႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲဆိုသည့္ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုမေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မ်ားကို ေတြးၿပီးေၾကာက္ ေနရန္မဟုတ္။ အ႐ံႈးမ်ားက ဘာလုပ္ရမည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ဟု ခံယူထားသည္။ 

ဘတ္ဖစ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ေရတိုကိုမၾကည့္၊ ေရရွည္ကိုၾကည့္သည္။ သူက သူမ်ားကိုလည္း သိပ္မယံုရန္ ေျပာတတ္သည္။ ခ်မ္းသာသူေတြက အက်ိဳးအျမတ္ရလိုသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ၾကသည္။ ထိုသို႔လုပ္ရာတြင္ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ႏွင့္မေတြး။ စီးပြားေရးအႀကံေပးဆိုသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ေတြးခိုင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတတ္သည္ကို သူကျဖဳန္းတီးမႈတစ္ခုဟုျမင္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္က သူေျပာဖူးသည့္ စကားေလးတစ္ခြန္းကလည္း မွတ္သားစရာေကာင္းသည္။ “ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေလာဘႀကီးသူေတြကို ေၾကာက္ရမည္” ျဖစ္သည္။ သူက ေဈးေတြကို အနိမ့္ႏွင့္လိုက္ဝယ္ၿပီး အျမင့္ႏွင့္ ျပန္ေရာင္းျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူက အမ်ားအႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ျခင္းကို အားမေပး။ အမ်ားအႀကံႏွင့္ လိုက္ၿပီးလုပ္ေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္ဦးေႏွာက္ မရွိသူမ်ိဳးကို သူကဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဘတ္ဖစ္၏ ဗ်ဴဟာက ရွင္းသည္။ စေတာ့ရွယ္ယာေတြကို ေဈးတက္လွ်င္ ေရာင္းမည္ျဖစ္သည္။ သူက ဝယ္ထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ားသည္ ကုပ္တြယ္ထားရန္မဟုတ္ဟု ခံယူသည္။ လူေတြက ရွယ္ယာေတြကို ေဈးတက္ႏိုးျဖင့္ ထိန္းထားခ်င္သည္။ သူက ထိုအေတြးမ်ိဳးကို အားမေပး။ သူ႔အေတြးက ေဈးတက္လွ်င္ ေရာင္းမည္သာျဖစ္သည္။ 

သူ႔နည္းကရွင္းသည္။ အ႐ံႈးေပၚသြားလွ်င္ ေထမိေအာင္ ျပန္လုပ္ရန္သာျဖစ္သည္။ သူငယ္စဥ္ကတည္းက တစ္ႀကိမ္႐ံႈးလွ်င္ ႏွစ္ဆျပန္ရေအာင္လုပ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ခ်မ္းသာလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တြင္းထဲက ကုပ္ထြက္သလိုျဖစ္ေနေသာ္လည္း တြင္းနက္ထဲကို ျပန္ျပဳတ္က်သြားသလို ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း သူက သတိေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက အနာဂတ္ကို ေကာင္းစြာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ အ႐ံႈးကိုပိုင္းၿပီး ျဖတ္သင့္ကျဖတ္ခဲ့ရမည္ဟုဆိုသည္။ 

ဘတ္ဖစ္သည္ သူမ်ားခ်မ္းသာသည္ကို သိပ္ဂ႐ုမစိုက္သူျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာျခင္းက ေကာင္းသည္မွန္ေသာ္လည္း ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာသည္ဆိုျခင္းက ျပႆနာမဟုတ္။ သူက ေက်ာင္းသားေတြကို ေျပာေလ့ရွိသည့္ စကားတစ္ခြန္းမွာ -

“မင္းတို႔ကိုယ့္ကိုယ္လည္းခ်စ္၊ ကိုယ္ကလည္း ခ်စ္ရမယ့္သူေတြ ရွိလာရင္ ငါ့အ႐ြယ္ေလာက္မွာ ေအာင္ျမင္လာလိမ့္မယ္” ဟုဆိုသည္။ သူေျပာခ်င္သည္က ခ်မ္းသာသူေတြကို မရွာပါႏွင့္ ကိုယ့္ကို ကူညီႏိုင္မည့္သူကို ရွာၾကည့္ပါဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာတာ အလကား၊ ခ်မ္းသာေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္တာမွ အေကာင္းစားဟုလည္း သူက လက္ခံထားသူျဖစ္သည္။