POST TYPE

TIP

ဘီလ္ဂိတ္စ္ (Bill Gates) ၏ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းၫႊန္
28-Apr-2018



ကမၻာေက်ာ္သူေဌးႀကီး ဘီလ္ဂိတ္စ္ (Bill Gates) ၏ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အဓိကအခ်က္ ၁၇ ခ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၁။ တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာေစာစလိုက္ပါ
၂။ အေဖာ္အေပါင္းႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ပါ
၃။ အထက္တန္းေက်ာင္းကထြက္ထြက္ခ်င္း တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၀ မရွာႏိုင္ပါ
၄။ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းရွင္ (Boss) ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ
၅။ မွားလွ်င္ မညည္းပါႏွင့္၊ အမွားကို သင္ခန္းစာယူပါ
၆။ ကတိေပးၿပီး ကတိကိုတည္ေအာင္လုပ္ပါ
၇။ ဘဝဆိုသည္မွာ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းႀကီးပါ။ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ဆိုသည္မွာ ဘဝမဟုတ္ပါ
၈။ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားၿပီး အေတာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ
၉။ တီဗီဆိုသည္မွာ တကယ့္ဘဝတစ္ခု မဟုတ္ပါ
၁၀။ ဘဝဆိုသည္မွာ ထင္သေလာက္မွ်တမည္မဟုတ္ပါ၊ အသားက်ေအာင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ
၁၁။ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ အသင့္ျပင္ထားပါ
၁၂။ ေအာင္ျမင္ဖို႔ မလ်င္မလိုပါႏွင့္
၁၃။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးပါ
၁၄။ အၿမဲႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ
၁၅။ အေကာင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ စာဖတ္ျခင္းကို ျမတ္ႏိုးပါ
၁၆။ အ႐ံႈးကို လက္ခံလိုက္ပါ၊ ဆက္ႀကိဳးစားပါ
၁၇။ ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈကို အမ်ားႏွင့္မွ်ေဝခံစားပါ

ဘီလ္ဂိတ္စ္တစ္ေယာက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ခ်ိန္၌ အသက္ ၁၃ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ငယ္ေသးသည္ဆိုၿပီး ေတြးေန၊ တားေနရန္မသင့္။ ေစာေစာစႏိုင္လွ်င္ ေစာေစာသူေဌးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ အသက္ႀကီးမွ၊ ဘြဲ႔ရမွ စသည္ျဖင့္ တြက္ဆေနလွ်င္ အခြင့္အေရးေတြက ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္မရ။ ရသည့္အခ်ိန္ကို အေသဖမ္းဆုပ္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘီလ္ဂိတ္စ္၏ အတုယူထိုက္ေသာ နည္းတစ္ခုမွာ အလုပ္ကို အေပါင္းအေဖာ္ႏွင့္လုပ္ကိုင္တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူက သူႏွင့္တြဲရမည့္သူေတြကိုတြဲသည္။ သူတို႔ထံက နည္းေကာင္းေတြယူသည္။ သူေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ တစ္ဦးတည္း အႀကံဉာဏ္မ်ားထက္ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား ေကာင္းေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရမည္၊ ခ်က္ခ်င္းႀကီးရာထူးႀကီးႀကီးပိုင္မည္၊ လစာေဒၚလာ ၆၀၀၀၀ ေလာက္ရမည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းမွာ လက္ေတြ႔ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ အထက္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္တြင္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ။ ပညာေတြဘယ္ေလာက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမရွိလွ်င္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုတြင္ CEO ရာထူးေလာက္ လိုခ်င္လွ်င္ထိုရာထူးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းရွိေစရန္ ဦးစြာႀကိဳးပမ္းႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ကိုယ့္အိပ္မက္ကို ကိုယ္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အျခားသူတစ္ေယာက္က သူ႔အိပ္မက္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားလိမ့္မယ္”ဟု ဂိတ္စ္ကဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားခိုင္းသည္။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ခိုင္းသည္။

လူညံ့ေတြက အမွားတစ္ခုခုလုပ္မိလွ်င္ သူမ်ားကို အျပစ္ဖို႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိၾကသည္။ ကိုယ္လုပ္သည့္အမွားသည္ မည္သူ႔ကို အျပစ္ဖို႔သည္ဆိုေစ ကိုယ့္အမွားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွားကို အျပစ္တင္ေနမည့္အစား အမွားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သင့္သည္။

“႐ုပ္ျမင္သံၾကားဆိုတာ တကယ့္ဘဝမွန္ မဟုတ္ဘူး။ တကယ့္ဘဝအမွန္က ေကာ္ဖီဆိုင္ထဲကထြက္ၿပီး အလုပ္သြားလုပ္တာပဲ” ဟု သူကဆိုသည္။ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တီဗီဇာတ္လမ္းေတြ ထိုင္ၾကည့္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေအာင္ျမင္လိုသူသည္ တကယ့္ေလာကထဲကိုဝင္ၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရန္သာျဖစ္သည္။

ေလာကႀကီးတြင္ အၿမဲတမ္း တရားမွ်တမႈဆိုသည္မွာ မရွိႏိုင္ပါ။ ဆင္းရဲသည့္သူက ဆင္းရဲၿပီး ခ်မ္းသာသူေတြက ထားစရာေနရာမရွိေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာေနႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ့္အျမင္ႏွင့္မွတ္ခ်က္ခ်ၿပီး စိတ္ပ်က္ေနရန္ မဟုတ္။ အခက္အခဲသည္ ဘဝအတြက္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ရန္ လိုသည္။ အခက္အခဲမ်ားကို စိန္ေခၚၿပီး ေရွ႕ဆက္တိုးႏိုင္သူမ်ားအတြက္သာ အခြင့္အလမ္းရွိသည္ကို မေမ့သင့္ပါ။ 

“စီးပြားေရးဆိုတာ ပိုက္ဆံနဲ႔ကစားရတဲ့ ဂိမ္းပဲ။ ဥပေဒသေတြက နည္းနည္း၊ စြန္႔စားရတာကမ်ားမ်ား” ဟု သူက ေျပာပါသည္။ အလြန္မွတ္သားစရာေကာင္းသည့္ စကားျဖစ္သည္။ ေငြရွာျခင္းအတြက္ ဂိမ္းတစ္ခုကို ဆင္ႏႊဲရမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုဂိမ္းတြင္ ဥပေဒသ အခိုင္အမာခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိ။ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ဂိမ္းပြဲကို မဝင္လိုလွ်င္လည္း အခြင့္အေရးကို မရ႐ံုသာျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂိမ္းပြဲကို ဝင္ႏႊဲၾကရန္သာျဖစ္သည္။