POST TYPE

TIP

ဂ်က္မာ (Jack Ma) ၏ ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
19-May-2018Alibaba Group ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးကို ထူေထာင္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အေအာင္ျမင္ဆံုးသူေဌးႀကီး ဂ်က္မာသည္ တစ္ခ်ိန္က ဧည့္လမ္းၫႊန္၊ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို သံုးႀကိမ္ျပန္ေျဖခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူ႔ငယ္စဥ္ဘဝက အလြန္ၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ Alibaba အုပ္စုႀကီးကို ထူေထာင္ထားသည့္ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ႂကြယ္ဝေနေသာ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုးေသာ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီးသာမက၊ ခ်စ္စရာအေကာင္းဆံုး စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္လည္း နာမည္ေကာင္းရထားသူျဖစ္သည္။

သူေဌးမ်ားအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းေတြက ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ငယ္စဥ္ဘဝ မည္သို႔ ႐ုန္းကန္ၿပီး ဘဝကိုတည္ေဆာက္ကာ သူေဌးဘဝေရာက္လာရသနည္းဆိုျခင္းကို လူေတြက ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ e-Commerce လုပ္ငန္းစုႀကီးတြင္ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာႀကီးတစ္ဆူျဖစ္လာရေသာ ဂ်က္မာအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရးအတြက္ သင္ခန္းစာယူစရာေတြမ်ားလွသည္။ သူ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္လာရသနည္း။

အခြင့္အေရးကို ဆင္ေျခမေပး

လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔က ဂ်က္မာေျပာဖူးသည္။ ယေန႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ သူက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္လွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေအာင္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ရမည္။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က ဘာေတြလိုအပ္ေနသနည္း၊ ဘာေတြေျပာေနသနည္းကို နားေထာင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဘာကို တီထြင္လွ်င္ ေကာင္းမည္နည္းဆိုျခင္းကို ႀကံေဆာင္႐ံုသာျဖစ္သည္ဟု သူကဆိုသည္။ 

ဂ်က္မာသည္ Alibaba ကိုထူေထာင္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထူေထာင္ခဲ့ရသနည္းဆိုေသာ္ အင္တာနက္ထဲတြင္ ဘီယာဆိုသည့္ စာလံုးကိုရွာလိုက္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္သည့္ ဘီယာမ်ားကို မေတြ႔ရ။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ထုတ္ဘီယာမ်ားကို အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္လွ်င္ဆိုသည့္ စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္သည္။ သူ႔စိတ္ကူးက ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကိုပါ ထိုးတက္သြားေစခဲ့သည္။

အနာဂတ္ကိုႀကိဳျမင္

သူက ေနာက္တစ္ဆင့္နည္းပညာကို ႀကိဳတြက္ေလ့ရွိသည္။ အနာဂတ္နည္းပညာသည္ AI (Artificial Intelligence) ေခၚ ဉာဏ္ရည္တုလိုင္းကို ကူးေျပာင္းေတာ့မည့္ကို သူေကာင္းစြာျမင္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ -

“လိႈင္းလံုးအသစ္တစ္လံုးကေတာ့ လာေနၿပီ။ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ျပဳတ္ကုန္ဦးမယ္” ဟု သူက နိမိတ္ႀကိဳဖတ္ထားသည္။ AI နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားေနရာတြင္ စက္ေတြကို အစားထိုးၾကလိမ့္မည္။ ကမၻာတြင္ ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံု ျဖစ္သြားေစႏိုင္မည့္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ မၾကာမီေရာက္လာေတာ့မည္။ လူသားေတြ မလုပ္ႏိုင္သည့္ အလုပ္မွန္သမွ်ကို စက္႐ုပ္ေတြက လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားေတြအတြက္ လုပ္စရာမက်န္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္စားၾကမည္နည္း။ စက္႐ုပ္တီထြင္သူႏွင့္ စက္႐ုပ္ျပင္ဆင္သူ၊ စက္႐ုပ္ကိုလႈပ္ရွားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူေတြ အနာဂတ္တြင္ အမ်ားႀကီးလိုသည္။

ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ အခိုင္အမာျပဳ

တ႐ုတ္စြန္႔ဦး လုပ္ငန္းရွင္ဂ်က္မာသည္ သူေရာင္းလိုက္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုကို စားသံုးသူက မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္၊ သူ႔ဝန္ထမ္းေတြက သူ႔အေပၚ မည္သို႔ထင္ျမင္သည္တို႔ကို အၿမဲေလ့လာေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လူေတြဘာေျပာေနသလဲကို စံုစမ္းေနရျခင္းက သူ႔စီးပြားေရး ျဖစ္သည္။ လူေတြထံက ေျပာသံကို သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး မည္သို႔စီစဥ္ထုတ္လုပ္မည္၊ လူေတြ လိုအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဆိုျခင္းကို အၿမဲေလ့လာေနရန္ သူက တိုက္တြန္းတတ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကိုယ္ထုတ္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ မ်ားမ်ားေရာက္ရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ေၾကာ္ျငာရန္လည္း သူကတိုက္တြန္းတတ္သည္။ လူသိမ်ားျခင္းႏွင့္ လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္ျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚရွိ share, like, comment, status မ်ားက ကိုယ္ဘာဆိုသည္ကို ေျပာေနသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏိုင္ရမည္။

ၿပိဳင္ရမည္ကို မေၾကာက္ပါႏွင့္

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ၿပိဳင္ဘက္က ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး ေၾကာက္ကိုမေၾကာက္ဘူး” ဟု ဂ်က္မာက ေျပာတတ္သည္။ သူငယ္စဥ္ကတည္းက ေက်ာင္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရန္ျဖစ္ဖူးသည္။ ထိုအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သူကအေျခခံၿပီး ဘယ္ေလာက္အေကာင္ႀကီးႀကီး ေၾကာက္စရာမလိုဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ေမြးကာ ၿပိဳင္ဆိုင္ခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းေတြႏွင့္ လုပ္ငန္းစမေထာင္ပါႏွင့္

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစပ္တူလုပ္ရန္ သူမ်ားေတြကေျပာေနခ်ိန္တြင္ ဂ်က္မာကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြႏွင့္ လုပ္ငန္းကို စတင္မထူေထာင္ရန္ ေျပာသည္။ သူက လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ ရွယ္ယာထည့္ၿပီး မေျပာရဲမဆိုရဲျဖစ္မည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို မလိုခ်င္။ ကိုယ့္ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး ျဖစ္ေစသည့္ တြဲေခၚသြားရမည့္ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း မလိုခ်င္။ သူႏွင့္ အျမင္တူၿပီး ဒိုးတူေပါင္ဖက္ ဇြဲျဖင့္လိုက္ပါလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူကိုသာ လိုခ်င္သည္။ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းဆိုသူမ်ားထဲတြင္ ထိုသူေတြက ရွားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူက အားမကိုးရလွ်င္ ေရွာင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ဇြဲမေလွ်ာ့ႏွင့္

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ မျဖစ္ပါဘူးဟု ေျပာသူက ၂၃ ဦး ခန္႔ရွိႏိုင္သည္။ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္း ၂၄ ေယာက္ရွိသည္။ အင္တာနက္ေပၚကတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ၾကရေအာင္ဟု သူက ေျပာသည့္အခါတြင္ ၂၃ ဦးက မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဟု ကန္႔ကြက္သည္ကို အေတြ႔အႀကံဳအရသူက ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

  • VIA