POST TYPE

TIP

စတိေဂ်ာ့စ္ (Steve Jobs) ေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား
05-May-2018Apple ဆိုသည့္ ပန္းသီးကိုက္ထားပံုေလးႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လူတိုင္းသိၾကသလို စိတ္ဝင္စားမႈလည္း ရွိၾကသည္။ Apple ကို စတိေဂ်ာ့စ္ဆိုသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးက ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ကားဂိုေဒါင္တစ္ခုထဲတြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္ၿပီး ခ်မ္းသာလာေအာင္ သူေလွ်ာက္ခဲ့ရသည့္လမ္းမွာ ယေန႔ေခတ္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ားအတြက္ အတုယူဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ စတိေဂ်ာ့စ္ အဘယ္ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ရသနည္း။

ေအာင္ျမင္မႈ၏ အစႏွင့္အဆံုးသည္ ဇြဲလံု႔လအေပၚတြင္ အေျခခံသည္

စတိေဂ်ာ့စ္ ေအာင္ျမင္ရသည့္အဓိကအေၾကာင္းမွာ ဆံုး႐ံႈးမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူက ဆံုး႐ံႈးတိုင္း စိတ္ကူးသစ္တစ္ခုအတြက္ လမ္းစျဖစ္သည္ဟု ခံယူၿပီး ဆက္ႀကိဳးစားသည္။ သူထူေထာင္ခဲ့သည့္ Apple ကုမၸဏီက သူ႔ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္ထုတ္လိုက္သည္။ လအနည္းငယ္အတြင္း သူက Pixar ဆိုသည့္ ကုမၸဏီကို ထူေထာင္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ NeXT ကိုထပ္ၿပီး ထူေထာင္သည္။ NeXT သည္လည္း မေအာင္ျမင္။ သို႔ေသာ္ သူစိတ္ဓာတ္မက်။ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ သူက “ေအာင္ျမင္တဲ့ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းမွာ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔မႀကိဳးစားဘဲ ေအာင္ျမင္လာသူေတြ တစ္ဦးမွမရွိဘူး” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 

ကိုယ့္ေဈးကြက္ကို ကိုယ္ထူေထာင္ပါ

စတိေဂ်ာ့စ္သည္ ေဈးကြက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆို႐ိုးစကားမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို သိပ္ၿပီး အေလးထားသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ေပ။ သူက ေဈးကြက္သုေတသနဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားတစ္ခြန္းေျပာဖူးသည္။ “စားသံုးသူေတြဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မတီထြင္မခ်င္း သူတို႔ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ သိၾကတာမဟုတ္ဘူး”ဟု ဆိုဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတီထြင္သမွ် ပစၥည္းတိုင္းမွာ ထုတ္လိုက္လွ်င္ လူတိုင္းလိုလို မက္ေမာစရာျဖစ္သြားၿပီး ေဈးကြက္တြင္လည္း ေပါက္သြားသည္က မ်ားသည္။ သူက စားသံုးသူႀကိဳက္ႏိုင္မည့္အရာကိုထုတ္ၿပီး ေဈးကြက္က သူ႔ထံလိုက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ေဈးကြက္တြင္ MP3 player ေတြ ေခတ္စားေနခ်ိန္တြင္ iPod ကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ထုတ္ၿပီး ေပါက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

သူ တီထြင္ထုတ္လုပ္လိုက္သမွ်မွာ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေနတတ္သည္ကမ်ားသည္။ သူ႔စိတ္ကူးက လိုအပ္ခ်က္ကို အၿမဲတီထြင္ေနသည္။ သူတီထြင္လိုက္သည့္အရာမ်ားသည္ သူပထမဆံုးလုပ္ခဲ့သည့္ အားထုတ္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားမဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ သူ႔တီထြင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ နည္းပညာေလာကတြင္ သူသာစြန္႔ဦးတီထြင္ခဲ့သူအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ iPad သည္ သူ႔စိတ္ကူးမဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေလာက္က GridPad ဆိုသည့္ တက္ဘလက္ကို စိတ္ကူးသူေတြ လုပ္ၾကည့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မေပါက္။ စတိေဂ်ာ့စ္ ထလုပ္လိုက္သည့္အခါမွ iPad ဆိုသည့္ တက္ဘလက္ေတြက ကမၻာေက်ာ္သြားခဲ့ရသည္။ သူက သူ႔ေဈးကြက္ကို ရေအာင္ ကိုယ္တိုင္ေဖာက္ႏိုင္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ထူးခၽြန္ပါ

Apple ထုတ္သမွ် ပစၥည္းတိုင္းသည္ ေဈးကြက္သာမက သံုးစြဲသူေတြပါ ေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြက သူ႔ေနာက္ကိုလိုက္ၿပီး ဆင္တူယိုးမွားေတြ ထုတ္ရသည္သာျဖစ္သည္။ သူက ေဈးကြက္ကို ဦးေအာင္သိမ္းသည္။ သူမ်ားေတြက လက္ဦးမႈရယူထားလည္း သူက Apple ဆိုသည့္ ပစၥည္းကို ယံုၾကည္မႈ၊ ခိုင္မာမႈရေအာင္ လုပ္တတ္သည္။ သူလုပ္သမွ် ထူးခၽြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္မွာ မတြန္႔ဆုတ္တတ္သည့္စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 

သူ႔အတြက္ ဒီဇိုင္းသာမက အသံုးတည့္မႈကလည္း အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တီထြင္လွ်င္ အေသးစိတ္ ဂ႐ုစိုက္သည္။ သူက သူ႔အျမင္တစ္ခုတည္းဘက္က မၾကည့္။ အျခားအင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္းဆိုသည့္ ႐ႈေထာင့္ဘက္က ၾကည့္တတ္သည္။ သူ႔စိတ္ထားက ျမင္ရသည့္ ျပင္ပအသြင္အျပင္သာမက မျမင္ရသည့္ အတြင္းပိုင္းပစၥည္းအထိ ခံစားႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ 

ကိုယ့္ဩဇာႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာကို ထူေထာင္ပါ

သူက ေဈးကြက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဩဇာကို အလြန္တန္ဖိုးထားသည္။ ေဈးကြက္ကို ေခါင္းေဆာင္လိုလွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဩဇာရွိေအာင္ ထူေထာင္ရမည္ဟု သူကျမင္သည္။ စတိေဂ်ာ့စ္သည္ Apple ကုမၸဏီကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ေရာက္လာရသည္။ သူ႔ေၾကာင့္ Apple က ျပန္လည္ေထာင္မတ္လာရၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုဆိုသည့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ သူက Apple ဆိုသည့္ တံဆိပ္ေလးကို ေနရာတစ္ခုရေစရန္ ပင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

႐ိုးရွင္းမႈကိုေရာင္းခ်ပါ

႐ိုးရွင္းျခင္းသည္ စတိေဂ်ာ့စ္၏ လက္ကိုင္မူဝါဒျဖစ္သည္။ Apple က ထုတ္သမွ် ပစၥည္းတိုင္းသည္ အလြယ္ကူဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို ဦးတည္ထားသည္။ သူက ခက္ခဲစြာ အသံုးျပဳရျခင္းကို မႀကိဳက္။ သူထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းတိုင္းသည္ လြယ္ကူေရး ပထမျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြႏွင့္ သေဘာတရားခ်င္းတူလွ်င္ပင္ သူ႔ပစၥည္းေတြက သံုးရပိုလြယ္ေအာင္ လုပ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ လူပိုႀကိဳက္ၾကသည္။ သူက လူတို႔သည္ ႐ိုးရွင္းစြာ သံုးႏိုင္လွ်င္ ေဈးမေၾကာက္ဆိုသည့္ သေဘာတရားကိုလည္း ေကာင္းစြာေက်ညက္ထားသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လူေတာ္ေတြထားပါ

စတိေဂ်ာ့စ္ ေအာင္ျမင္ရျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ သူ႔ဝန္းက်င္၌ ေအာင္ျမင္သည့္ပညာရွင္ေတြကို ထားျခင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားတစ္ခုကိုလည္း သြားေတြ႔ရသည္။ သူက သူသေဘာက်သူေတြႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကိုဖြဲ႔ၿပီး သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ပစၥည္းမ်ားကို တီထြင္တတ္သည္။ သူက အေတာ္ဆံုးသူေတြကသာ အေကာင္းဆံုး စိတ္ကူးေတြရွိၿပီး သူ႔ကို အမ်ားဆံုး အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူက တင္မ္ကြတ္ကို ေမြးထားႏိုင္ခဲ့သည္။ သူအျငိမ္းစား ယူလိုက္ခ်ိန္တြင္ တင္မ္ကြတ္ကို သူ႔ေနရာ လႊဲေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူက ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတြက္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ သူ႔အနာဂတ္ကိုလည္း သိထားသျဖင့္ Apple ကို ဆက္ထိန္းႏိုင္မည့္ သူ႔အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံႏိုင္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္မွာ သူ႔အေျမာ္အျမင္ေကာင္းမႈသာျဖစ္သည္။